Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Tobulinamas apmokėjimas už aktyviojo gydymo paslaugas
Naujienos
Tobulinamas apmokėjimas už aktyviojo gydymo paslaugas
2015-11-12

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) įgyvendina projektą "Detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitos gydymo įstaigose parengimo ir techninės pagalbos ją diegiant paslaugos" (DPLSA). Kartu su VLK jame dalyvauja gydymo įstaigos, jo vykdytojas   UAB Ernst & Young Baltic". Šio kelerius metus trunkančio projekto tikslas tobulinti apmokėjimą už pacientų aktyvųjį gydymą, tiksliau apskaičiuojant ir teisingai nustatant paslaugų kainas. Įgyvendinus projektą, didžiausią naudą patirs aktyviojo gydymo paslaugas teikiančios įstaigos   turėdamos patikimus sąnaudų duomenis, jos galės efektyviau organizuoti savo veiklą.

 

Aktyvusis gydymas apima paciento gydymą ligoninėje (išskyrus reabilitaciją, slaugą ir ilgalaikį gydymą) bei dienos chirurgijos paslaugas, o jo kainą (išlaidas) paprastai sudaro darbo užmokesčio, pacientams atliktų tyrimų ir procedūrų, panaudotų medicinos pagalbos priemonių, vaistų ir pan., sąnaudos. Kaip rodo kitų pažangias apmokėjimo sistemas įdiegusių šalių praktika, nustatant apmokėjimą už šias paslaugas reikia atsižvelgti į didelį veiksnių skaičių.

 

Apmokėjimo už šias sveikatos priežiūros paslaugas pokyčiai Lietuvoje prasidėjo 2009 metais, kai VLK įsigijo ir pradėjo diegti  tarptautinę Aktyviojo gydymo paslaugų klasifikavimo sistemą (angl. – Diagnosis Related Groups, toliau – DRG). Nuo 2012 metų šių paslaugų apmokėjimui pradėti naudoti tarptautiniai  koeficientai, pritaikyti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai; be to, tais pačiais metais atlikta galimybių studija „Detalios sveikatos priežiūros paslaugų  sąnaudų diegimo alternatyvų galimybių studija".

 

Rengiant su DRG susijusį sąnaudų apskaitos metodą buvo parengtas aktyviojo gydymo sąnaudų grupių aprašas. Be to, siekiant palengvinti gydymo įstaigoms duomenų pateikimą buvo sukurtas sąnaudų apskaitos modelis bei jo naudojimo instrukcija.

 

 Svarbu tai, kad kartu su VLK specialistais projekte dalyvauja ir gydymo įstaigų atstovai, tad nuolat rengiami darbiniai susitikimai, kartu kuriama  DPLSA metodika – nacionalinių DRG koeficientų skaičiavimo pagrindas. Projekto dalyvių vertinimu, užbaigus pirmąjį jo etapą, bus galima tiksliai įvertinti faktines aktyviojo gydymo paslaugų sąnaudas ir užtikrinti, kad jų kainos būtų nustatomos skaidriai ir tinkamai.  

 

 „Sukurta DPLSA metodika nėra dokumentas „į stalčių", ji bus nuolat atnaujinama, o metodiniai reikalavimai bus aiškūs ir konkretūs, skatins gydymo įstaigas turėti ir naudotis patikimais duomenimis. Siekiame, kad projektas vyktų sklandžiai, neužsitęstų, gydymo įstaigos matytų jo realią naudą", – teigė  Gintaras Kacevičius, VLK Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas.

 

Jam pritaria ir UAB „Ernst & Young Baltic" partneris Linas Dičpetris, kuris pabrėžia, kad projekto sėkmę lemia aktyvus gydymo įstaigų atstovų įsitraukimas į komandos darbą kuriant DPLSA metodiką.

 

DPLSA jau vykdomas 5 gydymo įstaigose (2016 m.), vėliau į jį įsitrauks dar 10 gydymo įstaigų.  Užbaigus projektą, kompensavimo už suteiktas paslaugas sumos bus tikslesnės, atsižvelgiant į pokyčius dėl infliacijos ar gydymo įstaigų veiklos efektyvumo.

 

 

VLK Kainų skyriaus informacija