Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Vyriausybė pritarė 2010 m. įvykdytam Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui
Naujienos
Vyriausybė pritarė 2010 m. įvykdytam Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui
2011-05-05

Vakar, gegužės 4-ąją, Vyriausybė pritarė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengtam 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui. Valstybės kontrolė konstatavo, kad ši apyskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, o Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas vykdytas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto lėšų naudojimą.

2010 m. PSDF biudžetas sudarė apie 4,7 mlrd. litų. Praėjusių metų pradžioje PSDF biudžeto rezervas sudarė 330 mln. litų, viršplaninių pajamų buvo gauta 355 mln. litų. Didesnes įplaukas lėmė įmokas administruojančios „Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos geriau surenkamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Sveikatos priežiūros paslaugoms pernai buvo išleista apie 3 mlrd. litų (6,4 proc. daugiau negu planuota). Beveik 197 mln. Lt iš PSDF biudžeto rezervo buvo skirta sunkmečiu sumažintai sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertei atkurti, dar 8 mln. Lt – centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti, tad iš viso per 2010 metus, vykdant sveikatos apsaugos ministro įsakymus, iš PSDF rezervo buvo išleista 205 mln. litų.

Palyginti su 2009-aisiais, buvo suteikta 2,5 proc. daugiau specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, net 14,5 proc. daugiau dienos stacionaro paslaugų, 9 proc. daugiau dienos chirurgijos ir 5,9 proc. daugiau trumpalaikio gydymo paslaugų. Su visomis gydymo įstaigomis ligonių kasos pernai atsiskaitė laiku.

Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms pernai sudarė apie 643 mln. litų. 2010-aisiais buvo išrašyta 11,6 mln. receptų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Per metus receptų padaugėjo 2,3 proc., o vidutinė recepto kaina sumažėjo net 8,3 proc. ir sudarė 56,2 lito.

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui pernai buvo išleista beveik 128 mln. litų – 5,4 proc. daugiau nei planuota. Išlaidos sveikatos programoms finansuoti 2010 m. iš viso sudarė 162 mln. Lt, iš jų vėžio ir širdies ligų prevencijos programoms teko apie 30 mln. litų (2009 m. – 27 mln. Lt).

2010 metų pabaigoje PSDF biudžeto rezervo likutis sudarė 125 mln.litų ir lėšų likutis einamojoje sąskaitoje sudarė 426 mln. litų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė teiks Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį LR Seimui tvirtinti.