Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasos taupiai naudojo lėšas dėl krizės
Naujienos
Ligonių kasos taupiai naudojo lėšas dėl krizės
2011-04-29

Pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje aptariant ir komentuojant valstybinių auditorių atliktą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) parengto Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio valstybinį auditą vis dėlto neretai kritikos dūmai užtemdo, matyt, svarbiausią dalyką – Fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos, taip pat ir viršplaninės, niekur nedingo, neiššvaistytos, jos buvo naudojamos ir bus panaudotos pagal paskirtį. Ir valstybės auditoriai konstatavo, jog minėta 2010-ųjų metų apyskaita „visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, išskyrus ataskaitoje nurodytus trūkumus“, „o PSDF biudžetas vykdytas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto lėšų naudojimą“.

Kaip 2010-ųjų metų PSDF biudžete susikaupė 551 mln. litų daugiau nei planuota? Kaip žinoma, šis biudžetas buvo planuojamas esant krizės duobės gilumoje 2009 m. antroje pusėje, t. y. pagal tuometines makroekonominių rodiklių prognozes, kurios nieko gero nežadėjo. Bet „Sodra“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija surinko bei į PSDF pervedė daugiau negu planuota privalomojo sveikatos draudimo įmokų, be to, Seimo įstatymu patvirtintos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamuosius ir kitos lėšos taip pat laiku buvo pervestos į Fondą, gauta daugiau kai kurių kitų pajamų, sutaupyta administravimo išlaidų ir kt. Šis perteklius Privalomojo sveikatos draudimo fonde išryškėjo tik metų pabaigoje.

Na, o skaičių kalba tokia: 2010-ųjų pradžioje PSDF biudžeto rezervas buvo 330 mln. litų, iš viso per metus įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro įsakymus išleista 205 mln. litų (beveik 197 mln. Lt – sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimui ir 8 mln. Lt – centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos priemonėms įsigyti). Tad 2010 metų pabaigoje rezerve liko 125 mln. Lt. Tačiau per praėjusius metus gauta 355 mln. litų viršplaninių pajamų ir sutaupyta 71 mln. litų planinių išlaidų, t. y. einamųjų lėšų likutis – 426 mln. litų. Taigi 2010 metų pabaigoje PSDF biudžeto lėšų likutis kartu su rezervu sudarė 551 mln. litų.

Pabrėžtina, kad rezervo lėšas laikyti atskiroje sąskaitoje numato Sveikatos draudimo įstatymas, PSDF biudžeto einamoji ir rezervo lėšų sąskaitos yra tame pačiame Swedbanke. Už laikinai nenaudotas rezervo lėšas su banku buvo suderėtos didesnės palūkanos nei už lėšų likučius einamojoje sąskaitoje, ir jos taip pat papildė PSDF biudžetą.

Labai svarbu, jog tos papildomai sukauptos lėšos įgalino ligonių kasas pernai ir šiemet su visomis gydymo įstaigomis atsiskaityti laiku, jau keletą mėnesių joms mokama ankstėliau: ne per 30 dienų po sąskaitų pateikimo (kaip numato teisės aktai), o po maždaug 15 dienų. Pabrėžtina, jog padaugėjus įplaukų pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymus imta nuosekliai atkurti balo vertę: rezervo lėšos buvo skirtos bazinėms kainoms indeksuoti (pernai tai daryta tris kartus), balo vertė už visus metu atkurta iki 0,89 lito. Tad pernai suteikta ir iš PSDF biudžeto apmokėta daugiau sveikatos priežiūros paslaugų nei 2009-aisiais. Iš viso išlaidos joms sudarė 2 mlrd. 974,5 mln. litų – 6,4 proc. daugiau negu planuota.

Prievolę sukaupti iki 10 procentų PSDF biudžeto pajamų metinės sumos rezervą Fondo biudžetui stabilizuoti numato Sveikatos draudimo įstatymas. Ne tik kai kurių kaimyninių šalių, pavyzdžiui, Estijos, bet ir mūsų pačių patirtis rodo, kaip krizių, įvairių netikėtumų akivaizdoje tokie rezervai būtini – ypač socialiniu požiūriu jautrioje sveikatos apsaugos srityje.

Galima pagrįstai konstatuoti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondas sunkmečiu atlaikė išbandymą, net sukaupė daugiau lėšų negu planuota. Tad vis dėlto esmė tokia: 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektas buvo parengtas, o vėliau įstatymu patvirtintas biudžetas buvo vykdomas vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo nuostatomis. Ir visos sukauptos lėšos, vykdant dabartinę sveikatos apsaugos politiką, yra ir bus panaudotos pagal paskirtį – žmonių sveikatos labui.

Valstybinė ligonių kasa pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito rekomendacijas rengia atitinkamų priemonių planą ir jį įgyvendins: tobulins PSDF biudžeto planavimą ir valdymą, Sveikatos draudimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio rezervo formavimo ir naudojimo tvarką, nuostatas.