Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimas
Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1959
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasPrivalomojo sveikatos draudimo pažymėjimai (toliau – pažymėjimai) išduodami asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau neturintiems Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikto asmens kodo.
Pažymėjime nurodytas draudžiamojo identifikacinis kodas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje naudojamas kaip asmens identifikatorius, tvarkant jo duomenis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) valdomose informacinėse sistemose.
Veiksmai:
1.        Draudžiamasis, pageidaujantis gauti pažymėjimą, asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) laisvos formos prašymą kartu su reikalingais dokumentais.
2.        TLK vertina draudžiamojo teisę gauti pažymėjimą ir jo pateiktus dokumentus.
3.        Jei pateikti visi reikalingi dokumentai, TLK per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos išduoda pažymėjimą atvykusiam į TLK asmeniui.
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPažymėjimus pildo, išduoda, keičia ir apskaito TLK.
Pažymėjimas galioja, kol jį gavusiam asmeniui Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas asmens kodas.
Asmeniui, pakeitusiam vardą ar pavardę, praradusiam ar sugadinusiam (suplėšiusiam, sutepusiam ir pan.) pažymėjimą, išduodamas naujas pažymėjimas. Tuo tikslu apdraustasis TLK pakartotinai privalo pateikti reikiamus dokumentus, o netinkamą naudoti pažymėjimą – grąžinti jį išdavusiai TLK.
Pažymėjimų išdavimą ir keitimą kontroliuoja VLK
5Administracinės paslaugos gavėjasDraudžiamasis asmuo
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasPrivalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo išdavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė14 dienų nuo prašymo gavimo dienos
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1.         Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 582 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
3.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
4.     VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos prašymas
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.      Prašymas išduoti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą;
2.        asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka. Jeigu draudžiamasis tokio dokumento neprivalo turėti – kitas asmens dokumentas, patvirtinantis jo tapatybę;
3.        jeigu kreipiasi draudžiamojo atstovas – jo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4.        jeigu Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – Registras) nėra duomenų, kad draudžiamasis yra įregistruotas ir (ar) apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, pateikiami reikiami dokumentai įregistravimui ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimui nustatyti arba patikslinti
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Registro duomenimis (Registro duomenų valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra VLK)
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 TelefonasVienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
Paslaugos koordinatoriusDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė
Telefonas+370 5 21 97502
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasnatalija.jelenskiene@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.
 Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė.
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 50 8761
 El. paštaslina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (vartotojui VLK ir TLK interneto svetainėse informacija pateikiama laisva forma)

 

 

 

Atnaujinta: 2020-08-06