Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervą buvo būtina kaupti
Naujienos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervą buvo būtina kaupti
2011-05-04

Pagal Sveikatos draudimo įstatymo 22 straipsnį PSDF biudžetui stabilizuoti turi būti numatomas rezervas. Jis negali viršyti 10 procentų metinės PSDF biudžeto pajamų sumos. Sprendimus dėl rezervo lėšų panaudojimo sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti priima sveikatos apsaugos ministras.

2010-ųjų pradžioje PSDF biudžeto rezervas sudarė 330 mln. litų. Iš viso per metus, vykdant sveikatos apsaugos ministro įsakymus, iš rezervo buvo išleista 205 mln. litų (beveik 197 mln. Lt – sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti, dar 8 mln. Lt – centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti). 2010 metų pabaigoje rezerve liko 125 mln. litų. Tačiau praėjusiais metais buvo gauta 355 mln. litų viršplaninių pajamų ir sutaupyta 71 mln. litų planinių lėšų, tad einamųjų lėšų likutis sudarė 426 (355 +71) mln. litų. Kartu su rezervu PSDF biudžeto lėšų likutis 2010 metų pabaigoje iš viso sudarė 551 (426 +125) mln. litų.

Būtina paminėti, kad teisės aktai nereglamentuoja viršplaninių lėšų panaudojimo sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti kalendoriniais metais. Metų gale susidaręs viršplaninių lėšų likutis, sutaupytos lėšos ir rezervo likutis kitų metų pradžioje patenka į rezervą.

Vienintelis teisėtas būdas patikslinti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas įmanomas tik kartu tikslinant Valstybės bei „Sodros“ biudžetus, nes visi trys biudžetai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Kadangi nebuvo tikslinami Valstybės bei „Sodros“ biudžetai, nebuvo inicijuojamas ir PSDF biudžeto pakeitimas, tad visas lėšų likutis tapo 2011 metų rezervu.

Tokiu būdu PSDF biudžeto rezervą 2011 m. pradžioje sudarė 551 mln. litų. Šiemet sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš viso buvo paskirstyta 139 mln. litų, iš jų bazinių kainų balui indeksuoti buvo skirta 119 mln. litų, o centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti – 20 mln. litų. Rezerve liko nepaskirstyta 412 mln. litų, tačiau laikinam pajamų trūkumui padengti metų pradžioje sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo panaudota 130 mln. litų, kurie turi būti grąžinti į rezervą.