Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > VLK atstovai pirmininkavo Briuselyje vykusiame Audito valdybos posėdyje
Naujienos
VLK atstovai pirmininkavo Briuselyje vykusiame Audito valdybos posėdyje
2013-11-28

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atstovams dalyvaujant ir pirmininkaujant Europos Komisijos (EK) Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Audito valdybos posėdžiui, buvo priimti svarbūs sprendimai Europos šalims, kurie palengvins bei paspartins atsiskaitymą tarp šalių už asmenims užsienyje suteiktas būtinosios sveikatos priežiūros paslaugas ir pagerins Europos Sąjungos (ES) šalių sveikatos draudimo įstaigų bendradarbiavimą.

Vienas svarbiausių klausimų, svarstytų Audito valdybos posėdyje, pirmininkaujant VLK Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjai Jūratei Sabalienei – aptartos priemonės, kurias yra numačiusios šalys, turinčios viena kitai įsiskolinimų už 1985–1995 m., kaip šias skolas apmokėti. Taip pat pritarta ES šalių 2011 m. ir 2012 m. vidutinių sumų (t. y. vienam tam tikro amžiaus tos šalies gyventojui skirtų viešojo sektoriaus išlaidų sveikatos priežiūrai) skaičiavimams. Vidutinėmis sumomis atsiskaitoma už vienos ES šalies apdraustiesiems, gyvenantiems kitoje šalyje, gyvenamojoje šalyje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Įdomu tai, kad Audito valdybos pranešėjas Jonathan Olsson pateikė išsamią informaciją apie ES šalių tarpusavio atsiskaitymus, kurie rodo, jog pastaraisiais metais ES šalių įsiskolinimai viena kitai auga. Pavyzdžiui, 2012 m., lyginant su 2011 m., bendra ES šalių skola išaugo apie 16 procentų (žr. grafiką).

Pritarta ir labai svarbiam projektui, kuris palengvins atsiskaitymą tarp šalių už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Jame nustatyti aiškūs atsiskaitymo terminai, reglamentuota, kokių veiksmų būtų imtasi, jei šalys jų nesilaikytų. Įdomu tai, kad keletas ES šalių delegacijų prašė atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui. Pirmininkavusi VLK atstovė J. Sabalienė, kurią palaikė Audito valdybos sekretoriatas ir EK atstovas, principingai laikėsi nuomonės, kad šis teisės aktas yra ypač reikalingas, nes jis padidintų darbo efektyvumą bei paspartintų atsiskaitymą, todėl jam buvo pritarta.

Šio posėdžio metu buvo įsteigtas Taikinimo komitetas, kurio tikslas – pagelbėti Audito valdybai rengti pagrįstas išvadas dėl galutinio atsiskaitymo už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, jei ES šalims per 3 metus nepavyksta pasiekti jokio dvišalio susitarimo. Šį komitetą sudarys 5 nariai, kurie dirbs nešališkai (nusišalins, jei problema lies jų šalį ar grės bet koks interesų konfliktas). VLK atstovas į jį taip pat bus deleguotas.

Audito valdyba nustato asmeniui tenkančių vidutinių išlaidų už sveikatos priežiūros paslaugas apskaičiavimo metodiką ir tikrina kiekvienos ES, Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) bei Šveicarijos Konfederacijos pateiktus tokių vidutinių sumų skaičiavimus. Minėta valdyba taip pat aptaria šalių narių tarpusavio atsiskaitymų situaciją, padeda spręsti ginčus dėl atsiskaitymo už šias paslaugas, rengia įvairių su šalių tarpusavio atsiskaitymais susijusių sprendimų projektus bei teikia juos tvirtinti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai.

Bendras ES šalių įsiskolinimas (mlrd. eurų). Įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. siekė 3,86 mlrd. eurų.

 
Jonathan Olsson Consulting

 
VLK Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Noreikienė ir VLK direktorius Algis Sasnauskas (iš kairės į dešinę);
 
Audito valdybos posėdžio metu;
 
VLK Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jūratė Sabalienė pirmininkauja Audito valdybos posėdžiui


Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Bušinskaitė
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445,
el. paštas lina.businskaite@vlk.lt

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.