Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Skirtingų poreikių ir nuomonių sąveikoje išbandyti sprendimai
Naujienos
Skirtingų poreikių ir nuomonių sąveikoje išbandyti sprendimai
2011-05-13

Dauguma svarbiausių sprendimų sveikatos apsaugos klausimais „praeina išbandymą“ Privalomojo sveikatos draudimo taryboje (Taryba). Tai suprantama: Tarybą sudaro skirtingų grupių, ir skirtingų interesų atstovai. Kiekvienai grupei atstovaujantis Tarybos narys svarstomus klausimus vertina savo atstovaujamos grupės interesų požiūriu. Todėl Tarybos sprendimai neretai gimsta po rimtų svarstymų ir diskusijų, kurių dalyviai yra priversti išgirsti ir kitos visuomenės grupės, taip pat valstybės institucijų balsą, įsiklausyti į jų argumentus. Būtent Taryboje ieškoma balanso tarp skirtingų grupių poreikių ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto galimybių.

Taryba – kolegiali patariamoji institucija. Visuomenės interesams joje atstovauja penki apdraustųjų atstovai – du darbdavių organizacijų atstovai, po vieną ne medikų profesinių sąjungų, pacientų organizacijų, savivaldybių asociacijos atstovą, taip pat penki sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų teikėjų atstovai – du medikų profesinių sąjungų atstovai (iš jų – vienas gydytojų profesinės sąjungos, vienas slaugos specialistų profesinės sąjungos), du sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų organizacijų atstovai, vienas farmacininkų organizacijų atstovas. Valstybės valdymo institucijoms atstovauja po vieną Nacionalinės sveikatos tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų atstovą. Tarybą sudaro, jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu Tarybos darbui vadovauja sveikatos apsaugos viceministrė Janina Kumpienė.

Tarybos vaidmuo užtikrinant efektyvų sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų naudojimą itin svarbus. Prieš teikdama siūlymus ir rekomendacijas Taryba įvertina ne tik lėšų poreikio svarbą, bet ir atsižvelgia į numatomus galutinius efektyvumo rodiklius. Ypač tai svarbu, kai kalbama apie dar neišbandytų itin brangių vaistų ar naujų gydymo metodų diegimo finansavimą. Taryba svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kompensuojamųjų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir išvadą dėl PSDF biudžeto projekto ir šio biudžeto vykdymo ataskaitų, taip pat teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų, dėl sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir gydymo įstaigų bei vaistinių sudarymo tvarkos, nagrinėja Valstybinės ligonių kasos finansinę ir ekonominę veiklą.

Nors Tarybos balsas – patariamasis, joks rimtas sprendimas sveikatos apsaugos srityje nepriimamas, jei Taryba pareiškia neigiamą nuomonę. Pastaruoju metu diskutuojama apie Tarybos vaidmens didinimą, siekiant suteikti jai daugiau sprendžiamųjų galių.