Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Valstybiniai auditoriai: Valstybinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas ir turtą 2011 metais valdė bei naudojo įstatymų numatytiems tikslams
Naujienos
Valstybiniai auditoriai: Valstybinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas ir turtą 2011 metais valdė bei naudojo įstatymų numatytiems tikslams
2012-07-23

2012 m. liepos 19 d. Valstybės kontrolės pranešimo spaudai pavadinimas, beje, pakeistas prieš pat platinimą iš neutralaus į sensacingą „Valstybės kontrolė: medžiaga dėl VLK sveikatos draudimo kortelių pirkimų perduota prokuratūrai“, kaip ir buvo siekta, sukėlė nemažą žiniasklaidos subruzdimą. Tačiau didelės apimties valstybinio audito ataskaitoje konstatuojama, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas ir turtą 2011 metais visais reikšmingais atžvilgiais valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir įstatymų numatytiems tikslams. Taip pat akcentuojama: „(...) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.“

Kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos besąlygiškai vykdo galiojančius teisės aktus, buvo akcentuojama ir ankstesnių metų auditų išvadose.

Kartu su išvadomis Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo, leisiančio siekti dar geresnių rezultatų. VLK parengtame šių rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane numatyta jas nagrinėti tarpžinybinėse darbo grupėse. Apsvarsčius rekomendacijas ir suderinus pozicijas, bus sprendžiama dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.

VLK direktoriaus Algio Sasnausko nuomone, daugelis faktų liudija, kad tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų ligonių kasoms pavyko įgyvendinti Vyriausybės raginimą finansinės bei ekonominės krizės laikmečiu ūkininkauti kuo efektyviau. Derinant veiksmus su Seimo Sveikatos reikalų komitetu, Sveikatos apsaugos ministerija, dalykiškai tariantis su gydymo įstaigomis, buvo taikomi nauji gydymo išlaidų optimizavimo būdai, stengtasi sumažinti neigiamą PSDF biudžeto mažėjimo poveikį ir kartu užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą gyventojams. Tai, kad ekonominės krizės metu buvo užtikrintas PSDF biudžeto finansinis tvarumas, yra svarbus laimėjimas, garantuojantis gydymo įstaigoms galimybę net ir sunkiomis sąlygomis planuoti savo veiklą, nesibaiminant, jog sutriks ligonių kasų atsiskaitymas už suteiktas paslaugas.

VLK buvo ir yra atvira visiems racionaliems pasiūlymams, konkrečioms veiklos tobulinimo rekomendacijoms, nes tam įpareigoja ligonių kasų misija – rūpintis apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūra, finansuojant paslaugas užtikrinti dar geresnį gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę.