Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > ​Ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimas
​Ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.19
2Administracinės paslaugos pavadinimasOrtopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, turintys teisę į ortopedijos techninių priemonių (išskyrus klausos aparatus ir akies protezus) įsigijimo išlaidų kompensavimą ir pageidaujantys greičiau gauti ortopedijos techninę priemonę, t. y. nelaukti, kol eilės tvarka ji bus pagaminta, reikiamą ortopedijos techninę priemonę gali įsigyti savo lėšomis ir vėliau gauti kompensaciją.

Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo (toliau – apdraustasis), norintis gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos turi pateikti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) prašymą, ortopedijos įmonės išrašytą ir apdraustojo apmokėtą sąskaitą bei ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopijas.  

Prašymas gali būti pateikiamas apdraustajam atvykus į VLK, išsiunčiamas paštu, perduodamas per pasiuntinį arba įgaliotą atstovą.

VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus darbuotojas, gavęs prašymus, juos įvertina ir registruoja Apdraustųjų prašymų skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę registracijos žurnale.

Kompensacija išmokama per 30 dienų, pasibaigus apdraustojo gautos ortopedijos techninės priemonės  naudojimo laikotarpiui, kai jis įgyja teisę į naujos ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę;

2. prašymas skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę;

3. ortopedijos įmonės išrašyta ir apdraustojo apmokėta sąskaita;

4. ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopija

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" Ortopedijos posistemio duomenimis
7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Ernestas Nedzinskas,

tel. (8 5)  236 4195, el. p. ernestas.nedzinskas@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas, tel. (8 5)  237 0197,

el. p. giedrius.baranauskas@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėKompensacija išmokama per 30 dienų, suėjus ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka terminui
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę (patvirtinta forma).

2. Prašymas skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę (patvirtinta forma)

Atnaujinta: 2017-03-10