Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Administracinės paslaugos > Konsultavimas privalomojo sveikatos draudimo klausimais
Konsultavimas privalomojo sveikatos draudimo klausimais
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.12
2Administracinės paslaugos pavadinimasKonsultavimas privalomojo sveikatos draudimo klausimais
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu – ligonių kasos) darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja asmenis įvairiais privalomojo sveikatos draudimo klausimais.

Konsultacijos teikiamos šiais būdais:

  • atvykus asmenims į TLK (pateikus prašymą žodžiu arba raštu);
  • elektroniniu paštu info@vlk.lt;
  • ligonių kasų interneto svetainėse;
  • paštu, jei pateikiamas asmens prašymas paštu arba per pasiuntinį;
  • bendruoju konsultavimo telefonu (8 700) 88888;
  • Vilniaus TLK konsultavimo telefonu (8 5) 212 0000.

Telefonu ir elektroniniu paštu teikiama tik bendrojo pobūdžio informacija.

Informacija įvairiais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, taip pat ligonių kasų darbo laikas, adresai, darbuotojų el. pašto adresai, telefonų, faksų numeriai skelbiami ligonių kasų interneto svetainėse:

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Jeigu asmuo nori gauti informaciją apie savo draudimą, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. jeigu kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Naudojamasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK). Prireikus gali būti naudojamasi kitų VLK valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų duomenimis
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt;

VLK specialistai pagal kompetenciją

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė, tel. (8 5)  219 7502,

el. p. natalija.jelenskiene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Konsultacijos teikiamos:

  • iš karto, kai asmuo atvyksta į TLK arba paskambina bendruoju konsultavimo telefonu;
  • ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo elektroniniu paštu, raštu ar per interneto svetainę
10Administracinės paslaugos suteikimo kainaNemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas suteikti informaciją
Atnaujinta: 2016-12-08