Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Pernai privalomojo sveikatos draudimo fondas išlaikė krizės išbandymą
Naujienos
Pernai privalomojo sveikatos draudimo fondas išlaikė krizės išbandymą
2011-04-13

Balandžio 12-ąją įvykusio Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžio svarbiausias dalykas buvo 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymo metinių ataskaitų aptarimas. Pernai PSDF biudžeto pajamos sudarė 4 mlrd. 690 mln. 248 tūkst. litų, iš jų 350 mln. Lt – lėšų likutis metų pradžioje (330 mln. Lt buvo laikoma atskiroje rezervo sąskaitoje). 2010-aisiais gauta per 355 mln. Lt daugiau pajamų nei buvo planuota. Tad Tarybos nariai, suprantama, apskritai teigiamai įvertino tokius krizinių metų PSDF biudžeto vykdymo gerus rezultatus.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Algis Sasnauskas pranešime pabrėžė, jog pernai suteikta ir iš PSDF biudžeto apmokėta daugiau kaip 9 mln. sveikatos priežiūros paslaugų. Iš viso išlaidos joms sudarė 2 mlrd. 974,5 mln. litų (6,4 proc. daugiau negu planuota), iš jų beveik 180 mln. litų rezervo lėšų. Rezervo lėšos buvo skirtos bazinėms kainoms indeksuoti nuo liepos 1 d., taip pat nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. buvusiai sumažintai balo vertei atkurti iki 0,89 balo.

Pabrėžtina, kad 2010-aisiais, palyginti su 2009-aisiais, buvo suteikta 2,5 proc. daugiau specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, net 14,5 proc. daugiau dienos stacionaro paslaugų, 9 proc. daugiau dienos chirurgijos ir 5,9 proc. daugiau trumpalaikio gydymo paslaugų, o stacionare suteiktų paslaugų sumažėjo 2,7 procento.

Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms pernai sudarė 642 mln. 754 tūkst. litų. 2010-aisiais buvo išrašyta 11,6 mln. receptų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Per metus receptų padaugėjo 2,3 procento, o vidutinė recepto kaina sumažėjo net 8,3 procento ir sudarė 56,2 lito.

2010 m. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos buvo suteiktos 88 008 ligoniams, t. y. 13,8 proc. daugiau nei 2009 m., nes gerokai padaugėjo ambulatorinės reabilitacijos paslaugų, kurios sudarė per trečdalį visų medicininės reabilitacijos paslaugų. Išlaidų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui 2010 m. būta beveik 128 mln. litų – 5,4 proc. daugiau nei planuota.

Tad Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybos nariai pritarė 2010 metų PSDF biudžeto vykdymo metinei ataskaitai, kur šio fondo pajamos ir išlaidos yra lygios 117,1 proc. Ją Sveikatos apsaugos ministerija teiks svarstyti Vyriausybei, o paskui – tvirtinti Seimui.

Šiame posėdyje buvo priimti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimai dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos bandomojo projekto tęsimo iki šių metų pabaigos, kol ekspertai įvertins rezultatus, taip pat – dėl asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos tobulinimo, dėl telekardiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto. Siekiant gerinti nėščiųjų priežiūrą pritarta pasiūlymui papildyti Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašą dviem naujomis paslaugomis.

Išnagrinėjusi 2011 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš PSDF biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą Taryba jam pritarė. Šioms reikmėms šiemet iš PSDF biudžeto papildomai skiriama 19 mln. litų, o iš viso – per 162 mln. Lt.

Privalomojo sveikatos draudimo taryboje taip pat buvo aptarta ir kitų svarbių dalykų, priimti nutarimai. Primename, jog Taryba yra kolegiali patariamoji institucija, joje priimti nutarimai, siūlymai paprastai vėliau įgyvendinami sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais.