Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Administracinės paslaugos > Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas
Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.11
2Administracinės paslaugos pavadinimasKlausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kochlearinis implantas, BAHA įsriegiamasis kaulinis implantas ar vidurinės ausies klausos sistema suaugusiesiems gali būti skiriami vienai ausiai, vaikams kochlearinis implantas gali būti skiriamas abiem ausims. Šių priemonių įsigijimo išlaidos asmeniui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) kompensuojamos eilės tvarka pagal prašymo pateikimo datą. Atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kas 5 metus.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), gavusi asmens sveikatos priežiūros įstaigos prašymą, gydytojų konsiliumo išvadas ir apdraustojo (arba jo atstovo) prašymą kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas ir nustačiusi, kad prašyme pateikti duomenys atitinka Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo" (toliau – Aprašas), nustatytus reikalavimus, išduoda garantinį raštą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, o kopiją siunčia apdraustajam arba jo atstovui.

Garantinis raštas galioja ne ilgiau kaip vienus kalendorinius metus. Pacientas per 3 mėnesius nuo garantinio rašto gavimo dienos turi kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę VšĮ Kauno klinikas arba į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas dėl implantavimo operacijos. Jei dėl objektyvių priežasčių per kalendorinius metus nebuvo atlikta operacija ir baigėsi garantinio rašto galiojimo laikas, Aprašo nustatyta tvarka turi būti pakartotinai įvertintas kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto ar vidurinės ausies klausos sistemos implantavimo tikslingumas ir pateiktos naujos gydytojų konsiliumo išvados. Po operacijos VLK, gavusi reikiamus dokumentus, atsiskaito su kochlearinį implantą, BAHA įsriegiamąjį kaulinį implantą, vidurinės ausies klausos sistemą ar atsarginį šių medicinos pagalbos priemonių procesorių išdavusia įmone (toliau – įmonė).

Apdraustasis (arba jo atstovas), savo iniciatyva pasirinkęs pirmiau išvardytas medicinos pagalbos priemones, kurių kainos dėl techninių ypatybių yra didesnės nei minėtų priemonių bazinės kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, sumoka šių kainų skirtumą įmonei. Priemoka nekompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrašymas kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių  procesoriaus įsigijimo išlaidas
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kai apdraustajam atliekama implantavimo operacija, įmonė, išdavusi jam reikiamą klausos implantą, pateikia VLK šiuos dokumentus:

1. sąskaitą faktūrą;

2. kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą patvirtinančius dokumentus (perdavimo–priėmimo aktą);

3. medicinos dokumentų išrašą apie atliktą operaciją

7Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Čepėnaitė, tel. (8 5) 237 0713,

el. p. inga.cepenaite@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus  vedėja Lina Reinartienė, tel. (8 5)  236 4135,

el. p. lina.reinartiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VLK, gavusi apdraustojo prašymą, per 20 darbo dienų išduoda garantinį raštą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, o jo kopiją išsiunčia apdraustajam.

VLK, po implantavimo operacijos ar atsarginio procesoriaus pritaikymo gavusi reikiamus dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą, perdavimo–priėmimo aktą, medicinos dokumentų išrašą apie atliktą operaciją), ne vėliau kaip per 60 dienų atsiskaito su įmone, išdavusia klausos implantą

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2016-12-12