Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi PSD įmokos dydis
Naujienos
Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi PSD įmokos dydis
2013-01-02

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga didinama iki 1000 litų, todėl nuo tos dienos keičiasi privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis

Nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2012 m. gruodžio 19 dieną. Jis priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2012, Nr. 80-4143) 187 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2012 m. gruodžio 18 d. teikimu. Paskutinį kartą minimali mėnesinė alga buvo didinama nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. – tąkart ji buvo padidinta iki 850 litų

Skelbiame Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir „Sodros“ informaciją apie PSD įmokų pasikeitimus.

VMI informacija apie PSD įmokų pasikeitimus nuo 2013 m. sausio 1 d.

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ; Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:

– žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 360 Lt; įmokos kodas – 1791).

– žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt; įmokos kodas – 1921.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt, įmokos kodas – 1891. Atkreipiame dėmesį, kad dirbantys pagal darbo santykius ar draudžiami PSD valstybės lėšomis gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt; įmokos kodas – 1901.

„Sodros“ informacija apie PSD įmokų pasikeitimus nuo 2013 m. sausio 1 d.

Individualią veiklą vykdantiems asmenims

Asmenų, vykdančių individualią veiklą, PSD įmokos yra skaičiuojamos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų valstybinio socialinio draudimo įmokos. PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Asmenys, vykdantys individualią veiklą, kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas – 313.

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.)

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie yra PVM mokėtojai ir kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis didesnis kaip 2 EDV, bet mažesnis negu 4 EDV

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV), bet mažesnis negu 4 EDV, kas mėnesį moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas – 314.

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurie yra PVM mokėtojai ir kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra 4 EDV arba didesnis, kas mėnesį moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Šio dydžio PSD įmokos yra mokamos nepriklausomai nuo tą mėnesį vykdytos individualios veiklos laikotarpio. Einamųjų PSD įmokų kodas – 314.

Šie asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.).

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis, PSD įmokas moka nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Šių asmenų PSD įmokų bazę sudaro kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, tačiau ne mažesnė kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų ir ne didesnė kaip 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (17856 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų nuo pajamų metinės sumos bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis, PSD įmokos (sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4 ekonominio dydžio vienetai ir ne didesnis negu 14 ekonominio dydžio vienetų, PSD įmokų nuo gautos pajamų metinės sumos gali nemokėti, kai:

1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas

 

Nuo 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, vis daugiau klausimų kyla dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų privalomojo sveikatos draudimo.

Įstatyme numatyta, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus privalo kas mėnesį mokėti 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas nuo atlygio sumos, priskaičiuotos paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjų už šių paslaugų teikėjus mokamas PSD įmokas administruoja SODRA.

PSD įmoką paslaugos gavėjas už paslaugos teikėją privalo mokėti nepaisant to, kad paslaugų teikėjas tą mėnesį yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu pagal kitą kategoriją, pvz., jis draudžiamas valstybės lėšomis (yra pensininkas, studentas, moksleivis, darbo biržoje užsiregistravęs bedarbis ir pan.) arba vykdo kitą ekonominę veiklą (dirba pagal darbo sutartį, vykdo veiklą pagal individualios veiklos liudijimą, vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir pan.).

Asmuo, kuris nors vieną kartą per praėjusių kalendorinių metų bet kurį mėnesį teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir tą mėnesį nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draudžiamas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, pasibaigus kalendoriniams metams savarankiškai turi perskaičiuoti už tuos praėjusių kalendorinių metų mėnesius, kuriais buvo teiktos paslaugos, mokėtinas PSD įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos.

