Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimas
Sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.16
2Administracinės paslaugos pavadinimasSąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kompensuoja sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims (toliau – apdraustieji), įsigijusiems sąnarių endoprotezus savo lėšomis.

Sąnarių endoprotezai apdraustiesiems skiriami eilės tvarka pagal prašymų registravimo VLK datą. Apdraustasis, nusprendęs nelaukti, kol jam eilės tvarka bus skirtas sąnario endoprotezas, turi galimybę jį įsigyti savo lėšomis.

Apdraustasis, kuris nori gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus, užpildo Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo 6 priede nustatytos formos prašymą ir pateikia jį VLK.

Kompensacijos už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus skiriamos eilės tvarka pagal apdraustųjų prašymų registravimo VLK datą. Kompensuojama mažiausia operacijos atlikimo laikotarpiu VLK nupirkto sąnario endoprotezo kaina

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Apdraustieji, norintys gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, pateikia:

1. prašymą kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas;

2. sąskaitą faktūrą (originalą);

3. sąnario endoprotezo pirkimą patvirtinančio dokumento originalą (kasos aparato čekį arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą, arba banko išduotą dokumentą su banko spaudu, arba banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo ar įmonės, iš kurios įsigytas sąnario endoprotezas, spaudu).

Apdraustajam mirus ir nesulaukus kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos turi pateikti VLK:

1. asmens mirties liudijimo kopiją;

2. paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją;

3. paveldėtojo pasą (asmens tapatybės kortelę) ar šio dokumento kopiją;

4. paveldėtojo banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, numerį

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys apie draudžiamojo privalomąjį sveikatos draudimą;
  2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos duomenys apie draudžiamajam atliktą operaciją (šie duomenys pateikiami per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą)
7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausieji specialistai:

Raimonda Jasaitytė, tel. 8 700 88888,

el. p. raimonda.jasaityte@vlk.lt;

Milda Stoškuvienė, tel. 8 700 88888,

el. p. milda.stoskuviene@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja Lina Reinartienė, tel. (8 5)  236 4135,

el. p. lina.reinartiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSąnario endoprotezo įsigijimo išlaidos kompensuojamos eilės tvarka, atsižvelgiant į asmens prašymo įrašyti jį į laukiančiųjų sąnario endoprotezo eilę pateikimo datą ir į konkrečios ligoninės sąnarių endoprotezų laukiančiųjų eilę
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
  1. Prašymas implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą (patvirtinta forma).
  2. Prašymas kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2016-12-08