Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Pasikeitė ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka
Naujienos
Pasikeitė ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka
2012-07-17

2012 m. liepos 5 d. sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą Nr. V-697 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu buvo siekiama dar aiškiau reglamentuoti pacientų informavimą apie jų teisę pasirinkti gamintoją. Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos apraše jau anksčiau buvo įtvirtintas principas „pinigai paskui pacientą“, kurio taikymas užtikrina visiems pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teisę pasirinkti gamintoją. Ministro įsakymu patikslinus šį aprašą, buvo numatyta, kad ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas turi informuoti pacientą apie jos įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką ir pateikti ortopedijos įmonių, pasirašiusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), sąrašą.

Atsižvelgiant į medicinos normas, ministro įsakymu į gydytojų, turinčių teisę nustatyti ortopedijos techninės priemonės reikalingumą pacientui, profesinių kvalifikacijų sąrašą buvo įtraukti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai.

Taip pat buvo nustatytas ilgesnis ortopedinės avalynės dėvėjimo periodas (12 mėnesių vietoj buvusių 6 mėnesių), kuriam pasibaigus gali būti skiriama nauja ortopedinės avalynės pora. Kartu buvo numatyta, kad pirmą kartą pacientui galima skirti 2 ortopedinės avalynės poras.

Pagal galiojančią tvarką pacientų, savo lėšomis praėjusį ataskaitinį laikotarpį (praėjusį mėnesį) įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidos kompensuojamos einamąjį ataskaitinį laikotarpį (einamąjį mėnesį), todėl jiems nebereikia laukti kompensacijos. Šiuo ministro įsakymu buvo numatyta, kad pacientai, įsigiję ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, per 30 kalendorinių dienų turi pateikti VLK reikiamus dokumentus kompensacijai gauti.

Kartu su pirmiau minėtu įsakymu sveikatos apsaugos ministras 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ patvirtino naujus kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašus – pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį (toliau – sąrašai). Šie sąrašai buvo parengti vadovaujantis pernai sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Sąrašai buvo sudaryti atsižvelgiant į gydytojų specialistų, įvertinusių ir patikslinusių ortopedijos techninių priemonių skyrimo indikacijas, nuomonę.

Ministro įsakymais nebuvo keičiami ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo lygmenys. Ir toliau be išlygų 100 proc. kompensuojamos į pirmąjį sąrašą įrašytų priemonių, skiriamų sudėtingoms ligoms ir būklėms gydyti, bazinės kainos. Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į antrąjį ir trečiąjį sąrašus, bazinės kainos kompensuojamos 100, 95, 80 arba 50 proc. – pagal socialinę grupę, kuriai pacientas priskiriamas.