Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > VLK interneto svetainėje kas ketvirtį pasirodo naujas biuletenis apie klinikinį kodavimą
Naujienos
VLK interneto svetainėje kas ketvirtį pasirodo naujas biuletenis apie klinikinį kodavimą
2013-08-13

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) elektroniniu formatu leidžia specialiai gydymo įstaigoms skirtą leidinį apie klinikinį kodavimą. Šiame leidinyje pateikiami patarimai, kaip reikėtų tiksliai koduoti gydomų pacientų diagnozes ir medicinines intervencijas. Tokia informacija gydymo įstaigoms yra labai svarbi, siekiant užtikrinti statistinių duomenų apie pacientams suteiktas paslaugas kokybę bei tikslų gydymo atvejų klasifikavimą pagal Lietuvoje neseniai pradėtą diegti giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą.

Na, o medikams, koduojantiems aktyviojo stacionarinio gydymo ir dienos chirurgijos paslaugas, ši informacija padės išvengti vis dar pasitaikančių kodavimo klaidų.

„Prieš keletą metų mūsų šalyje pradėjus diegti giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą, ligų ir intervencijų klasifikavimas tapo labai svarbus. Nors ligų ir intervencijų kodų žymėjimas jau tapo medikų darbo kasdienybe ir sudedamąja jų darbo dalimi, ligonių kasų duomenys rodo, kad šioje srityje būtina tobulėti. Biuletenyje apie klinikinį kodavimą išsamiau paaiškinamas kodavimo standartų taikymas, spausdinamos klinikinio kodavimo rekomendacijos, pateikiami konkretūs pavyzdžiai. Ateityje jame planuojama analizuoti dažniausiai pasitaikančias klinikinio kodavimo klaidas, atsakyti į iškilusius klausimus“, – teigė elektroninio leidinio sumanytoja, VLK Draudimo plėtros departamento Klinikinio kodavimo skyriaus vedėja Tatjana Golubajeva.

Šiemet VLK svetainėje buvo patalpinti 3 klinikinio kodavimo biuleteniai. Sausio numeryje (Nr. 1) kalbama apie nekoduojamas procedūras, atliekamas teikiant aktyviojo gydymo stacionarines ir dienos chirurgijos paslaugas, balandžio mėnesio numeryje (Nr. 2) rašoma apie gimdymų klinikinį kodavimą, o liepos mėnesio numeryje (Nr. 3) – apie gretutinių diagnozių kodavimą.

VLK ligų ir intervencijų kodavimo kokybei skiria ypatingą dėmesį: organizuojami gydymo įstaigų darbuotojų mokymai, kurių metu aptariamos dažniausiai pasitaikančios kodavimo klaidos, besidomintys kodavimu nuolat konsultuojami telefonu bei el. paštu (kodavimas@vlk.lt), platinamos klinikinių atvejų kodavimo rekomendacijos.

Klinikinio kodavimo duomenys naudojami statistikos tikslais: bendriesiems šalies statistiniams duomenims kaupti, atskirų ligoninių veiklai vertinti ir duomenų suvestinei apie pacientams suteiktas paslaugas bei jų kainas parengti, strateginiams planams, restruktūrizavimo programoms rengti, sprendimams dėl tikslinių lėšų skyrimo priimti. Šie duomenys taip pat naudojami ir vieno gydymo atvejo bazinei kainai apskaičiuoti, aktyviojo gydymo kainų koeficientams pagal giminingų diagnozių grupes apskaičiuoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigų pajamoms modeliuoti.

Daugiau informacijos apie klinikinį kodavimą medikams teikia VLK Klinikinio kodavimo skyrius.

El. biuletenį galima rasti VLK interneto svetainės senaversija.vlk.lt skyrelyje „TLK-10-AM, ACHI ir kodavimo standartų elektroninis vadovas“. Naujas el. biuletenis apie klinikinį kodavimą išleidžiamas kas ketvirtį.