Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Paskelbtas elektroninis leidinys „2014 m. aktyviojo gydymo paslaugų apžvalga“
Naujienos
Paskelbtas elektroninis leidinys „2014 m. aktyviojo gydymo paslaugų apžvalga“
2016-03-14

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Klinikinio kodavimo skyriaus specialistai, atlikę aktyviojo gydymo paslaugų analizę, parengė ir paskelbė elektroninį leidinį „2014 metų aktyviojo gydymo paslaugų apžvalga".  Šis leidinys yra nemokamas ir viešai skelbiamas VLK interneto svetainės skyrelyje „Klinikinis kodavimas".


VLK Klinikinio kodavimo skyriaus vedėja Tatjana Golubajeva. VLK nuotrauka.


Leidinys turėtų sudominti gydymo įstaigų, teikiančių aktyviojo gydymo paslaugas, vadovus, vadybininkus, kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurie jame ras išsamius, įvairiais aspektais analizuojamus 2014 m. aktyviojo gydymo duomenis.

 

 „Aktyvusis gydymas – tai dienos chirurgijos ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus transplantaciją), teikiamos pacientams dėl ūmios ligos, lėtinės ligos paūmėjimo ar sužalojimo, kai reikalingas ištyrimas ir (ar) aktyvus medikamentinis, ir (ar) chirurginis gydymas, kuris negali būti taikomas ambulatorinėmis sąlygomis. Kadangi tai paslaugos, kurioms apmokėti išleidžiama nemaža Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų dalis (2015 m. šioms paslaugoms apmokėti išleista daugiau kaip pusė milijardo eurų), mums buvo svarbu išanalizuoti duomenis įvairiais aspektais, pateikiant administracinius, demografinius ir klinikinius duomenis", – teigė VLK Klinikinio kodavimo skyriaus vedėja Tatjana Golubajeva.


Apžvalgą sudaro 4 dalys, duomenys pateikiami lentelėse ir diagramose. Apžvalgos pirmojoje dalyje palyginami ir analizuojami 3 metų (2012–2014 m.) aktyviojo gydymo duomenys apie šio laikotarpio gydymo atvejus: pagal suteiktų paslaugų tipą (dienos chirurgijos arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros), lytį, amžiaus grupę, ligoninių lygmenis, draudimo tipą, vidutinę gydymo trukmę ir atitinkamą teritorinę ligonių kasą. Antrojoje dalyje analizuojama 2014 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų analizė pagal regionus, remiantis demografiniais duomenimis (nagrinėjant juos pagal amžiaus grupę, lytį, hospitalizavimo tipą, gydymo trukmę ir kt.). Trečioji leidinio dalis skirta aktyviojo gydymo atvejų pasiskirstymo analizei pagal diagnozes ir procedūras, o ketvirtoji dalis supažindina su aktyviojo gydymo atvejų priskyrimo giminingų diagnozių grupėms metodu, taip pat su pagrindinėmis diagnostinėmis kategorijomis ir giminingų diagnozių grupių sudėtingumo lygiais.  

 

Pasak T. Golubajevos, tai sveikatos priežiūros profesionalams skirtas leidinys, kuriame jie ras  išanalizuotus aktyviojo gydymo duomenis ir galės juos palyginti su savo įstaigos duomenimis bei  panaudoti savo veiklos organizavimo tobulinimui. VLK Klinikinio kodavimo skyrius numato aktyviojo gydymo paslaugų apžvalgas rengti ir skelbti kasmet – taip bus galima įvertinti pokyčius, kuriems įtaką daro įvairūs ekonominiai, socialiniai, politiniai bei demografiniai faktoriai.


Leidinys „2014 metų aktyviojo gydymo paslaugų apžvalga"


VLK Klinikinio kodavimo skyriaus informacija