Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasose baigtas kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas
Naujienos
Ligonių kasose baigtas kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas
2011-06-07

Gegužės mėnesį Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinėse ligonių kasose (TLK) vyko kokybės vadybos sistemos priežiūros auditai, auditoriai konstatavo kokybės vadybos sistemos pažangą.

Pasibaigus kokybės vadybos sistemos priežiūros auditui VLK ir TLK, gegužės 19 d. įvykusiame rezultatų aptarime auditoriai teigė nenustatę neatitikčių ir konstatavo kokybės vadybos sistemos pažangą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad „Valstybinėje ligonių kasoje kokybės vadybos sistema tenkina ISO 9001:2008 reikalavimus... Stipriosios sistemos vietos: strateginis planavimas, veiklos planavimas ir užduočių paskirstymas, kokybės kultūros skleidimas, visuomenės informavimo planavimas.“ TLK audito ataskaitose akcentuojamos ir kitos stipriosios kokybės vadybos sistemos sritys: gyventojų aptarnavimo gerinimas, procesų matavimo reikšmių aiškumas, pozityvi darbuotojų nuostata dėl sistemos veikimo ir kt.

Išorės auditą VLK ir teritorinėse Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ligonių kasose atlikę Bureau Veritas Lit auditoriai nurodė gerintinas vietas bei pateikė rekomendacijų. VLK rekomenduota tobulinti pačią sistemą taikant procesinį požiūrį, integruoti ligonių kasų (VLK ir TLK) procesus, daugiau dėmesio skirti vadovybės analizei, įtraukiant TLK į tokios analizės apimties nustatymą, taip pat – tobulinti vidaus audito procesus ir kt.

Audituodami TLK auditoriai pasiūlė, kuriuos procesus ir jų žemėlapius tobulinti, kad procesai būtų aiškūs ir skaidrūs, pateikė kitų pastabų. Ligonių kasos, atsižvelgdamos į auditorių pastabas, ketina stiprinti vidaus auditus, kad jie būtų neformalūs, padėtų rasti silpnąsias grandis ir siekti geresnių rezultatų. Kokybės sistemos dokumentaciją taip pat ketinama koreguoti.

Ligonių kasos – VLK ir TLK – veikia kaip vieninga darni sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą užtikrinanti sistema. Institucijos koordinuoja savo veiklą visuose procesuose – nuo planavimo iki rezultatų matavimo ir veiklos gerinimo, siekdamos geriau tenkinti apdraustųjų poreikius kompensuojant sveikatos priežiūros išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudoti lėšas.


Daugiau informacijos:
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kokybės vadybos skyriaus vedėja Ženeta Logminienė
zeneta.logminiene@vlk.lt, tel. (8 5) 236 4162

Naudojant Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) skelbiamą informaciją būtina nurodyti VLK kaip informacijos šaltinį.