Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > ​Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
​Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas  PAS1947
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas

Ambulatorinis gydymas deguonimi organizuojamas per įmones, sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl gydymo deguonimi  priemonės (toliau – GDP) išdavimo.

Ambulatorinis gydymas deguonimi skiriamas diagnozavus ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas.

Ilgalaikio gydymo deguonimi skyrimo tikslingumą nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas.

Veiksmų seka:

1. Gydytojų konsiliumui skyrus ilgalaikį gydymą deguonimi, apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) kartu su jį gydančiu gydytoju užpildo nustatytos formos prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.

2. ASPĮ užpildytą prašymą kartu su medicinos dokumentais (arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo kopija, gydytojų konsiliumo išvada arba stacionaro medicinos dokumentų išrašu) per 3  darbo dienas pateikia VLK.

3. Gautas prašymas registruojamas VLK bendra tvarka:

3.1  jei pateiktame prašyme ar pridedamuose dokumentuose nurodyta informacija nepakankama ar netiksli, VLK per 3 darbo dienas grąžina prašymą ASPĮ (kopiją – apdraustajam), kurios gydytojas dalyvavo pildant prašymą, nurodydama grąžinimo priežastį;

3.2 jei pateiktas prašymas ir susiję dokumentai yra tinkami, VLK apdraustajam išduoda garantinį raštą, patvirtinantį, kad jo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos bus kompensuojamos ir sąrašą įmonių, sudariusių sutartis su VLK dėl pacientų aprūpinimo GDP. Garantinis raštas apdraustajam gali būti siunčiamas registruotu paštu arba per E. pristatymo sistemą (asmenims, turintiems elektroninio pristatymo dėžutes).

4. Apdraustasis, gavęs garantinį raštą, per 6 mėn. nuo jo išdavimo dienos turi kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų įmonių dėl GDP išdavimo garantiniame rašte nurodytu laikotarpiu.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

VLK garantinis raštas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo dienos.

Jeigu apdraustasis dėl kokių nors priežasčių nesikreipė į įmonę per 6 mėnesius nuo garantinio rašto išdavimo dienos, t. y. jei baigėsi garantinio rašto galiojimo laikotarpis, ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos nekompensuojamos.

5Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys.
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasGydymo deguonimi išlaidų kompensavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas išnagrinėjamas ir garantinis raštas išduodamas (jei sprendimas teigiamas) per 20 darbo dienų.

Atsakymas išsiunčiamas (jei sprendimas neigiamas) per 3 darbo dienas.

10Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".

 

VLK direktoriaus  2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".

11Paslaugos inicijavimo formaPrašymas kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas (patvirtinta forma)
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo____________
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.

2. Gydytojų konsiliumo išvados arba stacionaro medicinos dokumentų išrašas, kuriuose nurodomas skiriamo deguonies srauto kiekis ir vartojimo trukmė.

3. Naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo rodiklių dokumento  kopija.

 

Pagal šiuos ASPĮ atsiųstus dokumentus VLK atsakingasis darbuotojas patikrina, ar prašyme bei medicinos dokumentuose pateikiama informacija yra teisinga, ir suveda šiuos duomenis į Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemą (EVIS). EVIS valdytoja – VLK.

​14Administracinės paslaugos teikėjas​Atsakingas padalinys​VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius
Paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Svetlana Pacijenko
Telefonas

8 5 23 70714; 8 5 232 2222;
+370 5 23 70714; +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)

Faksas+370 5 23 64111
El. paštassvetlana.pacijenko@vlk.lt
15

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysVLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius
Paslaugos vadovasVedėjas Giedrius Baranauskas
Telefonas+ 370 5 23 70197
Faksas+ 370 5 23 64111
El. paštasgiedrius.baranauskas@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo  kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas formą rasti VLK interneto svetainėje).

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-02-14