Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto formavimo ypatumai
Naujienos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto formavimo ypatumai
2011-05-09

Žiniasklaidoje aptariamos Valstybės kontrolės išvados dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2010 m. biudžeto vykdymo ir pažeriama kaltinimų dėl blogo šio biudžeto planavimo, dėl viršplaninių lėšų susidarymo, nors valstybės auditoriai konstatavo, kad „PSDF biudžetas vykdytas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto lėšų naudojimą“.

Taigi pirmiausia – PSDF biudžeto planavimas yra griežtai reglamentuojamas teisės aktų, kurių nuostatų laikėsi Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), rengdama ir vykdydama 2010 m. biudžetą.

Verta prisiminti, kokiomis nepalankiomis ekonominės ir finansinės krizės 2009 m. dienomis buvo rengiamas šis biudžetas. Makroekonominių rodiklių prognozės nieko gero nežadėjo, kai VLK 2010 m. PSDF biudžeto projektą pateikė aptarti Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, vėliau – Sveikatos apsaugos ministerijai, kai ši savo ruožtu jį teikė svarstyti Vyriausybei ir kai galiausiai jis buvo tvirtinamas įstatymu Seime. Atsižvelgiant į tuometinių sunkumų diktuojamas sąlygas, buvo patvirtinti minimalūs fondo biudžeto pajamų ir išlaidų rodikliai. Tuo pačiu metu buvo rengiami 2010 metų „Sodros“ ir valstybės biudžetai – visi šie biudžetai sudaromi ir tvirtinami vienu metu.

Dar viena pastaba dėl 2010-ųjų PSDF biudžeto: nuo VLK planavimo priklausė tik 1,9 proc. šio biudžeto planuojamų pajamų, o 98,1 proc. pajamų – nuo kitų institucijų planavimo. Iš jų net 50,4 proc. pajamų (sveikatos draudimo įmokų, pervedamų į PSDF biudžetą) pagal prognozuojamus makroekonominius rodiklius planavo surinkti „Sodra“, o 47,7 proc. turėjo sudaryti valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai (pradiniu biudžeto rengimo etapu jie numatomi pagal praėjusių metų duomenis, o sveikatos įmokos dydį už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas).

Kaip 2010-ųjų metų PSDF biudžete susikaupė viršplaninės pajamos? „Sodra“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir pervedė į PSDF biudžetą daugiau nei planuota privalomojo sveikatos draudimo įmokų, laiku buvo pervestos į Fondą ir valstybės biudžeto įmokos už draudžiamuosius valstybės lėšomis bei kitos lėšos, gauta daugiau kai kurių kitų pajamų, sutaupyta administravimo lėšų ir kt. Šis perteklius PSDF biudžete išryškėjo metų pabaigoje. Pagal galiojančius teisės aktus, vienintelis būdas panaudoti gautas viršplanines PSDF biudžeto lėšas – įstatymu tikslinti PSDF biudžetą (pajamas ir išlaidas). Tai reiškia, kad būtina atitinkamais įstatymais kartu tikslinti ir valstybės bei „Sodros“ biudžetus, nes visi trys biudžetai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Kadangi nebuvo tikslinami valstybės bei „Sodros“ biudžetai, nebuvo galimybės inicijuoti ir PSDF biudžeto pakeitimo.