Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasos birželį skyrė susitikimams su sutarčių partneriais ir gyventojais
Naujienos
Ligonių kasos birželį skyrė susitikimams su sutarčių partneriais ir gyventojais
2011-07-20

Visą 2011 m. birželį ligonių kasų (VLK ir TLK) vadovybė, departamentų ir skyrių vadovai skyrė susitikimams su sutarčių partneriais – gydymo įstaigų – bei pacientų organizacijų, savivaldybių atstovais. Susitikimų metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje buvo pristatyti ligonių kasų strateginiai ir metiniai veiklos planai, diskutuojama ir atsakoma į įvairius klausimus apie privalomąjį sveikatos draudimą.

Ligonių kasoms šie susitikimai svarbūs siekiant kelių tikslų. Pirma, siekiama gerinti veiklos planavimo kokybę, tad ligonių kasų veiklos strategija aptariama su darbuotojais, jų nuomonė padeda neatitrūkti nuo tikrovės, randasi naujų iniciatyvų. Antra, tiesiogiai su darbuotojais aptariant planuojamų darbų reikalingumą, numatomus rezultatus, atlikimo terminus, gerėja visų ligonių kasų veiklos koordinavimas. Trečia, bendradarbiaudamos su gydymo įstaigomis, savivaldybėmis, pacientų ir medikų organizacijomis, vietos bendruomenės atstovais bei gyventojais ligonių kasos geriau supranta jų poreikius.

VLK ir TLK vadovai aplankė Šiaulių ir Panevėžio respublikines, Alytaus S. Kudirkos, Kazlų Rūdos, Kelmės ligonines ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentą, taip pat susitiko su Daugų miestelio bendruomene, Kazlų Rūdos, Kelmės, Palangos savivaldybių merais ar jų pavaduotojais, vietos bendruomenių bei pacientų organizacijų atstovais, Panevėžio apskrities pacientų organizacijų atstovais.

Susitikimuose būta įvairių klausimų. Daugiausia dėmesio buvo skiriama gydymo įstaigų ir sveikatos sistemos padėčiai tose savivaldybėse, kuriose vyko šie susitikimai, pastarųjų metų sveikatos sistemos pokyčiams, svarbiausioms veiklos problemoms, kurias ligonių kasos galėtų padėti spręsti, pasiūlymams tobulinti sveikatos priežiūrą. Su vietos valdžios ir bendruomenių bei pacientų organizacijų atstovais buvo diskutuojama juos dominančiais klausimais, aptariami bendruomenių atstovų pasiūlymai ir lūkesčiai dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo.

Dauguma klausimų buvo sprendžiami vietoje, iš karto pateikiant išsamius atsakymus, kitais atvejais buvo ieškoma geriausių sprendimų, paaiškinamos ligonių kasų galimybės ir pozicija, jeigu pateiktų pageidavimų neįmanoma patenkinti.

Visose aplankytose savivaldybėse buvo keliamos problemos, susijusios su greitąja medicinos pagalba (GMP). Aiškinantis įvairius GMP veiklos aspektus buvo akivaizdu, kad būtina įgyvendinti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl GMP ir tobulinti GMP veiklos reglamentavimą, centralizuojant GMP dispečerinių tarnybų veiklą.

Antroji be išimties visose susitikimuose svarstyta problema – pacientų priemokos. Viena vertus, gyventojai dar mažai žino apie savo teises, kita vertus – nėra aiškių teisinių nuostatų, kada, už kokias paslaugas ir kodėl pacientas, mokantis privalomojo sveikatos draudimo įmokas, turi mokėti papildomai. Diskusijos dėl priemokų parodė, kad daugiau pastangų turi būti skiriama etiniams, teisiniams ir ekonominiams problemos aspektams atskleisti; siūlyta surengti šia tema specialų forumą, įtraukiant pacientų organizacijas.

Svarstyta ir daug kitų klausimų, pavyzdžiui, ar galima mažoje gydymo įstaigoje užtikrinti sudėtingų, aukštos specialistų kvalifikacijos reikalaujančių paslaugų teikimą. Pacientams atrodytų, kad labai patogu nedidelėje savivaldybės gydymo įstaigoje turėti visas reikiamas paslaugas, bet vadybos požiūriu akivaizdu, kad maža įstaiga vargu ar turės aukštos kvalifikacijos specialistų, ar pajėgs įsigyti brangią aparatūrą, tad sudėtingesnės paslaugos (chirurginės, akušerinės) pacientams gali būti nesaugios. Daugelis diskusijos dalyvių sutiko, kad sudėtingos paslaugos turi būti teikiamos ten, kur suplaukia didesni pacientų srautai, t. y. regioninėse ir respublikinėse ligoninėse.

Aptardami opius sveikatos priežiūros klausimus ligonių kasų vadovai ir darbuotojai bei vietos bendruomenių ir pacientų atstovai visada pasiekdavo savitarpio supratimą, buvo išsamiai aiškinama ligonių kasų pozicija. Ligonių kasos, užbaigusios strateginių ir metinių planų pristatymo ir susitikimų su parneriais bei gyventojais 2011 metų ciklą, įsitikino, kad tiesioginis opių problemų aptarimas su vietos valdžios, bendruomenių ir pacientų organizacijų atstovais labai naudingas abiem pusėm ir lemia ne tik abipusį supratimą, bet ir geresnius darbo rezultatus.


Daugiau informacijos teikia
Kęstutis Miškinis
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Strategijos skyriaus vedėjas
kestutis.miskinis@vlk.lt, tel. (8 5) 2370708

Naudojant Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) skelbiamą informaciją būtina nurodyti VLK kaip informacijos šaltinį.