1 pavyzdys. Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų). Šis asmuo 2013 m. birželio 3-7 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 250 Lt. Paslaugų gavėjas iki 2013 m. liepos 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti 22,5 Lt (250 Lt x 9 proc.) PSD įmokų ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą. Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už birželio mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo birželio mėn. buvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
2 pavyzdys. Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų (pvz., dirba pagal darbo sutartį). Šis asmuo 2013 m. gegužės 12-15 ir 25-29 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 360 Lt. Paslaugų gavėjas iki 2013 m. birželio 17 d. (įvertinus tai, kad paskutinė įmokų sumokėjimo ir pranešimo pateikimo diena, t.y. birželio 15 d., buvo nedarbo diena) turi apskaičiuoti ir sumokėti 32,4 Lt (360 Lt x 9 proc.) PSD įmokų ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą. Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už gegužės mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo gegužės mėn. buvo draustas sveikatos draudimu, kaip pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
3 pavyzdys. Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai. Šis asmuo 2013 m. liepos 1-5 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 500 Lt. Paslaugų gavėjas iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. (įvertinus tai, kad paskutinė įmokų sumokėjimo ir pranešimo pateikimo diena, t.y. rugpjūčio 15 d., buvo nedarbo diena) turi apskaičiuoti ir sumokėti 45 Lt (500 Lt x 9 proc.) PSD įmokų ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą. Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėnesį buvo draustas sveikatos draudimu, kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.
4 pavyzdys. Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai. Šis asmuo 2013 m. liepos 8-11 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 400 Lt. Paslaugų gavėjas iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. (įvertinus tai, kad paskutinė įmokų sumokėjimo ir pranešimo pateikimo diena, t.y. rugpjūčio 15 d., buvo nedarbo diena) turi apskaičiuoti ir sumokėti 36 Lt (400 Lt x 9 proc.) PSD įmokų ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą. Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, PSD įmokų (kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui) perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėn. buvo draustas sveikatos draudimu (dirbo pagal darbo sutartį ir vykdė individualią žemės ūkio veiklą).
5 pavyzdys. Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo nėra draustas sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-8 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų). Šis asmuo 2013 m. liepos 1-5, 15-19 ir 22-26 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 800 Lt. Paslaugų gavėjas iki 2013 m. rugpjūčio 16 d. (įvertinus tai, kad paskutinė įmokų sumokėjimo ir pranešimo pateikimo diena, t.y. rugpjūčio 15 d., buvo nedarbo diena) turi apskaičiuoti ir sumokėti 72 Lt (800 Lt x 9 proc.) PSD įmokų ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą. Asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams turi perskaičiuoti už liepos mėnesį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 9 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už liepos mėnesį iki 2014 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 18 Lt PSD įmokų (1000 Lt X 9 proc. = 90 Lt; 90 Lt – 72 Lt = 18 Lt).

Konsultacijos teikiamos:

Dėl žemės ūkio paslaugų - Žemės ūkio ministerija, tel. 85 2391111, el. paštu zum@zum.lt,

Dėl miškininkystės paslaugų - Aplinkos ministerija tel. 85 2663661, el. paštu info@am.lt,

Dėl paslaugų kvitų knygelių įsigijimo, paslaugų kvitų pildymo, informacijos pateikimo bei dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų už paslaugų teikėjus mokėjimo – ,,Sodros“ informacijos centras, tel. 1883,

Dėl pajamų pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tel. 1882.

Individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir mažųjų bendrijų nariams.

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario PSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

PSD įmokų bazę sudaro individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. PSD įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (5952 Lt), o šių įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (71424 Lt). Tais atvejais, kai veikla vykdoma ne visus mokestinius metus, PSD įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių ir mažųjų bendrijų narių, išskyrus asmenis, išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose (dirbantys pagal darbo sutartis, asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, ir kt.), metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 9 procentai nuo 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną. Todėl individuali įmonė (ūkinė bendrija ar mažoji bendrija) už individualios įmonės savininką (ūkinė bendrijos tikrąjį narį ar mažosios bendrijos narį), kuris nepriklauso asmenims, išvardintiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Einamųjų PSD įmokų kodas – 322.

Tais atvejais, kai individuali įmonė, ūkinė bendrija ar mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-8 dalyse ar šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Einamųjų PSD įmokų kodas – 322.