Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Panevėžio TLK: gyventojų PSDF biudžetui padaroma žala viršija milijoną litų
Naujienos
Panevėžio TLK: gyventojų PSDF biudžetui padaroma žala viršija milijoną litų
2014-08-11

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai atliko paskutinių ketverių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui padarytos žalos lyginamąją analizę. Palyginus Panevėžio TLK 2010–2013 metais nustatytą žalą PSDF biudžetui, paaiškėjo, kad jos dydis nuo 2010 iki 2012 m. kasmet augo: nuo 967 tūkst. Lt 2010 m. iki 1,6 mln. Lt 2012 m., ir tik 2013 m. neperkopė 2012-ųjų ribos – buvo apie 1,5 mln. Lt.

 

Per lyginamąjį laikotarpį Panevėžio TLK veiklos zonos policijos komisariatai ligonių kasai pateikė 1605 pranešimus apie fizinių asmenų PSDF biudžetui padarytą žalą. Per ketverius metus Panevėžio ir Utenos apskrityse fizinių asmenų padaryta žala  PSDF biudžetui sudaro 5,3 mln. Lt.

Tokia žala biudžetui padaryta per įvairią neteisėtą veiką – nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus žmogaus gyvybei, sveikatai, viešajai tvarkai, transporto eismo saugumui, dėl kurių privalomuoju sveikatos draudimu drausti nukentėjusieji buvo gydomi PSDF biudžeto lėšomis.

Daugiausia pranešimų iš policijos komisariatų per lyginamąjį laikotarpį gauta dėl Panevėžio mieste ir rajone gyventojų padarytos žalos – daugiau kaip 700. Daugiau kaip po 100 pranešimų gauta dėl Molėtuose ir Rokiškyje padarytos nusikalstamos veikos, beveik po 100 – dėl Utenoje, Zarasuose ir Pasvalyje. Pastebėta, kad asmenų, padariusių žalos PSDF biudžetui, skaičius kasmet didėja Utenoje, Ignalinoje, Biržuose, Molėtuose. Iki 2012 m. didėjęs tokių veikų skaičius Rokiškyje, Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone 2013 m. buvo mažesnis, kasmet vis mažiau žalos padaroma Kupiškyje ir Visagine.

Kaip teigia Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Toma Šeštokienė, analizė parodė, kad Panevėžio TLK veiklos zonos policijos komisariatų pranešimai apie PSDF biudžetui padarytą žalą tapo išsamesni ir jų gaunama daugiau.

Nors iš viso per lyginamąjį laikotarpį tik 47 nusikalstamą veiką padarę asmenys panoro sudaryti sutartį su Panevėžio TLK dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis,  apskritai tokių sutarčių skaičius, pasak T. Šeštokienės, didėja. Taip pat galima pasidžiaugti, kad didėja ir visuomenės informuotumas apie savanorišką žalos atlyginimą PSDF biudžetui – vis daugiau gyventojų žino, kad įsivėlus į muštynes, per buitinį konfliktą, gyvūnų nepriežiūrą ar eismo įvykį sužalojus žmogų ar kitaip pakenkus jo sveikatai, jei nukentėjusiajam tenka gydytis nemokamai, t. y. PSDF biudžeto lėšomis, kaltiesiems teks atlyginti nukentėjusiojo gydymo išlaidas. Žalos dydis, nurodomas ligonių kasos civiliniame ieškinyje ar pretenzijoje draudimo bendrovei, priklauso nuo nukentėjusiajam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kiekio ir kainų.  

Per šių metų pirmąjį pusmetį iš Panevėžio ir Utenos apskričių policijos komisariatų gauta beveik 200 pranešimų apie fizinių asmenų PSDF biudžetui padarytą žalą. Bendras nustatytas žalos dydis – 552 tūkst. Lt. 8 įvykių kaltininkai sudarė sutartis dėl žalos atlyginimo dalimis. Pastebima, kad šiais metais ypač padaugėjo atvejų, kai apiplėšiami asmenys sumušami. Panevėžio TLK civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo daugiausia yra pareiškusi dėl nukentėjusiųjų gydymo išlaidų po muštynių viešojoje vietoje, per buitinius konfliktus ir apiplėšimus. Taip pat pasitaikė atvejų, kai tramdant pažeidėjus, nukentėjo ir policijos pareigūnai.

T. Šeštokienė pažymi, kad Panevėžio TLK tikslas – toliau skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Panevėžio TLK veiklos zonos prokuratūromis ir policijos komisariatais bei informuoti visuomenę apie galimybę savanoriškai atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą – visą iš karto arba dalimis, sudarant sutartį su ligonių kasa, kol Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos nėra pateikusi vykdomojo dokumento antstoliams. Žalos atlyginimas vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė kaltininkui stojant prieš teismą arba kaip galimybė susitaikyti baudžiamojoje byloje.

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa