Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Stebėtojų taryboje: auga įkainiai už paslaugas, tirpsta laukiančiųjų dantų protezavimo eilės
Naujienos
Stebėtojų taryboje: auga įkainiai už paslaugas, tirpsta laukiančiųjų dantų protezavimo eilės
2019-12-01
Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (TLK) vykusiame Stebėtojų tarybos posėdyje pateikta informacija, kaip per devynis šių metų mėnesius vykdytos sutartys su gydymo įstaigomis, kaip šioms įstaigoms sekasi rašyti elektroninius receptus, apžvelgtos 2020 metų planuojamos sveikatos priežiūros paslaugų apimtys.
 
Apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymą 2019 metais kalbėjusi Sutarčių skyriaus vedėja Sigrida Kubilienė informavo Stebėtojų tarybą, kiek lėšų šiais metais skirta kiekvienai sveikatos priežiūros paslaugai apmokėti, kiek jų pervesta gydymo įstaigoms ir koks yra nepanaudotų lėšų likutis, kurių paslaugų suteikta daugiau nei planuota.
 
Stebėtojų taryba informuota, kad per metus apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse sumažėjo 5,4 tūkstančio.
 
Išaugo įkainiai už asmens sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas
 
S. Kubilienė priminė Stebėtojų tarybos nariams, kad nuo šių metų rugsėjo dešimtadaliu padidintos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų, ambulatorinių ASP paslaugų (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas), slaugos paslaugų, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir paslaugų, teikiamų pagal prevencines programas bazinės kainos. Greitosios medicinos pagalbos ir dantų protezavimo paslaugų finansavimas išaugo 9 procentais, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų – 8 procentais, stacionarinių ASP paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų (atliekamų ambulatorinėmis sąlygomis) bei paslaugų, teikiamų pagal Transplantacijos programą, – 7 procentais.
 
Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti Šiaulių TLK papildomai skirta  5,8 milijono eurų, iš kurių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 5,3 milijono eurų, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms – 213 tūkstančių eurų, sveikatos programoms – 274 tūkstančiai eurų.
 
„PSDF biudžeto lėšos skirtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms didinti, siekiant asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sudaryti sąlygas gauti daugiau lėšų už suteiktas ASP paslaugas ir šias lėšas naudoti jų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti“,–  pabrėžė S. Kubilienė.
 
Elektroninių receptų skaičius auga, dantų protezavimo laukiančiųjų eilės – tirpsta
 
Sutarčių skyriaus vedėja S. Kubilienė informavo Stebėtojų tarybą, kaip gydymo įstaigoms sekasi rašyti elektroninius receptus.
 
Stebėtojų tarybos nariams  buvo pristatyti šiemet išrašytų e. receptų Šiaulių ir Telšių apskričių gydymo įstaigose rezultatai. E. receptus įstaigos privalo rašyti nuo 2018 metų kovo 1 dienos.
 
Viešųjų ir privačių ASPĮ išrašyti ir vaistinių išduoti e. receptai per dešimt šių metų mėnesių sudarė 94 procentus nuo visų receptų. Su šiuo rodikliu Šiaulių TLK yra ketvirtoje vietoje, palyginti su kitomis TLK, tačiau e. receptų skaičius nuolat auga.
 
Sutarčių skyriaus vedėja S. Kubilienė informavo Stebėtojų tarybą apie tai, jog sparčiai mažėja laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų eilė. Šių metų pradžioje Šiaulių ir Telšių apskrityse šių paslaugų laukė 23 557  žmonės, o spalio pradžioje eilėje laukiančiųjų buvo jau kur kas mažiau – 16 tūkstančių pacientų. Dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti skiriama vis daugiau Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, todėl daugiau žmonių gali gauti reikalingas paslaugas. Buvo tobulinama ir šių paslaugų kompensavimo tvarka.
 
Pranešėja supažindino su 2020 metais planuojamų  paslaugų apimtimis. Kitąmet nemažai įstaigų norėtų teikti naujas sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau sutartys bus pasirašomos atsižvelgus į galimybes jas teikti, paslaugų prieinamumą atitinkamoje savivaldybėje, kurioje šių paslaugų trūksta. Prašymus sudaryti sutartis pateikė devyniolika visiškai naujų paslaugų teikėjų.
 
Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija

 

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.