Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > E 104 LT formos pažymos išdavimas
E 104 LT formos pažymos išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas 1.9
2Administracinės paslaugos pavadinimasE 104 LT formos pažymos išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

E 104 LT formos pažyma – tai pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais. Ši pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau – ES šalis).

Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą gali būti pateikiamas teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba per asmens atstovą paštu ar elektroniniu paštu bei faksu. Prašymą gali pateikti ir apdrausto privalomuoju sveikatos draudimu asmens kompetentinga įstaiga.

E 104 LT formos pažyma gali būti įteikta asmeniškai arba išsiunčiama paštu prašyme nurodytu adresu

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
 2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
 3. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1);
 4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
 5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo"
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išduoti E 104 LT formos pažymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
 4. jeigu informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu – asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantys dokumentai;
 5. jei kreipiasi apdraustojo kompetentinga įstaiga – E 107 formos pažyma arba E 104 formos pažyma, kurių A dalis turi būti užpildyta, ir struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S040 popierinė forma, užpildyta šios įstaigos
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Fatima Dzarajeva, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Belkevičiūtė, tel. (8 37)  300 578,

el. p. justina.belkeviciute@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Stančauskienė, tel. (8 37)  300 578,

el. p. asta.stancauskiene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Kačinskaitė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. ausra.kacinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Gitana Kliučinskienė , tel. (8 46)  215 450,

el. p. gitana.kliucinskiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Remeikienė, tel. 8 700 88888,

el. p. diana. remeikiene @vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė, tel. 8 700 88888,

el. p. valerija.sauliene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė, tel. (8 5)  210 1591,

el. p. neringa.safranaviciene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų E 104 LT formos pažymai užpildyti gavimo dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas išduoti E 104 LT formos pažymą (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2016-12-09