Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Nebuvo suklysta PSDF biudžetą papildant didesnių palūkanų lėšomis
Naujienos
Nebuvo suklysta PSDF biudžetą papildant didesnių palūkanų lėšomis
2011-05-10

Sveikatos draudimo įstatymas reglamentuoja, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui (PSDF) stabilizuoti turi būti numatomas rezervas. Jis negali viršyti 10 procentų metinės PSDF biudžeto pajamų sumos, o rezervo lėšos Vyriausybės nustatyta tvarka naudojamos laikinam pajamų trūkumui padengti arba apmokėti išlaidoms, kurių tvirtinant PSDF biudžetą nebuvo galima numatyti.

PSDF biudžeto rezervo ir kitas šio biudžeto laikinai laisvas lėšas Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos privalo laikyti konkurso būdu pasirinktose Lietuvos bankų įstaigose arba investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius. Sprendimus dėl rezervo lėšų panaudojimo priima tik sveikatos apsaugos ministras.

Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo nuostatomis, PSDF biudžeto lėšos kaupiamos einamojoje, o rezervo lėšos – atskiroje sąskaitoje banke „Swedbank“.

Valstybės kontrolės informaciniame pranešime apie atliktą auditą nurodyta, kad, vykdant PSDF 2010 metų biudžetą, nebuvo apsvarstytos visos efektyvesnio lėšų panaudojimo galimybės – vietoj to buvo sudarytos terminuotųjų indėlių sutartys, o šių indėlių suma sudarė 700 mln. litų. Taip šiuo pranešimu buvo suklaidinta ir visuomenė, ir žiniasklaida.

Tokio dydžio sumos 2010 metų rezervo sąskaitoje išvis nebuvo (fondo rezervo lėšos 2010 metų pradžioje sudarė 330 mln. litų, o metų pabaigoje – 125 mln. litų, per metus buvo išleista 197 mln. litų gydymo paslaugų bazinių kainų balo vertei padidinti ir 8 mln. litų – centralizuotai perkamiems vaistams). Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsitikinusi, kad 2010 metais gautos didesnės nei įstatymo patvirtintos palūkanos už tam tikrą laiką PSDF rezervo sąskaitoje atskirai laikytas lėšas, t. y. 10,7 mln. litų palūkanų vietoj numatytų 7,5 mln. litų, nebuvo klaidingas sprendimas ir nepažeidė galiojančių teisės aktų. Atvirkščiai – tai leido geriau pasirengti sunkesnei dienai, jeigu tokia vėl pasikartotų, ir pagausinti PSDF biudžeto lėšas.

Juo labiau kad nereikėjo skelbti atskiro konkurso, atidaryti papildomos sąskaitos, o ir palūkanos buvo ne mažesnės (jos atskirais atvejais sudarė 5,5 proc., 4,1 proc. ir pan.), nei galėjo sumokėti kiti bankai. Investavus šias lėšas į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius, bent pusei metų būtų prarasta galimybė prireikus jas nedelsiant panaudoti, nes to daryti neleistų obligacijų išpirkimo terminai.

Svarbiausia, dėl siekio pagausinti PSDF biudžeto išgales ir pasirengti sunkesnei dienai nenukentėjo nei gydymo įstaigos, nei gyventojai. 2010 metais buvo įvykdytos visos įstatymu patvirtinto PSDF biudžeto prievolės. VLK einamojoje ir rezervo sąskaitose buvusios ir esamos lėšos nebuvo išdalytos labdarai, nebuvo iššvaistytos, niekur nedingo – visos jos šiemet naudojamos sveikatos priežiūros reikmėms.