Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > VLK vykdo Valstybės kontrolės rekomendacijas
Naujienos
VLK vykdo Valstybės kontrolės rekomendacijas
2015-10-19

Praėjusią savaitę Seimo plenariniame posėdyje sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pristatė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) parengtą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio projektą. Nuomonę dėl šio rinkinio išsakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

 

Valstybės kontrolė, atlikusi auditą, nepareiškė reikšmingų pastabų dėl 2014 m. PSDF konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinio. Valstybinio audito išvadoje pažymima, kad rinkinys parodo tikrą ir teisingą finansinę būklę bei veiklos rezultatus ir atitinka teisės aktų nuostatas, o VLK ir jai pavaldžios įstaigos visais reikšmingais atžvilgiais 2014 m. fondo lėšas ir valstybės turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir įstatymų nustatytiems tikslams.

 

 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotrauka.

 

Tačiau valstybės kontrolieriaus pasisakyme bei Valstybės kontrolės ataskaitoje buvo pateikta ir tam tikrų pastabų dėl PSDF lėšų ir valstybės turto valdymo bei naudojimo. SAM ir VLK buvo pasiūlytos 4 priemonės (po 2 kiekvienai institucijai) jų veiklai tobulinti. VLK pasiūlytos priemonės yra susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimu ir darbuotojams priskirtų funkcijų peržiūrėjimu. Atsiliepdama į Valstybės kontrolės  rekomendacijas, VLK jau parengė jų įgyvendinimo priemonių planą, o vieną iš numatytų priemonių jau įvykdė.

 

Su kai kuriais Valstybės kontrolės išsakytais pastebėjimais ir argumentais VLK negali visiškai sutikti. Pavyzdžiui, Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, teigdama, kad šios priemonės kompensuojamos vadovaujantis karteliniu ortopedijos įmonių susitarimu nustatytais daug metų nekeičiamais įkainiais. VLK negali sutikti su šiuo pastebėjimu, kadangi 2014 m. SAM sudaryta darbo grupė, atlikusi ortopedijos technikos priemonių kainų analizę, nustatė, kad VLK, perimdama šių priemonių kompensavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, daugumos jų bazines kainas patvirtino tokias pačias, kokios buvo nustatytos Socialinės apsaugos ir  darbo ministro įsakymu. Vėlesniu laikotarpiu dalies ortopedijos techninių priemonių kainos ne tik nedidėjo, bet ir sumažėjo.

 

Ortopedijos techninės priemonės yra kompensuojamos vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka. Lėšos, tenkančios šių priemonių kompensavimui visoje Lietuvoje, kasmet yra tvirtinamos įstatymu. VLK, atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę, ortopedijos techninių priemonių kompensavimui skirtas lėšas paskirsto pagal poklasius, o apdraustieji dėl jiems būtinų priemonių pagaminimo gali kreiptis į bet kurią įmonę, pasirašiusią sutartį su VLK. Su ortopedijos įmonėmis už pagamintas ir išduotas priemones atsiskaitoma neviršijant įstatyme numatytos lėšų sumos.

 

Taip pat VLK nesutinka su pastaba dėl to, kad vaistų išėmimas iš Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo gali turėti neigiamos įtakos sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ar prieinamumui. Vaistai yra neatsiejama sveikatos priežiūros paslaugos dalis, todėl turi būti užtikrinama, kad atitinkamas paslaugas teikiančios gydymo įstaigos turėtų reikiamą ir pakankamą kiekį šių paslaugų teikimui būtinų medikamentų. Dalį sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, atitinkančių nustatytus kriterijus (tai ypač brangūs, turintys didelę terapinę vertę vaistai, t. y. vaistai, atitinkantys visus įrašymo į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, kriterijus), centralizuotai perka VLK ir paskirsto atitinkamoms šalies ligoninėms. Tuos vaistus, kurie neatitinka  nustatytų kriterijų ir negali būti įtraukti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašą, bet yra būtini sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigyja pačios gydymo įstaigos. Šiam tikslui joms yra skiriamos PSDF lėšos. Tokiu būdu užtikrinamas nenutrūkstamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams.

 

VLK sutinka su Valstybės kontrolės siūlymu, kad turėtų būti aiškiau reglamentuotos tam tikros sveikatos draudimo sritys, pavyzdžiui, sveikatos programų finansavimas. VLK PSDF lėšomis finansuoja nemažai sveikatos programų. Valstybės kontrolė konstatavo, kad šiuo metu nėra apibrėžta šių sveikatos programų sąvoka bei nenustatyti kriterijai, todėl sunku įvertinti PSDF lėšų panaudojimą šioms programoms vykdyti. Valstybės kontrolė rekomendavo SAM apibrėžti sveikatos programų sąvoką, reglamentuoti šių programų rengimo, finansavimo, įgyvendinimo bei kontrolės tvarką.

 

Sveikatos apsaugos ministerija, atsiliepdama į Valstybės kontrolės  rekomendacijas, jau pradėjo rengti jų įgyvendinimo priemonių planą, kuriame bus numatyta, kad rekomendacijos dėl sveikatos programų finansavimo būtų įgyvendintos ne vėliau kaip 2016 m. antrą ketvirtį.

 

SAM ir VLK vertina Valstybės kontrolės indėlį prisidedant prie racionalaus PSDF biudžeto lėšų naudojimo ir numato atsakingai įgyvendinti jos rekomenduojamas priemones.

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Irena Džiužaitė

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja 

Tel. (8 5) 237 0717

El. paštas irena.dziuzaite@vlk.lt


Kviečiame apsilankyti VLK profilyje Facebook: https://www.facebook.com/vlk.lt

 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.