Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Odontologijos paslaugų teikėjai klaidina pacientus
Naujienos
Odontologijos paslaugų teikėjai klaidina pacientus
2014-10-16

Panevėžio teritorinę ligonių kasą (TLK) pasiekė informacija, kaip kai kurios odontologijos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos aiškina ligonių kasų raginimą atsidėkoti gydytojui šypsena ir siunčia akivaizdžią užuominą pacientams, jog gydytojui vis dėlto reikia primokėti.

 

Panevezio odontologai.jpg 

Smelynes ambulatorija.jpg 

 

Pastabus pacientas, apsilankęs Panevėžyje įsikūrusioje privačioje odontologijos klinikoje UAB „R. V. L.", nufotografavo šios klinikos gydytojo kabineto duris, ant kurių priklijuoti du lapeliai: vienas – ligonių kasų raginimas atsidėkoti gydytojui šypsena, nes už privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustų gyventojų gydymą moka ligonių kasos, kitas – informacija, jog teritorinė ligonių kasa per mėnesį vieno suaugusio asmens dantims gydyti  skiria 2,91 Lt, vaiko – 3,75 Lt. Tokia informacija, anot fotografavusiojo, lyg akivaizdi užuomina į tai, kad ligonių kasa juokingai mažai moka gydymo įstaigai už gyventojams teikiamas odontologijos paslaugas ir dar ragina „vargšams" gydytojams atsidėkoti tik šypsena.

 

Skelbimas R. V. L.    jpg.jpg 

Panevėžio odontologijos įstaigų skelbimai. Pacientų nuotr.   

 

Gautas signalas paskatino Panevėžio TLK Kontrolės skyriaus specialistus pasidomėti, ar Panevėžyje nėra daugiau įstaigų, skelbiančių antikorupcines žinutes kartu su  klaidinančia informacija apie įkainius. Patikrinus kelių Panevėžio gydymo įstaigų skelbimų lentas paaiškėjo, jog tokią informaciją skelbia ne tik UAB „R. V. L."

 

Ant UAB „Panevėžio odontologai" durų, greta ligonių kasų lipduko, informuojančio, jog apsidraudusiems PSD asmenims suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmoka ligonių kasos, todėl būtina klausti, kodėl prašoma mokėti papildomai, kabo ir tokia informacija: „Už odontologines paslaugas (gydytojų darbą) nuo 2010-01-01 ligonių kasa per metus už Jus moka: nuo 1–17 metų amžiaus 43,41 Lt, nuo 18 metų amžiaus – 34,95 Lt. Už gydymo metu naudojamas medžiagas Jūs privalote susimokėti pagal tuo metu klinikoje galiojančius įkainius". Panašus skelbimas rastas ir UAB Smėlynės šeimos ambulatorijoje. Panevėžio miesto poliklinikoje ir Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje apie odontologijos paslaugų įkainius skelbiama taip pat nevisiškai išsami informacija.

 

Pasak Panevėžio TLK direktoriaus Jono Narbuto, įstaigų skelbiama informacija apie vieno asmens dantims gydyti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto skiriamas lėšas yra klaidinanti jau vien dėlto, kad nurodytos lėšos skiriamos ne už kiekvieną besigydantį, o už kiekvieną prie įstaigos prirašytą gyventoją, ir tai yra esminis skirtumas. Paprastai pirminės odontologijos paslaugų prireikia tik daliai prirašytų gyventojų, o gydymo įstaigos lėšas kasmet gauna už kiekvieną prirašytą, nors ir nesigydantį gyventoją: už suaugusį asmenį 35,66 balo vertės, už vaiką – 44,30 (1 balo vertė lygi 0,97 Lt). Vadinasi, dantis besigydantiems pacientams atitenka ir jų negydantiems skiriamos lėšos. Be to, gydymo įstaigoms iš PSDF biudžeto papildomai mokama už vaikų nuo 6 iki 14 metų krūminių dantų silantavimą, dantų protezavimo, antrinio lygio odontologijos paslaugas. Papildomų lėšų įstaigos surenka iš suaugusių pacientų už plombines ir kitas odontologines medžiagas, vienkartines priemones, kurių įkainiai patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Taigi didžioji dalis pacientų patys sumoka už vienkartines pirštines, įklotus ir servetėles, vienkartines siurbimo priemones, sterilizavimo maišelius, vatą, laikinas plombas, poliravimo juosteles ir kt. odontologines medžiagas, nuskausminimą, profesionalią burnos higieną ir kt.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už plombines ar kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones negali būti prašoma mokėti, kai paslaugos teikiamos vaikams. 

