Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Mūsų kraštiečiai turės daugiau galimybių gydytis užsienyje
Naujienos
Mūsų kraštiečiai turės daugiau galimybių gydytis užsienyje
2013-08-22

Ministrų kabinetas pritarė siūlymams į nacionalinę teisę perkelti Europos Sąjungos (ES) direktyvų nuostatas. Įsigaliojus minėtoms nuostatoms, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems asmenims atsirastų daugiau galimybių gydytis ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, o šių šalių piliečiams – naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis mūsų šalyje.

Pakeitimai, kurie turėtų įsigalioti iki šių metų spalio 25 d., yra įtvirtinti siūlomuose Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimuose. Jiems įsigaliojus, mūsų šalies apdraustieji galės vykti į minėtas valstybes, kur jiems bus suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidas ligonių kasos kompensuos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Apdraustieji Lietuvos gyventojai, gavę sveikatos priežiūros paslaugas svetur, turės ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti jiems suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas. Bus galima prašyti kompensacijos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Jei ligonių kasos nuspręs kompensuoti minėtų paslaugų suteikimo, vaistų ar prietaisų įsigijimo išlaidas, ši kompensacija žmogui bus pervesta ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Tuo siekiama užtikrinti, kad pacientas kuo skubiau gautų reikiamas sveikatos priežiūras paslaugas ir kad šių paslaugų išlaidos būtų kuo greičiau kompensuojamos.

Siūlome atkreipti dėmesį į tai, kad minėtose šalyse suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos bus kompensuojamos tokiais pat įkainiais, sąlygomis ir apimtimi, kaip būtų kompensuojamos Lietuvoje. Tiksliau, bus kompensuojamos tik tokių sveikatos priežiūros paslaugų, kurios teikiamos ir Lietuvoje, išlaidos.

Numatyta, kad artimiausiu metu bus sukurtas nacionalinių kontaktinių centrų (NKC) tinklas, kuris užtikrins nuolatinį patikimos informacijos apie tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas teikimą pacientams. Toks centras veiks ir Lietuvoje. Jame pacientus konsultuos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos ir Valstybinės ligonių kasos specialistai. Visose ES šalyse veikiantis šių centrų tinklas padės valstybėms dalintis patirtimi, skleisti informaciją apie galimybes suteikti pacientams geriausią gydymą, naujausių technologijų naudojimą ir išlaidų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kompensavimą.

Tikimasi, kad įsigaliojus šiems pakeitimams pagerės mūsų šalyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, o užsienio šalių pacientai gaus daugiau žinių apie aukštą mūsų medikų kvalifikaciją. Visa tai prisidės prie palankesnių Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos vertinimų ir mūsų šalies įvaizdžio gerinimo.

Kartu su siūlomais pakeitimais bus įtvirtinta ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei jų išlaidų kompensavimo užsieniečiams, gavusiems papildomą apsaugą Lietuvoje (t. y. asmenims, paprašiusiems mūsų šalyje prieglobsčio, kai dėl objektyvių priežasčių negali grįžti į savo šalį ir jiems suteikiama tarptautinė apsauga Lietuvoje), tvarka. Suvienodinus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką su mūsų šalyje apdraustiems žmonėms galiojančia tvarka, jie galės gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje, ko šiuo metu negali padaryti.

Dėl minėtų Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų turi nuspręsti Seimas.


Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Bušinskaitė
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja.
Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445,
el. paštas lina.businskaite@vlk.lt