Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Pažymos apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą išdavimas
Pažymos apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1957
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą išdavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasVeiksmai:
1.    Asmuo, pageidaujantis gauti pažymą apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą, pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) užpildytą laisvos formos prašymą kartu su reikalingais dokumentais vienu iš šių būdų:
a) asmeniškai;
b) per įgaliotąjį asmenį;
c) paštu;
e) elektroniniais ryšiais. Šiuo būdu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
2.    TLK per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išduoda pažymą asmeniui atvykus į TLK arba išsiunčia ją registruotu paštu prašyme nurodytu adresu
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiAsmenys savo privalomojo sveikatos draudimo statusą (apdraustas / neapdraustas) gali pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) interneto svetainėje adresu www.vlk.lt, skiltyje „Ar esate draustas?“
https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx
5Administracinės paslaugos gavėjasFizinis asmuo (arba jo atstovas)
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasPažymos apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą išdavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų nuo prašymo išduoti pažymą apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą gavimo dienos
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1.         Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2.        Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo";
3.        Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
4.        VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"
11Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos prašymas išduoti pažymą apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.        Prašymas išduoti pažymą apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą.
2.        Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3.        Jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
4.         Jeigu Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – Registras) nėra duomenų, kad asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, pateikiami dokumentai privalomojo sveikatos draudimo laikotarpiui nustatyti arba patikslinti
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Registro duomenimis (Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra VLK)
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 TelefonasVienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyrius
Paslaugos koordinatoriusDraudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė
Telefonas+370 5 21 97502  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasnatalija.jelenskiene@vlk.lt
  Atsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.
Administracinės paslaugos vadovasKlaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė.
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė.
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 50 8761
 El. paštaslina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (vartotojui VLK ir TLK interneto svetainėse pateikiama informacija apie administracinę paslaugą yra laisvos formos).
Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė prašymą pateikti elektroniniais ryšiais, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu)

 

 

Atnaujinta: 2020-08-06