Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas
Klausos implanto įsigijimo išlaidų kompensavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS1960
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Klausos implanto (t. y. kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto arba vidurinės ausies klausos sistemos) įsigijimo išlaidų kompensavimas
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymas

Kochlearinis implantas, BAHA įsriegiamasis kaulinis implantas ar vidurinės ausies klausos sistema suaugusiesiems gali būti skiriami vienai ausiai, vaikams kochlearinis implantas gali būti skiriamas abiems ausims. Šių priemonių įsigijimo išlaidos asmeniui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) kompensuojamos eilės tvarka pagal prašymo pateikimo datą. Atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kas 5 metus.

Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto ir klausos sistemos implantavimo operacijos bei atsarginio procesoriaus skyrimo būtinumą nustato VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojų konsiliumas (toliau – gydytojų konsiliumas).

Veiksmų seka:

1. Siuntimą konsultuotis VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose arba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau kartu – klinikos) apdraustajam išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios apdraustasis prisirašęs, šeimos (arba vaikų ligų ar vidaus ligų) gydytojas arba gydytojas otorinolaringologas.

2. Gydytojų konsiliumui įvertinus apdraustojo būklę ir nustačius jam taikytinos kompensuojamųjų klausos implantų sistemos tipą, apdraustasis (arba jo atstovas) kartu su gydytoju užpildo nustatytos formos prašymą kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus (toliau – medicinos pagalbos priemonės) įsigijimo išlaidas.

3. Klinikos raštu pateikia užpildytą prašymą kartu su gydytojų konsiliumo išvadomis Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos  (toliau – VLK).

4. VLK registruoja gautą prašymą bendra tvarka:

4.1. jei pateiktame prašyme ar pridedamuose dokumentuose nurodyta informacija nepakankama ar netiksli, VLK per 20  darbo dienų grąžina prašymą klinikoms (kopiją – apdraustajam  arba jo atstovui), kuriose planuojama atlikti implantavimo operaciją  ar išduoti atsarginį procesorių, nurodydama grąžinimo priežastį;

4.2. jei pateiktas prašymas ir susiję dokumentai yra tinkami, VLK per 20  darbo dienų išduoda garantinį raštą klinikoms, kuriose bus atliekama implantavimo operacija ar atsarginio procesoriaus išdavimas (kopiją – apdraustajam arba jo atstovui). Garantinis raštas apdraustajam (arba jo atstovui) gali būti siunčiamas registruotu paštu arba per E. pristatymo sistemą (asmenims, turintiems elektroninio pristatymo dėžutes);

4.3. apdraustasis (arba jo atstovas) per 3 mėnesius nuo garantinio rašto gavimo dienos turi kreiptis dėl implantavimo operacijos (atsarginio procesoriaus išdavimo) į klinikas, kurioms išduotas garantinis raštas.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Konsiliumo išvados galioja 1 metus.

VLK garantinis raštas išduodamas ne ilgesniam kaip 1 kalendorinių metų laikotarpiui.

Jei dėl objektyvių priežasčių per kalendorinius metus nebuvo atlikta operacija ir baigėsi garantinio rašto galiojimo laikas, turi būti pakartotinai įvertintas medicinos pagalbos priemonių implantavimo tikslingumas ir pateiktos naujos gydytojų konsiliumo išvados.

Apdraustasis (arba jo atstovas), savo iniciatyva pasirinkęs pirmiau išvardytas medicinos pagalbos priemones, kurių kainos dėl techninių ypatybių yra didesnės nei minėtų priemonių bazinės kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, sumoka šių kainų skirtumą įmonei. Priemoka nekompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

5Administracinės paslaugos gavėjasLietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys.
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatasKlausos implanto (atsarginio procesoriaus) įsigijimo išlaidų kompensavimas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPrašymas išnagrinėjamas ir garantinis raštas išduodamas (teigiamo arba neigiamo sprendimų atvejais) per 20 darbo dienų.
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo"

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

 

VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".

11Paslaugos inicijavimo formaPrašymas kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas (patvirtinta forma)
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

____________

 

13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas kompensuoti kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ar atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas. Klinikos siunčia šį prašymą VLK ir suveda duomenis į   Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemą (EVIS). EVIS valdytoja – VLK.
14

Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas padalinys

VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyrius

Paslaugos teikėjas

Vedėja Lina Reinartienė

Telefonas

+370 5 23 70135; (8 5) 232 2222;

+370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)

Faksas+ 370 5 23 64111
El. paštaslina.reinartiene@vlk.lt
15

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinysVLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyrius
Paslaugos vadovasVedėja Lina Reinartienė
Telefonas+ 370 5 23 64135
Faksas+ 370 5 23 64111
El. paštaslina.reinartiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo kompensuoti medicinos pagalbos priemonių  procesoriaus įsigijimo išlaidas formą rasti VLK interneto svetainėje).

 

 

 

Atnaujinta: 2020-04-14