Dokumento S1 išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos kodas1.3
2Administracinės paslaugos pavadinimasDokumento S1 išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentas S1 patvirtina asmens teisę gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijoje (toliau – ES šalys). Šis dokumentas pakeitė E106, E109, E120 ir E121 formos pažymas.

Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – Lietuvos Respublikos apdraustieji). Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, taip pat kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji, kurie, vadovaujantis minėtu įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą, yra šie asmenys:

1. asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje, už kuriuos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba kurie patys jas moka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka;

2. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei Lietuvoje jų įgytas darbo stažas yra didžiausias ir jei jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;

3. Lietuvos Respublikos apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariai, jei jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas ir jie neturi teisės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.

Dokumentas S1 gali būti įteiktas asmeniškai arba išsiunčiamas paštu prašyme nurodytu adresu

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);

2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

4. Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Lietuvos Respublikos apdraustasis turi pateikti:

1. prašymą išduoti dokumentą S1;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba jo kopiją) ;

3. jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;

4. dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;

5. dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kopijas, jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline tvarka;

6. dokumentus, patvirtinančius įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), jei Lietuvos Respublikos apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.

 

Jei nepakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) kreipiasi į:

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybą, prašydama patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažas Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje yra pakankamas;

  • Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą, prašydama patvirtinti, kad Lietuvos Respublikos apdraustasis ar jo šeimos nariai turi teisę gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus;
  • ES šalies įstaigą ar patį Lietuvos Respublikos apdraustąjį dėl papildomos informacijos suteikimo
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojamasi ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenimis. Šios informacinės sistemos valdytoja – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Fatima Dzarajeva, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. (8 5)  219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Belkevičiūtė, tel. (8 37)  300 578,

el. p. justina.belkeviciute@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Asta Stančauskienė, tel. (8 37)  300 578,

el. p. asta.stancauskiene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Kačinskaitė, tel. (8 46)  380 473,

el. p. ausra.kacinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Komskytė, tel. (8 46)  211 666,

el. p. egle.komskyte@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Remeikienė, tel. 8 700 88888,

el. p. diana.remeikiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888, el. p. inga.kvedariene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė, tel. 8 700 88888,

el. p. valerija.sauliene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Šafranavičienė, tel. (8 5)  210 1591,

el. p. neringa.safranaviciene@vlk.lt.

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Lina Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338,

el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt.

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt.

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473,

el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt.

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761,

el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 14 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, gavimo TLK dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas išduoti dokumentą S1 (patvirtinta forma)
Atnaujinta: 2017-05-11