Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos vykdymo ir finansavimo tendencijos
Naujienos
Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos vykdymo ir finansavimo tendencijos
2012-07-17

Kasmet iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto skiriama lėšų Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai vykdyti.

Jau treti metai Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimas iš PSDF biudžeto išlieka stabilus: kasmet skiriama po 1,97 mln. litų. Būta įvairių šios programos finansavimo pokyčių, pavyzdžiui, 2005–2006 m. iš PSDF biudžeto programai vykdyti buvo skirta – po 1,55 mln. Lt, 2007 m. – 2 mln. Lt, o daugiausia lėšų šiai programai teko 2008 m. – 2,4 mln. lito.

Žemiau pateikiame diagramą, kurioje pavaizduota, kiek šiai programai 2005–2012 m. buvo skirta PSDF biudžeto lėšų.

 

Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai skiriamos lėšos naudojamos kiekvienos savivaldybės tarybos patvirtintoms visuomenės sveikatos priežiūros programoms finansuoti ir remti. Programai skirtas lėšas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) paskirsto pagal savivaldybių gyventojų skaičių.

Savivaldybės vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėse, rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos programas, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, organizuoja alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo profilaktiką ir kitas funkcijas.

2011 m. daugiausia lėšų panaudota savivaldybių vykdomoms vaikų ir suaugusiųjų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo bei sveikos gyvensenos ugdymo miesto ir kaimo bendruomenėse programoms (Ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų sveikatos stiprinimo, Sveikos gyvensenos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose bei Sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo miesto ir kaimo bendruomenėse programos). Pernai iš PSDF biudžeto minėtoms programoms panaudota 760,9 tūkst. Lt (41,5 proc. specialiosios programos lėšų), kiek daugiau lėšų panaudota 2010-aisiais – iš viso 843,3 tūkst. Lt (45,2 proc. specialiosios progrėamos lėšų).

Širdies ir kraujagyslių sistemos, vėžinių susirgimų, kitų lėtinių ligų bei priklausomybės ligų prevencijos programoms pernai panaudota 584,7 tūkst. Lt (31,9 proc. specialiosios programos lėšų), o 2010-aisiais išleista mažiau – 452,3 tūkst. Lt (24,3 proc. specialiosios programos lėšų).

Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės, Parazitinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos programoms vykdyti 2011 m. panaudota 218,9 tūkst. Lt (11,9 proc. specialiosios programos lėšų), kai 2010-aisiais buvo išleista daugiau nei dvigubai – 474,4 tūkst. Lt (25,4 proc. specialiosios programos lėšų).

Šachtinių šulinių ir atvirų vandens telkinių vandens kokybės tyrimų programoms vykdyti 2011 m. išleista 36,8 tūkst. Lt (2 proc. specialiosios programos lėšų), mažiau lėšų išleista 2010-aisiais – 25,4 tūkst. Lt (1,3 proc. specialiosios programos lėšų)

Savivaldybių vykdomai Savižudžių prevencijos programai pernai, palyginti su 2010 m., panaudota beveik tris kartus daugiau, iš viso 25,9 tūkst. Lt (1,4 proc. specialiosios programos lėšų).