Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
Naujienos
Privalomojo sveikatos draudimo taryboje
2012-12-06

Gruodžio 4-ąją Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo iš esmės pritarta 2012 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms perskirstymui. Kadangi šiemet vienos programos buvo vykdomos sparčiau, kitos – lėčiau, nepanaudotomis vienų programų lėšomis tenka tenkinti kitų (intensyviau vykdomų) programų lėšų poreikį.

2012 m. daugiau nei planuota buvo suteikta paslaugų pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą, daugiau lėšų prireikė apdraustųjų gydymui Europos Sąjungos šalyse, daugiau lėšų reikia ligoninėse vartojamiems antirezus imunoglobulinams ir krešėjimo faktoriams pirkti, transplantacijų išlaidoms padengti. Be to, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad ateinančiais metais būtina nuodugniai įvertinti vykdomų sveikatos programų efektyvumą, išskirti prioritetus.

Daug diskutuota dėl pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimų bazinės kainos balo vertės padidinimo, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų prašymą. Pasak šios įstaigos atstovų, perskaičiuota šio tyrimo kaina litais pagal šiuo metu galiojančią balo vertę (šiuo metu ji gali būti ne didesnė nei 0,89 Lt) nepadengia radiofarmacinio preparato kainos. Kadangi šio preparato kaina PET paslaugos bazinėje kainoje sudaro daugiau kaip 90 procentų, todėl buvo prašoma radiofarmaciniam preparatui taikyti įsigijimo kainą, o daliai paslaugos – 0,89 Lt balo vertę. Taryba pritarė šiam siūlymui.

Taryba neprieštaravo, kad iš PSDF biudžeto rezervo būtų skirtos papildomos lėšos (iš viso 7,8 mln. Lt) suteiktoms medicininės reabilitacijos, diagnostinės ir gydomosios intervencinės radiologijos paslaugų išlaidoms apmokėti. Atkreiptinas dėmesį į tai, kad, sugriežtinus PSDF biudžeto rezervo lėšų naudojimo tvarką, galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo iš rezervo priims sveikatos apsaugos ministras, pritarus Vyriausybei. Taryba nutarė, kad būtina neatidėliojant griežtinti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo indikacijas, tobulinti šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarką – suvienodinti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimą.

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo pritarta siūlymui papildyti iš PSDF biudžeto finansuojamų skatinamųjų šeimos gydytojo paslaugų sąrašą. Taryba pritarė, kad į jį būtų įtraukta būtinosios odontologinės pagalbos teikimo vaikams iki 18 m., neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, paslauga (skatinama būtų ir tuo atveju, jei ši paslauga būtų suteikta Europos Sąjungos šalies tos pačios amžiaus grupės apdraustajam). Numatoma šios paslaugos bazinė kaina – 40,7 balo (šiuo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 1 balo vertė – 0,97 Lt, tad iš PSDF biudžeto už šią paslaugą būtų mokama 39,47 Lt). Buvo pritarta, kad daugiau būtų mokama už būtinąją medicinos pagalbą draudžiamiesiems, neįrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (anksčiau mokėta 25,7 balo, dabar paslauga įvertinta 37 balais, tad iš PSDF biudžeto už šią paslaugą būtų mokama 35,89 Lt). Tai leis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms gauti papildomų lėšų, o pacientams bus patogiau, jei kur nors svečiuojantis prireiktų šeimos gydytojo, odontologo teikiamos būtinosios medicinos pagalbos.

Be to, Privalomojo sveikatos draudimo taryboje buvo pateikta informacija apie aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių metodą tobulinimą 2013 metais. Siūlyta 2013 m. palikti šių metų atsiskaitymo su stacionarinėmis gydymo įstaigomis modelį. Tad giminingų diagnozių metodo taikymas aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų išlaidoms apmokėti neturės įtakos gydymo įstaigų suteiktų paslaugų išlaidų apmokėjimui pagal pasirašytas sutartis (ir toliau bus taikomas „išlyginamasis“ koeficientas).