Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Konsultavimas ir informacijos teikimas
Konsultavimas ir informacijos teikimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1.Administracinės paslaugos kodas PAS32929
2.Administracinės paslaugos versija1
3.Administracinės paslaugos pavadinimas Konsultavimas ir informacijos teikimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu – ligonių kasos) darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja asmenis ligonių kasų kompetencijai priskiriamais klausimais.

Paklausimą (prašymą) galima pateikti šiais būdais:

– atvykus į TLK (žodžiu arba raštu);

– elektroniniu paštu info@vlk.lt;

– per ligonių kasų interneto svetaines;

– paštu siunčiant per pašto paslaugų teikėjus arba pristatant tiesiogiai;

– vienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Konsultacijos teikiamos atvykus į TLK gyventojų aptarnavimo skyrius. Telefonu, paštu ir elektroniniu paštu teikiama tik bendrojo pobūdžio informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais.

Atsakymai į elektroniniu būdu atsiųstus ir elektroniniu parašu nepasirašytus klausimus (prašymus) pateikiami nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų

5.Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikos gyventojai ir užsieniečiai
6.Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga, elektroninė paslauga
7.Administracinės paslaugos kainaPaslauga teikiama neatlygintinai
8.Administracinės paslaugos rezultatasSuteikta informacija, konsultacija
9.Administracinės paslaugos teikimo trukmė

Asmeniui atvykus į TLK gyventojų aptarnavimo skyrių arba paskambinus bendruoju konsultavimo telefonu, informacija suteikiama iš karto, jei klausimas pagal savo pobūdį nereikalingas išsamesnio nagrinėjimo.

Į paklausimą (prašymą), pateiktą elektroniniu paštu info@vlk.lt ar per ligonių kasų interneto svetaines, atsakymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos.

Į paklausimus (prašymus) pateiktus raštu, el. paštu, kurie susiję su asmens duomenimis ar reikalauja analizės, atsakymas pateikiamas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos

10.Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000 m. sausio 11 d. Nr. VIII-1524.

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374.

 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

11.Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos paklausimas (prašymas)
12.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu konsultuojama bendraisiais klausimais, jokių dokumentų pateikti nereikia. Besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.

Jeigu fizinis asmuo nori gauti informaciją apie save, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu paklausimas siunčiamas paštu, pridedamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kitu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytu būdu).

Jeigu asmens vardu kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus (jeigu paklausimas siunčiamas paštu, pridedamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kitu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytu būdu)

13.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Konsultacijas teikiantys specialistai naudojasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro bei konsultavimo žinių bazėje sukauptais duomenimis
14.Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinys

TLK gyventojų aptarnavimo skyriai,

VLK skyriai pagal kompetenciją

Paslaugos teikėjas

TLK gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai,

VLK specialistai pagal kompetenciją

Telefonas

Vienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

El. paštasinfo@vlk.lt
15.

Administracinės paslaugos koordinatorius

Atsakingas padalinysVLK Dokumentų valdymo skyrius
Paslaugos koordinatoriusVedėja Kristina Petronytė
Telefonas+370 5 24 87628
Faksas+370 5 23 64111
El. paštaskristina.petronyte@vlk.lt
Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysTLK gyventojų aptarnavimo skyriai
Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 508761

El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite@vlk.lt;

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

dalia.miniauskiene@vlk.lt;

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16.Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, sekos schemaAdministracinės paslaugos teikimo neelektroniniu ir elektroniniu būdu schemos
17.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Neelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais, ligonių kasų darbo laikas, adresai, darbuotojų el. pašto adresai, telefonų numeriai, skelbiami ligonių kasų interneto svetainėse:

VLK – http://www.vlk.lt/;

Vilniaus TLK – http://www.vilniaustlk.lt/;

Kauno TLK – http://www.ktlk.lt/;

Klaipėdos TLK – http://www.klaipedostlk.lt/;

Šiaulių TLK – http://www.siauliutlk.lt/;

Panevėžio TLK – http://www.paneveziotlk.lt/)

Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė paklausimą (prašymą) pateikti el. paštu ar per interneto svetainę, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu)

 

Atnaujinta: 2019-10-01