 

Panevėžio TLK direktorius pažymi: į odontologijos įstaigas dėl dantų gydymo kreipiasi toli gražu ne didžioji dalis prie jų prirašytų gyventojų. Pavyzdžiui, 2013 m. UAB „R. V. L." ir UAB Smėlynės šeimos ambulatorijoje dantis gydėsi tik 19 proc. prirašytų gyventojų, UAB „Panevėžio odontologai" – tik 13 proc. Daugiau pacientų sulaukė tik Panevėžio miesto poliklinika (31 proc.) ir Panevėžio miesto odontologijos poliklinika (54 proc.). Teiginys, kad vieno paciento dantims gydyti per metus ligonių kasos skiria kiek daugiau nei 30 ar 40 litų, teisingas, bet reikia žinoti, kad už prirašytus, tačiau neatvykusius gydytis pacientus skiriamos PSDF biudžeto lėšos taip pat atitenka įstaigai.

 

Pateikiame detalesnę informaciją apie 2013 m. minėtoms įstaigoms skirtas PSDF biudžeto lėšas

 UAB „Panevėžio odontologai"

UAB

„R. V. L."

UAB Smėlynės šeimos ambulatorijaVšĮ Panevėžio miesto poliklinikaVšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika
Prirašytų gyventojų sk. (iš jų vaikų)17 369
(vaikų 2 118)
5 997
(vaikų 1 811)
2 854
(vaikų 461)
40 150
(vaikų 8 239)
9 314
(vaikų 1 484)
Apsilankiusių pacientų sk. ir proc.2 299
13 proc.
1 157
19 proc.
531
19 proc.)
12 288
31 proc.
5 071
54 proc.
Bendras suteiktų paslaugų sk.6 1863 12899941 88716 243
Vidutinis paslaugų sk. vienam pacientui2,72,71,93,43,2
Skirta už 2013 m. suteiktas pirminės odontologijos paslaugas, Lt596,2 tūkst. 219,6 tūkst.101,5 tūkst.1 mln. 441,9 tūkst.319,2 tūkst.
Skirta už 2013 m. suteiktas vaikų dantų silantavimo paslaugas, Lt2,9 tūkst.0,9 tūkst.1 tūkst.29,8 tūkst.16,2 tūkst.
Skirta už 2013 m. suteiktas dantų protezavimo paslaugas, Lt82,6 tūkst.159,2 tūkst.Paslaugos neteikiaPaslaugos neteikia150,9 tūkst.
Skirta už 2013 m. suteiktas ambulatorines specializuotas paslaugas, Lt9,5 tūkst.10,1 tūkst.Paslaugos neteikiaPaslaugos neteikia1 mln. 82 tūkst.
 suteiktas visas  odontologijos paslaugas gautos PSDF biudžeto lėšos (iš viso) 691,2 tūkst.390 tūkst.102,5 tūkst.1 mln. 472 tūkst.1 mln. 568 tūkst.

 

J. Narbutas pastebi, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK)  išleistus antikorupcinio pobūdžio lipdukus „Atsidėkokite gydytojui šypsena" Panevėžio TLK dalijo tik toms Panevėžio ir Utenos apskričių gydymo įstaigoms, kurios prie VLK antikorupcinės socialinės akcijos pageidavo prisidėti savanoriškai ir lipdukų pageidavo pačios. Faktą, jog lipdukai kai kurių įstaigų pateikiami kartu su klaidinančia informacija, galima vertinti kaip tikrąjį šių įstaigų požiūrį į korupciją. Kita vertus, jei privatūs odontologijos paslaugų teikėjai įsitikinę, kad už prirašytus gyventojus įstaigoms mokama PSDF biudžeto lėšų suma yra per menka, jie gali neteikti prašymo  teritorinei ligonių kasai dėl sutarties sudarymo, nes sutartys sudaromos įstaigų laisva valia, prieš tai joms susipažinus su  paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto sąlygomis. Kai sutartys yra sudarytos, jas privaloma tinkamai vykdyti.

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa