Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas
Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas 1.8
2Administracinės paslaugos pavadinimasEuropos sveikatos draudimo kortelės išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalis) apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į kitą ES šalį, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis. Norėdami pasinaudoti šia teise, laikinai vykstantys į ES šalis asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK.

Prašymas išduoti ESDK gali būti pateikiamas teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai ar per atstovą, paštu, elektroniniu paštu, faksu arba užpildžius užsakymo formą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ar TLK interneto svetainėje.

Sertifikatai, laikinai pakeičiantys ESDK, išduodami:

  • 1. jei iki asmens draudimo pabaigos yra likęs mažiau nei vienas mėnuo;
  • 2. jei asmeniui, Lietuvoje nepasiėmusiam ESDK, teikiama būtinoji medicinos pagalba kitoje šalyje;
  • 3. jei apdraustajam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) pateikus prašymą nėra galimybės laiku išduoti ESDK.

Sertifikatas išduodamas apdraustojo prašymu arba ES valstybės gyvenamosios ar buvimo vietos įstaigos, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios apdraustajam medicinos pagalbos paslaugas, prašymu. TLK išduoda sertifikatą asmeniškai arba išsiunčia jį prašyme nurodytu adresu

 

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);

2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);

3. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2010 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. S1 dėl ESDK (OL 2010 C 106, p. 23);

4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-510 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims";

6. VLK direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas išduoti ESDK;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jei kreipiasi ESDK prašančio asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
  4. jeigu informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmens apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu – asmens apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantys dokumentai
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" duomenimis (informacinės sistemos valdytoja – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė, tel. (8 5)  210 1591,

el. p. neringa.safranaviciene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

 

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. ESDK išduodama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų;

2. sertifikatas, laikinai pakeičiantis ESDK, išduodamas tą pačią dieną

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas išduoti ESDK (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2016-12-09