Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Sutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė
Sutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas 1.18
2Administracinės paslaugos pavadinimasSutarčių dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo sudarymas ir jų vykdymo kontrolė
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sutartys dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo sudaromos su asmenimis, padariusiais žalą PSDF biudžetui (toliau –  skolininkai), šiais atvejais:

1. Lietuvos Respublikoje asmenims neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;

2. asmenims, neteisėtai pasinaudojusiems Europos sveikatos draudimo kortele, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje (toliau – ES šalys) suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;

3. dėl asmens neteisėtos veikos nukentėjusio draudžiamojo privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – nukentėjusiojo) gydymo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Šios sutartys sudaromos skolininkui atvykus į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) arba į teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK).

Sutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo su skolininku sudaroma tik tuo atveju, jei VLK nėra pateikusi antstolių kontorai vykdomojo dokumento priverstiniam išieškojimui vykdyti. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai, žalos sumą paskirsčius penkeriems metams, mėnesinė įmoka viršija minimalaus mėnesinio atlyginimo dydį. Sutartis sudaroma tik tais atvejais, kai žalos suma yra ne mažesnė kaip 150 eurų. Konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį. Minimali mėnesio įmokos suma negali būti mažesnė nei 20 eurų. Sutartis nesudaroma, jei: asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį, anksčiau buvo sudaręs sutartį (ar dėl jo padarytos žalos sutartį buvo sudaręs kitas asmuo) su VLK ar TLK, bet jos neįvykdė; asmuo, teismo sprendimu įpareigotas atlyginti žalą per konkretų terminą, jos neatlygina; vykdomasis dokumentas yra pateiktas antstolių kontorai priverstiniam išieškojimui vykdyti.

Jei skolininkas du mėnesius iš eilės nevykdo sutarties, t. y. jei Žalos išieškojimo informacinėje sistemoje du mėnesius iš eilės neužfiksuojamas skolininko sutartimi nustatytos sumos mokėjimo faktas arba jei skolininkas dėl pasikeitusių aplinkybių nesikreipia į VLK ar TLK su prašymu pakeisti sutartį, atsakingasis darbuotojas per 20 darbo dienų registruotu laišku išsiunčia jam raginimą sumokėti nustatytas įmokas ir pristatyti mokėjimo nurodymą ar kvitą VLK ar TLK per 20 darbo dienų nuo raginimo išsiuntimo dienos.

Jei per 20 darbo dienų nuo raginimo išsiuntimo dienos skolininkas nesumoka nustatytų įmokų ir (ar) nepateikia mokėjimo nurodymų, kvitų ar kitų mokėjimą patvirtinančių dokumentų: TLK atsakingasis darbuotojas pateikia teismui civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo (jei sutartis sudaryta iki teismo vykdomojo dokumento išdavimo) arba kreipiasi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo; VLK atsakingasis darbuotojas perduoda vykdomąjį dokumentą antstolių kontorai priverstiniam išieškojimui vykdyti (jei gaunamas vykdomasis dokumentas); TLK atsakingasis darbuotojas informuoja VLK apie sutarties nevykdymą (jei VLK nėra gavusi vykdomojo dokumento)

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
  2. Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

    3.  Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašas, patvirtintas VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-373 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Skolininko, pageidaujančio sudaryti sutartį, laisvos formos prašymas;
  2. skolininko tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu kreipiasi skolininko atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai bei atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Ikiteisminio tyrimo institucijos, teismo informacinis pranešimas ar VLK Tarptautinių ryšių skyriaus raštas, TLK struktūrinių padalinių pranešimas (tarnybinis raštas), nukentėjusio asmens arba kitų juridinių ar fizinių asmenų pranešimas apie galima neteisėta veika PSDF biudžetui padarytą žalą;

2. privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" duomenys apie apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Teisės skyriaus vyresnioji specialistė Žana Sliekaitė, tel. (8 5)  236 4188, el. p. zana.sliekaite@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Šalaševičienė, tel. (8 5)  266 1548, el. p. jurate.salaseviciene@vlk.lt;

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Jakučionytė,

tel. (8 5)  210 0059, el. p. rasa.jakucionyte@vlk.lt;

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Krušinys, tel. (8 5)  210 0059, el. p. zilvinas.krusinys@vlk.lt;

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Razbadauskis, tel. (8 5)  266 1548, el. p. tomas.razbadauskis@vlk.lt.

Kauno TLK

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė-juriskonsultė

Rasa Bagvilaitė-Raugalienė, tel. (8 37)  206 823,

el. p. rasa.bagvilaite@vlk.lt;

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė-juriskonsultė

Birutė Brazauskienė, tel. (8 37)  206 823,

el. p. birute.brazauskiene@vlk.lt;

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė-juriskonsultė

Vilija Gicevičienė, tel. (8 343)  68 671,

el. p. vilija.giceviciene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Inesa Byčkova, tel. (8 46)  493 090,

el. p. inesa.byckova@vlk.lt;

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Neringa Širkienė, tel. (8 46)  493 090,

el. p. neringa.sirkiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Žiukienė, tel. (8 41)  520 865,

el. p.  vaida.ziukiene @vlk.lt;

Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Dainius Miškinis, tel. (8 41)  520 865,

el. p. dainius.miskinis@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Toma Šeštokienė, tel. (8 45)  508 748,

el. p. toma.sestokiene@vlk.lt;

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Vitkevičienė, tel. (8 45)  508 748,

el. p. ausra.vitkeviciene@vlk.lt;

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiva Montrimienė, tel. (8 45)  508 748,

el. p. vaiva.montrimiene@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Teisės skyriaus vedėja Vitalija Griškova,

tel. (8 5)  236 4140, el. p. vitalija.griskova@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Teisės skyriaus vedėjas Tomas Ragauskas,

tel. (8 5)  210 0055, el. p. tomas.ragauskas@vlk.lt.

Kauno TLK

Teisės skyriaus vedėja Evelina Daugėlė, tel. (8 37)  206 823, el. p. evelina.daugele@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė,

tel. (8 46)  380 738, el. p. virginija.zemaitiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Administravimo skyriaus vedėja Regina Leonavičiūtė,

tel. (8 41)  596 135, el. p. regina.leonaviciute@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Administravimo skyriaus vedėja Asta Levickienė,

tel. (8 45)  464 635, el. p. asta.levickiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo sudaroma kreipimosi į VLK ar TLK dieną
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas sudaryti žalos atlyginimo sutartį
Atnaujinta: 2016-12-08