Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Duomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai
Duomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai

 

Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.6
2Administracinės paslaugos pavadinimasDuomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo arba jo atstovas turi galimybę gauti per teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) arba per TLK atstovą savivaldybėje:

  • duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis stacionare šiam asmeniui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestinę (toliau – duomenų apie kainas suvestinė);
  • duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas šio asmens sveikatos priežiūrai atitinkamais metais suvestinę (toliau – metinė duomenų apie PSDF išlaidas suvestinė);
  • išsamių duomenų apie PSDF biudžeto lėšomis šiam asmeniui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir skirtus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones išrašą (toliau – išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašas).

Duomenų apie kainas suvestinėje yra pateikiama informacija apie tam tikrą hospitalizavimo atvejį:

  • asmeniui suteiktas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir finansavimo šaltinius;
  • ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo metu asmeniui atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo atvejo kainą, šių tyrimų ir procedūrų kainas bei finansavimo šaltinius;
  • stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje asmeniui skirtus centralizuotai PSDF biudžeto lėšomis apmokamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo atvejo kainą, šių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas bei finansavimo šaltinius.

Metinėje duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinėje pateikiama informacija apie PSDF biudžeto išlaidas visų rūšių konkretaus asmens sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus, išskyrus dantų protezavimo išlaidas, ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas, ortopedijos techninės priemonės, sąnarių endoprotezo, kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas.

Išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išraše pateikiama informacija apie tam tikru laikotarpiu asmeniui PSDF biudžeto lėšomis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), išrašytus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Duomenų apie kainas suvestinėje, metinėje duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinėje ir išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išraše pateikiami ne senesni nei praėjusių penkerių metų duomenys.

Metinėje duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinėje pateikiami pasibaigusių kalendorinių metų duomenys.

Duomenų apie kainas suvestinėje ir metinėje duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinėje ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, taip pat vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainos nurodomos eurais.

Pacientas arba jo atstovas dėl duomenų apie kainas suvestinės, metinės duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinės ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašo išdavimo gali kreiptis į TLK (asmeniškai arba raštu) arba į TLK atstovą savivaldybėje (asmeniškai).

Duomenų apie kainas suvestinė, metinė duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinė ir išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašas neteikiami psichikos ligoniui, kuriam psichiatro sprendimu taikomi teisės į informaciją apribojimai. Šiuo atveju minėtos suvestinės ar išrašas teikiami tik paciento atstovui.

Asmuo, pageidaujantis gauti duomenų apie kainas suvestinę, metinę duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinę ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašą, turi galimybę šias suvestines ir išrašą gauti prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų adresu www.epaslaugos.lt (tokią galimybę turi identifikuoti interneto bankininkystės naudotojai arba elektroninio parašo sertifikato naudotojai)

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimąDuomenų teikimo pacientui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710 (2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1386 redakcija)
5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo arba jo atstovas, atvykęs į TLK arba pas TLK atstovą savivaldybėje dėl duomenų apie kainas suvestinės, metinės duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinės ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašo, privalo pateikti laisvos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmens atstovas – ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo arba jo atstovas, raštu kreipdamasis į TLK dėl duomenų apie kainas suvestinės, metinės duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinės ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašo išdavimo, privalo pateikti laisvos formos prašymą ir notaro ar kitaip patvirtintą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, o asmens atstovas – ir dokumento, liudijančio atstovavimą teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" duomenimis. Šios informacinės sistemos valdytoja – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK,

Panevėžio TLK gyventojų aptarnavimo skyrių darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt;

TLK specialistai pagal kompetenciją

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Informacinės sistemos eksploatavimo skyriaus vedėjas Jonas Tamaliūnas, tel. (8 5)  236 4177,

el. p. jonas.tamaliunas@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, tel. (8 5)  266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37)  323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41)  596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, tel. (8 45)  508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Jei asmuo (arba jo atstovas), pageidaujantis gauti duomenų apie kainas suvestinę, metinę duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinę ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašą, kreipiasi į TLK raštu, šios suvestinės ir (ar) išrašas išsiunčiami registruotu laišku per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.

Jei pacientas arba jo atstovas asmeniškai kreipiasi į TLK arba į TLK atstovą savivaldybėje dėl minėtų suvestinių ir (ar) išrašo, šios suvestinės ir (ar) išrašas išduodami tą pačią dieną

10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas išduoti duomenų apie kainas suvestinę, metinę duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas suvestinę ir (ar) išsamių duomenų apie suteiktas paslaugas ir skirtus vaistus bei priemones išrašą
Atnaujinta: 2016-12-08