Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Sveikatos priežiūros įstaigos buvo tikrinamos dėl neteisėtų mokėjimų už paslaugas
Naujienos
Sveikatos priežiūros įstaigos buvo tikrinamos dėl neteisėtų mokėjimų už paslaugas
2012-05-17

Ligonių kasų specialistai visose Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliko patikrinimus dėl galimai neteisėtų mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo (PSDF) biudžeto lėšomis, ir nustatė, kad kai kuriose įstaigose už šias paslaugas buvo nepagrįstai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų imami papildomi mokesčiai. Buvo tikrintos įstaigos, su kuriomis teritorinės ligonių kasos (TLK) yra sudariusios sutartis. Šių patikrinimų metu ligonių kasų specialistai taip pat vertino gydymo įstaigų vadovų įsakymų, nustatančių priemokas ir mokamas paslaugas, bei kitais būdais imamų priemokų teisėtumą. Patikrinimas buvo atliekamas vykdant Seimo Sveikatos reikalų komiteto sprendimą, sveikatos apsaugos viceministrės Janinos Kumpienės pavedimą ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktoriaus įsakymą.

85 gydymo įstaigose patikrinimų metu buvo nustatyta, kad už paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, buvo imami neteisėti mokesčiai. Buvo nustatyta, kad pacientai sveikatos priežiūros įstaigose mokėjo priemokas už PSDF biudžeto lėšomis apmokamas gydytojų specialistų konsultacijas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų paskirtą vienos rūšies procedūrų kursą, už kontrastines medžiagas, naudojamas atliekant radiologinius tyrimus. Nustatyta atvejų, kai buvo imamas didesnis nei patvirtintas mokestis už prisirašymą prie poliklinikos ir mokestis už asmens sveikatos istorijos persiuntimą. Taip pat buvo imtas mokestis už recepto, siuntimo konsultuoti perrašymą, už gydytojų konsultacinės komisijos pažymos ar siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą išdavimą.

Įtardami, kad sveikatos priežiūros įstaiga vertė neteisėtai mokėti, pernai pacientai 197 kartus raštu kreipėsi į minėtas įstaigas, prašydami sugrąžinti jų sumokėtus pinigus už paslaugas. Pagrįstais buvo pripažinti 183 skundai, o pacientams grąžintina suma sudarė 48 tūkst. litų.

Tuo tarpu ligonių kasų specialistai pernai pagal gautus pacientų skundus dėl galimų neteisėtų priemokų sveikatos priežiūros įstaigose atliko 258 patikrinimus. 127 pacientų skundai (49 proc.) buvo pripažinti pagrįstais. Nustatyta grąžintina dėl neteisėtų priemokų suma siekė 68 tūkst. litų.

Sveikatos priežiūros įstaigos teikia ir tokias sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti. Mokamų paslaugų sąrašą, jų kainas ir teikimo tvarką įsakymu yra patvirtinęs sveikatos apsaugos ministras. Pagal šį įsakymą gydymo įstaigos vadovas privalo nustatyti, kaip įstaigoje turi būti teikiamos mokamos paslaugos. Patikrinimų metu buvo nustatyta, kad vidutiniškai 95 proc. visų gydymo įstaigų yra patvirtinta mokamų paslaugų teikimo tvarka.

2011 m. už mokamas paslaugas visų sveikatos priežiūros įstaigų gauta lėšų suma sudarė apie 139 mln. Lt: Vilniaus TLK veiklos zonos gydymo įstaigos už šias paslaugas gavo apie 51 mln. Lt, Kauno TLK – beveik 40 mln. Lt, Klaipėdos TLK – apie 24 mln. Lt, Šiaulių TLK – apie 14 mln. Lt, Panevėžio TLK – daugiau nei 10 mln. litų.

2011 m. už sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, sumokėta papildomų mokesčių suma iš viso sudarė 2,8 mln. Lt: Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ gautų papildomų mokesčių suma sudarė 161,3 tūkst. Lt, Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ – 899,4 tūkst. Lt, Klaipėdos TLK veiklos zonos ASPĮ – 609,5 tūkst. Lt, Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ – daugiau nei 1 mln. Lt, Panevėžio TLK veiklos zonos ASPĮ – 58,5 tūkst. litų.

Taip pat buvo nustatyta, kad 8 proc. gydymo įstaigų pacientams matomoje vietoje nebuvo skelbiama informacija apie mokamas paslaugas ir jų teikimo tvarką, pacientai nebuvo supažindinami apie mokamų paslaugų kainas ir mokėjimo už jas tvarką, nors tai daryti įstaigos vadovą įpareigoja sveikatos apsaugos ministro įsakymas.

Pagal Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą pacientas turi būti informuojamas apie galimybę pasirinkti gydymo įstaigoje taikomus diagnostikos ir gydymo metodus (jei tokia galimybė yra) ir savo pasirinkimą patvirtinti parašu. Patikrinimų metu nustatyta, kad 17 proc. sveikatos priežiūros įstaigų pacientų sutikimas nebuvo tinkamai įformintas medicinos dokumentuose.

Taip pat nustatyta, kad kai kuriose gydymo įstaigose nebuvo vykdoma mokamų paslaugų ir papildomų mokesčių už paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, apskaita.

Informuojame, kad iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų teisėtas papildomas mokestis gali būti imamas tik šiais atvejais:

  • jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą;
  • jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą;
  • jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją;
  • jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis gydymo įstaigoje, neturinčioje sutarties su teritorine ligonių kasa;
  • jei pacientas pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka;
  • jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

Kiekvienu atveju, kai sveikatos priežiūros įstaigoje už paslaugas prašoma primokėti, pacientas savo parašu turi patvirtinti, kad sutinka gauti šias paslaugas. Žinotina, kad pinigus už gydymo įstaigų suteiktas paslaugas asmuo turi sumokėti į įstaigos kasą ir gauti tai patvirtinantį kvitą. Jei ligonio sumokėta suma yra didesnė negu jam priklauso mokėti už suteiktas paslaugas, skirtumas grąžinamas, įforminant tai kasos išlaidų orderiu, kuriame turi būti nurodyta gavėjo pavardė, paso numeris, adresas.