Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > VLK atstovai Rygoje dalinosi savo darbo patirtimi
Naujienos
VLK atstovai Rygoje dalinosi savo darbo patirtimi
2014-05-12

Rygoje vykusiame Baltijos šalių sveikatos priežiūros kontrolę vykdančių institucijų seminare „Sveikatos priežiūros kontrolės patirtis Baltijos šalyse" dalyvavo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atstovai. Seminare pristatyta Baltijos šalyse sveikatos priežiūros kontrolę vykdančių institucijų patirtis, aptarta bei palyginta jų veikla, pasidalinta e-sveikatos diegimo bei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo patirtimi.

2014 04 25_121426.jpg 

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) - ligonių kasų atstovai: Gintaras Kacevičius, Oksana Burokienė, Vaida Momkuvienė, Remigijus Mažeika. 

Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę vykdo VLK ir teritorinių ligonių (TLK) kasų specialistai. Tad seminare VLK  atstovai supažindino Baltijos šalių kolegas su VLK veikla, pokyčiais sveikatos priežiūros kontrolės srityje, naujais šio darbo iššūkiais.

VLK atstovai pristatė naujoves – šiemet VLK ir TLK vykdoma kontrolės tvarka buvo iš esmės peržiūrėta. Taip  buvo siekiama optimizuoti vykdomą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis apmokamų gydymo paslaugų teikimo, kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo kontrolę. Šiemet taip pat įdiegta nauja asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėsenos tvarka ir dar labiau plėtojamas vykdomas įstaigų konsultavimas.

Latvijoje šiuo metu veikia vienintelė valstybinė sveikatos priežiūros kontrolę vykdanti institucija – Latvijos sveikatos inspektoratas. Pagrindinės inspektorato funkcijos: sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų registravimas, įstaigose taikomo gydymo kontrolė, vertinant atitiktį teisiniam reguliavimui, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir valstybinio sveikatos finansavimo kontrolė, sveikatos priežiūros kokybės kontrolė, pagal kompetenciją dalyvavimas Medicinos rizikos fondo veikloje. Pažymėtina, kad be sveikatos priežiūros kontrolės funkcijų, įstaiga vykdo ir visuomenės sveikatos, farmacijos, produktų (kosmetikos, cheminių medžiagų, medicinos prietaisų) platinimo kontrolės funkcijas. Svarbu atkreipti dėmesį ir į veiklos mastą: štai Latvijoje 2013 m. buvo atliktos 258 kontrolės procedūros, o tuo tarpu Lietuvoje  TLK atliko daugiau nei 2060 kontrolės procedūrų sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse bei kitose įstaigose, sudariusiose sutartis su TLK dėl sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo.

Už valstybinio biudžeto, skiriamo sveikatos priežiūrai, lėšų administravimą, racionalų ir efektyvų šių lėšų panaudojimą, yra atsakinga Latvijos nacionalinė sveikatos priežiūros paslaugų tarnyba (Latvian National Health Service, LNHS).

Estijoje pagrindinę Sveikatos priežiūros kontrolę vykdo Estijos Sveikatos Valdyba (Estonian Health Board). Už sveikatos priežiūros paslaugų tolygų finansavimą, sveikatos priežiūros kokybės vystymą, efektyvų sveikatos priežiūros išteklių naudojimo užtikrinimą ir sveikatos draudimo sistemos vystymą atsakinga savarankiška institucija – Estijos sveikatos draudimo fondas.

Aptarus visų šalių kontrolę vykdančių institucijų veiklą, prieita išvados – nors sveikatos priežiūros kontroliuojančių institucijų struktūra Baltijos šalyse skiriasi, tačiau bendri veiklos principai ir kryptys panašios.

Seminaro metu visos kaimyninės šalys pasidalijo patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti ES direktyvą, pagal kurią tiek mūsų kraštiečiams, tiek jų šalių piliečiams tapo lengviau vykti svetur gydytis. Įdomu tai, kad prašymų kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas Baltijos šalyse gauta nedaug: Estijoje – 23, Lietuvoje – 15, Latvijoje – 8. Kompensuotos sumos Estijoje – 8456 eurų, Latvijoje 8000–10000 eurų, Lietuvoje – 4854 eurų. Tai rodo, kad Baltijos šalių piliečiai mieliau renkasi savo šalyje teikiamas gydymo paslaugas.

 

Kontaktai žiniasklaidai:
     Lina Bušinskaitė
     Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
     Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
    Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445,
     el. paštas lina.businskaite@vlk.lt

 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono

numeriu 8 700 88888.
 
    Kviečiame apsilankyti VLK profilyje Facebook: https://www.facebook.com/vlk.lt