Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasose – į rezultatus orientuotas veiklos valdymas
Naujienos
Ligonių kasose – į rezultatus orientuotas veiklos valdymas
2011-04-12

Valstybinėje ligonių kasoje ir teritorinėse ligonių kasose (VLK ir TLK) įdiegta nauja informacinė veiklos valdymo sistema, padėsianti didinti organizacijos veiklos efektyvumą, gerinti veiklos rezultatų stebėseną ir atskaitomybę.

Kuriant naująją sistemą buvo ieškoma geriausio ligonių kasų veiklos valdymo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų panaudojimo stebėsenos sprendimo, tam buvo panaudotos informacinių technologijų naujovės.

Sistema veikia QPR (angl. Quality. Processes. Results) programinės įrangos pagrindu ir yra pagrįsta subalansuotų rodiklių principu (angl. Balanced Scorecard), kurie pasaulyje plačiai taikomi veiklai planuoti, kontroliuoti, stebėti bei vertinti. Ligonių kasos vienos pirmųjų iš valstybės institucijų Lietuvoje įdiegė QPR programinę įrangą. Išskirtinis ligonių kasų informacinės sistemos bruožas – didelės stebimų duomenų ir jų srautų apimtys, gebėjimas vaizdžiai parodyti pokyčius bei palengvinti duomenų analizę priimant veiklos gerinimo sprendimus.

Jau veikianti, moderni ligonių kasų sistema apima keletą tarpusavy susijusių dalių: PSDF biudžeto, strateginių tikslų įgyvendinimo stebėseną bei VLK ir kiekvienos TLK valdymą ir stebėseną. PSDF biudžeto valdymo ir stebėsenos dalyje kaupiama informacija leidžia stebėti PSDF biudžeto faktinį vykdymą ir lyginti jį su planuotu trijuose skirtinguose lygmenyse: nacionaliniame, regioniniame (atskirų TLK) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Strateginių tikslų įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos dalyje kaupiama informacija leidžia matyti, kaip įgyvendinami institucijos strateginiai tikslai. VLK ir TLK veiklos valdymo ir stebėsenos dalis apima VLK ir kiekvienos TLK, jų padalinių veiklos rodiklius. Procesų sritis atspindi VLK ir TLK padalinių, atliekančių nustatytas funkcijas, veiklų žemėlapius, kurie vaizdžiai parodo, ką ir kaip veikia kiekvienas padalinys, kaip galima optimizuoti kiekvieną veiklos žingsnį panaudojus geriausią panašias funkcijas atliekančių padalinių patirtį.

Tad yra galimybės planuoti ir stebėti, lyginti ir vertinti, kaip įgyvendinami tikslai, bei priimti valdymo ar efektyvaus lėšų panaudojimo sprendimus. Strateginio planavimo, kokybės valdymo ir veiklos planavimo procesai ir rezultatai sistemoje yra integruoti.

Sistemos diegimo projektą ligonių kasose įgyvendino UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, šiame procese dalyvavo VLK ir TLK darbuotojai. Kaip pabrėžė ligonių kasų vadovai, plėtojant šią sistemą svarbu skatinti darbuotojus ja naudotis, nes kiekvienas čia gali matyti savo asmeninį ar savo padalinio veiklos indėlį, dalyvauti planavimo ir procesų tobulinimo procese, kurti, dalintis naudinga informacija.

Naujoji valdymo sistema atitinka Vyriausybės numatytos valstybės tarnybos reformos keliamus tikslus: didinti valstybės tarnybos efektyvumą, skaidriau ir objektyviau vertinti visos institucijos, atskirų jos padalinių ir tarnautojų veiklos rezultatus, skatinti valdymo kultūros pažangą.