Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Duomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai
Duomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas PAS20752
2Administracinės paslaugos versija1
3Administracinės paslaugos pavadinimas Duomenų teikimas asmeniui apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai
4Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslaugos aprašymasAsmuo arba jo atstovas turi galimybę gauti per teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) arba TLK atstovą savivaldybėje:
·        duomenų apie PSDF biudžeto lėšomis stacionare asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestinę (toliau – duomenų suvestinė);
·        duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas asmens sveikatos priežiūrai atitinkamais metais suvestinę (toliau – metinė duomenų suvestinė);
·         išsamių duomenų apie PSDF biudžeto lėšomis asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones išrašą (toliau – išsamių duomenų išrašas). 
Duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie tam tikrą hospitalizavimo atvejį:
·     asmeniui suteiktas stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir finansavimo šaltinius;
·      ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo metu asmeniui atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo kainą, šių tyrimų ir procedūrų kainas bei finansavimo šaltinius;
·      stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje asmeniui skirtus centralizuotai PSDF biudžeto lėšomis apmokamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo atvejo kainą, šių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas bei finansavimo šaltinius.
       Metinėje duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie PSDF biudžeto išlaidas visų rūšių konkretaus asmens sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus, išskyrus dantų protezavimo paslaugų išlaidas, ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas, ortopedijos techninės priemonės, sąnarių endoprotezų, kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidas.
Išsamių duomenų išraše pateikiama informacija apie tam tikru laikotarpiu asmeniui PSDF biudžeto lėšomis suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), jam išrašytus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones.
Duomenų suvestinėje, metinėje duomenų suvestinėje ar išsamių duomenų išraše pateikiami ne senesni nei praėjusių penkerių metų duomenys.
      Veiksmai:
1.     Asmuo arba jo atstovas, pageidaujantis gauti  duomenų suvestinę ir (ar) metinę duomenų suvestinę, ir (ar) išsamių duomenų išrašą, TLK arba savivaldybėje esančiam TLK atstovui pateikia užpildytą laisvos formos prašymą kartu su reikiamais dokumentais asmeniškai arba raštu.
2.     Jei kreipiamasi raštu, prašomi dokumentai asmeniui arba jo atstovui išsiunčiami registruotu laišku per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos, jei kreipiamasi asmeniškai, prašomi dokumentai išduodami asmeniui arba jo atstovui tą pačią dieną.
3. Asmuo, pageidaujantis gauti duomenų suvestinę, metinę duomenų suvestinę ir (ar) išsamių duomenų išrašą, turi galimybę šiuos dokumentus gauti prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų interneto adresu www.epaslaugos.lt (tokią galimybę turi identifikuoti interneto bankininkystės naudotojai arba elektroninio parašo sertifikato naudotojai). Pasirenkama „Gyventojams" → „Sveikatos apsauga" → „Duomenų apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų apimtį peržiūra".
  Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiMetinėje duomenų suvestinėje pateikiami tik pasibaigusių kalendorinių metų duomenys.
5Administracinės paslaugos gavėjasAsmuo, kuriam buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) išrašyti kompensuojamieji vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.
6Administracinės paslaugos teikimo būdasNeelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7Administracinės paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai
8Administracinės paslaugos rezultatas      Išduoti šie dokumentai:
·         duomenų suvestinė;
·         metinė duomenų suvestinė;
·         išsamių duomenų išrašas
9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėJei kreipiamasi raštu – per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos, jei kreipiamasi asmeniškai ar per Elektroninius valdžios vartus – iš karto.
10Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą 1. Duomenų teikimo pacientui apie PSDF biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710 (2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1386 redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".
11Paslaugos inicijavimo formaLaisvos formos prašymas išduoti duomenų suvestinę ir (ar) metinę duomenų suvestinę, ir (ar) išsamių duomenų išrašą
12Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.    Kai asmuo atvyksta į TLK arba pas TLK atstovą, pateikiami:
·      laisvos formos prašymas;
·      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
·      asmens atstovas papildomai pateikia ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
2.    Kai asmuo  į TLK kreipiasi raštu, pateikiami:
·       laisvos formos prašymas;
·       notaro ar kitaip  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
·       asmens atstovas papildomai pateikia dokumento, liudijančio atstovavimą teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją.
13Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" duomenimis. Šios informacinės sistemos valdytoja – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).
14Administracinės paslaugos teikėjasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 
 Paslaugos teikėjasVilniaus TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 Kauno TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 Klaipėdos TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 Šiaulių TLK:
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 Panevėžio TLK
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai
 TelefonasVienu telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.
 FaksasVilniaus TLK +370 5 27 91424;
 Kauno TLK +370 37 32 0636;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 Panevėžio TLK +370 45 58 3789
 El. paštasinfo@vlk.lt
15Administracinės paslaugos koordinatoriusAtsakingas padalinysVLK Informacinės sistemos eksploatavimo skyrius
Paslaugos koordinatoriusVedėjo pavaduotojas Gediminas Paurys
Telefonas+370 5 21 97504  
Faksas+370 5 23 64111
El. paštasgediminas.paurys@vlk.lt
 Administracinės paslaugos vadovasAtsakingas padalinysTLK Gyventojų aptarnavimo skyriai
 Paslaugos vadovasVilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;
 Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė; 
 Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;
 Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė;
 Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
 TelefonasVilniaus TLK +370 5 26 61338;
 Kauno TLK +370 37 32 2005;
 Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;
 Šiaulių TLK +370 41 59 6136;
 Panevėžio TLK +370 45 50 8761
 El. paštaslina.vitkauskiene@vlk.lt;
 rasa.valinskaite@vlk.lt;
 salvinija.andriusiene@vlk.lt;
 dalia.miniauskiene@vlk.lt;
 sigita.paulauskiene@vlk.lt
16Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schemaAdministracinės paslaugos teikimo schema
17Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąNeelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – I informacinis lygis (informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse).
Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – V personalizuotas lygis (teikiant administracinę paslaugą, automatiškai panaudojami kitų paslaugos gavėjo prisijungimo sesijų metu gauti duomenys apie jį; paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas informuojamas apie jam būtinus atlikti veiksmus; paslaugos gavėjui iš anksto pateikiamos iš dalies užpildytos duomenų perdavimo formos).

 

 

Atnaujinta: 2019-10-03