Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Administracinės paslaugos > Sąnario endoprotezo skyrimas
Sąnario endoprotezo skyrimas

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas 1.17
2Administracinės paslaugos pavadinimasSąnario endoprotezo skyrimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) centralizuotai perka ir nemokamai skiria sąnarių endoprotezus asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji).

Apdraustieji, kuriems turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, užpildo Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo 1, 2 arba 3 priede nustatytos formos prašymą ir pateikia jį asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) įgaliotam darbuotojui.

Apdraustųjų pateikti ASPĮ prašymai dėl sąnarių endoprotezų, skyrimo sąnario endoprotezavimo operacijai atlikti registruojami Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje pagal jų pateikimo VLK datą.

Sąnarių endoprotezai apdraustiesiems skiriami eilės tvarka pagal prašymų užregistravimo VLK datą. Priėmus sprendimą dėl sąnarių endoprotezų skyrimo, VLK registruotu laišku informuoja apdraustuosius apie jiems skiriamus sąnarių endoprotezus ir nurodo terminą, per kurį jie turi užsiregistruoti ASPĮ dėl operacijos atlikimo.

Jeigu per VLK pranešime nurodytą terminą apdraustasis neatvyksta į savo pasirinktą ASPĮ užsiregistruoti dėl planinės sąnario endoprotezavimo operacijos, raštu atsisako operuotis arba atvykęs registruotis nesutinka operuotis per 90 dienų nuo registracijos termino pabaigos, sąnario endoprotezas skiriamas kitam kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilėje (toliau – eilė) toje pačioje ASPĮ laukiančiam apdraustajam.

Tie apdraustieji, kurie gavo VLK pranešimą apie jiems skirtą sąnario endoprotezą, bet nesikreipė į ASPĮ dėl operacijos arba operaciją atidėjo, turi teisę vieną kartą sugrįžti į eilę pagal savo pirminio prašymo datą per vienus metus nuo VLK pranešime apie sąnario endoprotezo skyrimą nurodyto termino, per kurį jie turi užsiregistruoti ASPĮ dėl operacijos atlikimo, pabaigos.

Jei apdraustasis, sulaukęs sąnario endoprotezo vienoje ASPĮ, pageidauja būti operuojamas kitoje ASPĮ, apie tai jis turi pranešti VLK raštu, paštu atsiųsdamas laisvos formos prašymą. Į kitos ASPĮ eilę apdraustasis įrašomas pagal ankstesnio prašymo pateikimo VLK datą.

Sąnario endoprotezas iš vienos ASPĮ į kitą nepervežamas, jis eilės tvarka atitenka kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASPĮ.

Vieta eilėje arba jau paskirtas sąnario endoprotezas negali būti perleistas kitam asmeniui

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Apdraustieji, kuriems turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, užpildo nustatytos formos prašymą, kurį ASPĮ darbuotojas pateikia VLK per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą. Gali būti pateikiami šie prašymai:

1. prašymas skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine ar neplanine tvarka;

2. prašymas skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą;  

3. prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka.

Apdraustasis, pageidaujantis operuotis kitoje ASPĮ, nei anksčiau buvo nurodęs, turi pateikti VLK pasirašytą laisvos formos prašymą pakeisti gydymo įstaigą.

Apdraustasis, pageidaujantis atidėti operaciją, turi pateikti VLK pasirašytą laisvos formos prašymą atidėti operaciją ir prašymą sustabdyti jam numatyto sąnario skyrimą eilės tvarka. Pastaba: atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją galima ne ilgiau kaip vieniems metams ir tik tuo atveju, jei sąnario endoprotezas skiriamas pirmą kartą.

Apdraustasis, pageidaujantis pakartotinai gauti sąnario endoprotezą, turi pateikti VLK pasirašytą laisvos formos prašymą pakartotinai įtraukti jį į eilę pagal pirminio prašymo datą. Pastaba: pakartotinai įtraukti į eilę galima tik vieną kartą ir tik per metus nuo sąnario endoprotezo skyrimo

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine ar neplanine tvarka;

2. prašymas skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą;

3. prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka.

Šiuos prašymus VLK pateikia ASPĮ per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą;

4. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys apie apdraustojo draudimą

7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausieji specialistai:

Vilius Petrėtis, tel. (8 5)  236 4137, el. p. vilius.petretis@vlk.lt;

Rūta Petrėtienė, tel. (8 5)  236 4130, el. p. ruta.petretiene@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja Lina Reinartienė, tel. (8 5)  236 4135,

el. p. lina.reinartiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VLK perkami sąnarių endoprotezai planinių operacijų atvejais eilės tvarka skiriami apdraustiesiems ir jų pasirinktoms ASPĮ  pagal prašymų užregistravimo VLK datą.

Skubios sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos dėl traumų ir navikų sąnario srityje, po inkstų transplantacijos, dializuojamiems asmenims, jei nėra šių operacijų kontraindikacijų

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymas skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine ar neplanine tvarka (patvirtinta forma).

2. Prašymas skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą (patvirtinta forma).

3. Prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka (patvirtinta forma).

4. Laisvos formos prašymas pakeisti gydymo įstaigą.

5. Laisvos formos prašymas atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją.

6. Laisvos formos prašymas pakartotinai įtraukti į eilę pagal pirminio prašymo datą

Atnaujinta: 2016-12-08