Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Prašymo padengti paciento priemoką nagrinėjimo aprašymas
Prašymo padengti paciento priemoką nagrinėjimo aprašymas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas
2Administracinės paslaugos versija2
3Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo padengti paciento priemoką nagrinėjimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas

Apdraustajam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) gali būti suteikta teisė į paciento priemokos padengimą, jam vaistinėje įsigyjant kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) pagal elektroninį receptą.

Teisės į paciento priemokos padengimą pagrindai yra nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 10 straipsnio 6 dalyje. Vaistinė, išduodama apdraustajam kompensuojamųjų vaistų ir MPP pagal elektroninį receptą, išdavimo metu per ESPBI IS duomenų bazę išsiaiškina, ar asmeniui yra suteikta teisė į paciento priemokos padengimą. Jei asmuo turi teisę į paciento priemokos padengimą, jam išduodami kompensuojamieji vaistai ir MPP, neimant jokios paciento priemokos.

Gali pasitaikyti atvejų, kai apdraustasis faktiškai turi teisę į paciento priemokos padengimą, tačiau vaistinė dėl techninių priežasčių per ESPBI IS duomenų bazę negali išsiaiškinti, ar asmeniui yra suteikta ši teisė, ir išduoda kompensuojamųjų vaistų ir MPP, už kuriuos apdraustasis savo lėšomis sumoka paciento priemoką.

Apdraustasis gali pateikti teritorinei ligonių kasai prašymą dėl nepagrįstai savo lėšomis sumokėtos paciento priemokos padengimo (jei jis faktiškai turi teisę į šios priemokos padengimą).

Teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistai priima apdraustojo prašymą ir reikiamus dokumentus, išnagrinėja atvejį, atsako pareiškėjui. Pasitvirtinus, kad apdraustasis nepagrįstai sumokėjo paciento priemoką, teritorinė ligonių kasa apdraustojo sumokėtą sumą padengia, pervesdama pinigus į apdraustojo nurodytą sąskaitą.

  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme pateikiama sąvoka: „Neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis."

2. Senatvės pensijos amžius yra apskaičiuojamas naudojantis SODROS pateikta skaičiuokle (https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensijos_amziaus_skaiciuokle).

3. Per užpraėjusį mėnesį asmens gautų draudžiamųjų pajamų dydį apskaičiuoja SODRA.

4. VĮ Registrų centras gauna iš SODROS duomenis apie tai, ar asmeniui priklauso teisė į paciento priemokos padengimą, ir perduoda juos per ESPBI IS vaistinėms.

5. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre tvarkomi duomenys, pagal kuriuos galima išsiaiškinti, ar asmuo yra apdraustasis, ar jis priskirtas atitinkamai draudžiamųjų grupei (senatvės pensija arba neįgalus asmuo).

6. Asmens amžius nustatomas pagal asmens tapatybės dokumentą.

5Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikos apdraustieji
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatas

1. Išnagrinėtas ir patenkintas prašymas padengti paciento priemoką.

2. Netenkinamas prašymas padengti paciento priemoką ir pareiškėjui išsiunčiamas motyvuotas atsakymas, kodėl jo prašymas netenkinamas.

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų
10Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

3. Sveikatos draudimo įstatymas  

4. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

11Paslaugos inicijavimo formaApdraustojo kreipimasis į teritorinę ligonių kasą gyvai, raštu arba e. paštu.
(patvirtinta forma)
12Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos (arba užpildoma pateikta prašymo pavyzdžio forma) raštiškas prašymas (gali būti pateikiamas e. paštu). Šiame prašyme turi būti nurodytas bankas ir sąskaitos numeris, į kurį apdraustasis prašo pervesti padengiamos paciento priemokos sumą, jei jis vaistinėje nepagrįstai šią priemoką sumokėjo.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija asmens tapatybei nustatyti.

3. Elektroninio recepto, pagal kurį apdraustasis po 2020 m. liepos 1 d. vaistinėje įsigijo kompensuojamųjų vaistų ir MPP, sumokėdamas savo lėšomis paciento priemoką, kopija.

4. Kasos kvito kopija arba vaistinės raštiškas patvirtinimas, kad apdraustasis už kompensuojamuosius vaistus ir MPP sumokėjo savo lėšomis paciento priemoką (turi būti nurodyta kompensuojamųjų vaistų ir MPP įsigijimo data).

5. Asmens sutikimas su jo asmens duomenų tvarkymu nurodyto prašymo nagrinėjimo tikslu ir su prašymo duomenų persiuntimu SODRAI (jei būtų toks poreikis).

 

13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Apdraustojo prašymas ir dokumentai, nurodyti 12 lentelės skirsnyje.

Tarnautojas:

1. patikrina, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kokiai draudžiamųjų grupei jis yra priskirtas (senatvės pensija arba neįgalus asmuo) pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis.

Jei asmuo nepriklauso senatvės pensijų gavėjų grupei, tačiau yra senatvės pensijos amžiaus, pagal jo asmens dokumente nurodytą gimimo datą apskaičiuojama, naudojantis SODROS skaičiuokle (https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensijos_amziaus_skaiciuokle), ar faktinis asmens amžius atitinka senatvės pensijos amžių;

2. privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra" patikrina, ar vaistinė pateikė apdraustajam išduotų pagal elektroninį receptą kompensuojamųjų vaistų ir MPP apmokėjimo duomenis, ar sutampa juose nurodyta paciento sumokėtos priemokos suma su prašyme nurodyta suma;

3. patikrina, ar privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra" yra patvirtintas apdraustojo receptas (tai reikštų, kad vaistinei bus sumokėta už kompensuojamuosius vaistus ir MPP, išduotus pagal šį receptą);

4. patikrina, ar asmeniui kompensuojamųjų vaistų ir MPP išdavimo vaistinėje dieną buvo suėję 75 metai;

5. išsiunčia paklausimą į SODRĄ, ar asmens užpraėjusį mėnesį (pvz., jei asmuo kreipiasi liepos mėnesį dėl kompensuojamųjų vaistų ir MPP įsigijimo liepos mėnesį, turi būti gautas dokumentas apie jo gegužės mėnesio pajamas) gautų pajamų, nurodytų SDĮ 10 straipsnio 6 dalyje, suma sudaro mažiau kaip 95 procentus praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka.

Paklausimas dėl pajamų nesiunčiamas, jei asmeniui kompensuojamųjų vaistų ir MPP išdavimo vaistinėje dieną buvo suėję 75 metai.

14

Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas padalinys

TLK gyventojų aptarnavimo skyriai

 

 

Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338,

el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel.

(8 5)  232 2222, el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 5)  232 2222,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė, tel. (8 5)  232 2222,

el. p. inga.kvedariene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė tel. (8 5)  232 2222,

el. p. info@vlk.lt

Telefonai+370 5 236 4130; 8 5  232 2222; arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)
Faksas+370 5 23 64111
El. paštas 
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Vaistų kompensavimo skyrius
Paslaugos vadovas

VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus

 

Telefonas+370 5 23 70715
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasevaldas.stropus@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, schema

Prašymo padengti paciento priemoką nagrinėjimo administracinės paslaugos teikimo schema

 

17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė pateikiamo prašymo dėl paciento priemokos padengimo formą rasti interneto svetainėje).
Atnaujinta: 2020-10-15