Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Panevėžio gydymo įstaigų vadovai išsikalbėjo
Naujienos
Panevėžio gydymo įstaigų vadovai išsikalbėjo
2013-05-22

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) kartu su Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos skyriumi šią savaitę organizavo visų Panevėžio miesto gydymo įstaigų vadovų susitikimą. Jo tikslas – aptarti problemas, kylančias teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Susitikime kalbėta apie pirminio ir antrinio lygio gydymo įstaigų, taip pat gydymo įstaigų ir miesto socialinių paslaugų teikėjų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus tarpusavio bendradarbiavimą ir grįžtamojo ryšio užtikrinimą.

Gydymo įstaigų vadovai turėjo galimybę išsakyti problemas, kylančias dėl greitosios medicinos pagalbos ir kitų gydymo įstaigų, šeimos gydytojų ir konsultantų nesusikalbėjimo, nes šios problemos, kaip pastebėta susitikime, neretai trukdo užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams.

Specializuotas paslaugas teikiantys Panevėžio medikai kolegoms šeimos gydytojams priminė, kad šie, išrašydami siuntimus konsultuoti ar siųsdami pacientą gydyti ligoninėje, nepamirštų siuntime aprašyti paciento būklės, diagnozės, įrašyti tyrimų atlikimo datos ir atlikti reikiamų tyrimų, nesiųstų nemotyvuotai pacientų skubiems tyrimams ar konsultuoti, kai aiškiai matyti, jog atvejis nėra skubus, nes tai prailgina eilę kitiems pacientams.

Akcentuota, kad Respublikinės Panevėžio ligoninės priėmimo skyriuje suteikus pagalbą traumas patyrusiems pacientams, sudaryta galimybė vietoje juos užregistruoti pakartotiniam apsilankymui pas traumatologą Konsultacijų poliklinikoje. Jei pakartotinis vizitas nereikalingas, šeimos gydytojas informuojamas apie tolesnį paciento ambulatorinį gydymą. Pabrėžta, kad nuo tos datos, kai gydytojas specialistas parašo atsakymą šeimos gydytojui, pacientas perduodamas šeimos gydytojo žinion.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikėjų vardu prašyta, kad kolegos medikai, siųsdami pacientą į ligoninę paliatyviajam stacionariniam gydymui, siuntimuose įrašytų gydytojų konsiliumo išvadas, taip pat nepainiotų medicininių indikacijų su socialinėmis, nes pastarosios nėra pagrindas pacientui gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.

Ne vienas medikas pastebėjo, jog būtina aiškiai atskirti socialines paslaugas nuo sveikatos priežiūros ir ypač suprasti, kad greitosios medicinos pagalbos automobiliai skirti ne socialinėms transporto paslaugoms teikti. Akcentuota, kad miesto odontologai nevyksta į namus pas pacientus, nes juose negali užtikrinti tinkamo paslaugos teikimo.

Miesto poliklinikos atstovė privačių kabinetų gydytojus informavo, kad jie turi galimybę sudaryti sutartis su „Sodra“ ir pildyti pacientų nedarbingumo pažymėjimus, taip pat pažymėjo, kad specializuotas paslaugas teikiantys specialistai neturėtų reikalauti naujo šeimos gydytojo siuntimo, jei pacientai yra dispanserizuoti, t. y. jiems taikomas ilgalaikis stebėjimas ir kt.

Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo pirmininkė Birutė Paškevičienė pastebėjo, kad artimo ryšio tarp gydymo ir socialinių įstaigų nebuvimas yra didelė bendro darbo spraga. Gydymo įstaigų vadovai pageidavo, kad savivaldybės Sveikatos skyrius kitą kartą pakviestų į panašius susitikimus ir miesto socialinių paslaugų teikėjus bei labiau koordinuotų visuomenės informavimo sveikatos klausimais sklaidą, nes, anot medikų, Panevėžyje trūksta sistemingo visuomenės sveikatos mokymo.

B. Paškevičienė sakė šiek tiek pasigendanti bendradarbiavimo ir tarp medikų, siūlė pasitarti, kaip būtų galima palengvinti šeimos gydytojų darbą ir džiaugėsi, kad Valstybės kontrolė nusprendė atlikti šeimos gydytojo institucijos veiklos analizę, patvirtinusią nemažai taisytinų dalykų.

Gydymo įstaigų vadovai pripažino, jog problemų teikiant gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas yra ir pasižadėjo jas spręsti.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa


Panevėžio TLK Kontrolės skyriaus vyr. specialistė Regina Venckienė (stovi) priminė gydymo įstaigų vadovams, kad ir šeimos gydytojai, ir gydytojai specialistai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, privalo vadovautis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka.


Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo pirmininkė Birutė Paškevičienė.