Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ligonių kasų specialistės parodoje konsultavo ir dalijo ESDK korteles
Naujienos
Ligonių kasų specialistės parodoje konsultavo ir dalijo ESDK korteles
2018-12-03

Šių metų lapkričio 29 d.–gruodžio 1 d. ligonių kasų paslaugos gyventojams buvo pristatytos Šiaulių verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2018“.  Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) stende lankytojams buvo dalijamos Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK), teikiamos konsultacijos privalomojo sveikatos draudimo ir kitais aktualiais klausimais. Jau pirmąją parodos dieną Šiaulių TLK stendas sulaukė gana didelio lankytojų susidomėjimo. Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus duomenimis, buvo išduota daugiau nei šimtas ESDK kortelių, stende apsilankė keli tūkstančiai šiauliečių ir miesto svečių.

 

 

Parodoje dirbo Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistės. Šiaulių TLK nuotrauka.

 

Šiaulių TLK darbuotojai parodos metu gyventojus konsultavo privalomojo sveikatos draudimo, įvairiais sveikatos priežiūros klausimais, teikė informaciją apie nemokamus tyrimus ir medicinos paslaugas, kvietė dalyvauti ligų prevencijos programose, dalijo informacinius bukletus.

 

„Kadangi parodoje dalyvaujame ne pirmus metus, parodos lankytojai jau žino, kur jie gali rasti ligonių kasų stendą ir priėję drąsiai klausia apie sveikatos priežiūros paslaugas, kurios aktualios žmonėms. Daugiausiai klau­si­mų su­lau­kia­me dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo kom­pen­sa­ci­jos, teiraujamasi apie ga­li­my­bę gau­ti rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas, kaip su­si­grą­žin­ti už­sie­ny­je už gy­dy­mą iš­leis­tus pi­ni­gus“, – sakė Šiaulių TLK Gyventojų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Inga Kvedarienė.

 

Šiau­lių TLK specialistės ne tik kon­sul­tavo pa­ro­dos lan­ky­to­jus, bet ir siū­lė čia pat įsi­gy­ti ESDK, ku­ri pra­vers ke­liau­jant po Eu­ro­pos ša­lis. Li­go­nių ka­sos sten­das už pa­slau­gos priar­ti­ni­mą prie žmo­gaus yra gavęs pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rių apdovanojimą.

 

Šiaulių TLK iniciatyva lapkričio 29–30 dienomis parodoje dirbo Nacionalinio kraujo centro specialistai, kurie parodos lankytojus kvietė tapti neatlygintinais kraujo donorais. Nacionalinio kraujo centro duomenimis, parodos metu savanoriškai kraujo aukojo kelios dešimtys parodos lankytojų.

 

Šiaulių TLK stendas paprastai sulaukia ne tik gyventojų, bet ir žurnalistų dėmesio. Šį kartą Šiaulių TLK gyventojams teikiamomis paslaugomis domėjosi dienraščio „Šiaulių kraštas" žurnalistai.

 

Tradicinėje parodoje „Šiauliai 2018" savo gaminius ir paslaugas pristatė apie pusantro šimto parodos dalyvių. Parodoje kasmet apsilanko 15–20 tūkstančių lankytojų.

 

Kontaktai žiniasklaidai:
Irena Budrienė
Šiaulių teritorinės ligonių kasos
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 41) 596 135
 

Ligonių kasos kviečia:

 
Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.