Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Ką apie privalomąjį sveikatos draudimą naudinga žinoti kiekvienam
Naujienos
Ką apie privalomąjį sveikatos draudimą naudinga žinoti kiekvienam
2016-04-20

Valstybinė ligonių kasa (VLK) nuolat primena, kad apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra tie Lietuvos gyventojai, kurie arba patys moka, arba už juos yra mokamos PSD įmokos. Šios įmokos mokėjimas yra prievolė ir tik laiku sumokėjus nustatyto dydžio PSD įmokas garantuojama teisė gauti kompensuojamas gydymo paslaugas. Ką reikia žinoti, kad nekiltų nesklandumų, galima sutalpinti į 6 taisykles.

 

 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotrauka.

 

Pirmoji taisyklė. Asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jei dirba ir moka PSD įmokas – jas „Sodrai" perveda darbdavys. PSD įmoką sudaro 9 proc. nuo apskaičiuotų pajamų: iš jų 3 proc. moka darbdavys , 6 proc. – darbuotojas.

 

Antroji taisyklė. Valstybės lėšomis draudžiami: asmenys, gaunantys Lietuvos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją; teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai; nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti; asmenys iki 18 metų; valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais; Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys moksleiviai; nuolatinių studijų studentai; vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki pilnametystės ir kt.

 

Kai kurie valstybės lėšomis draudžiami žmonės patys turi pasirūpinti savo draudimu. Lentelėje žemiau pateikiama informacija, ką reikia padaryti tiems, kuriems draudimas nenustatomas automatiškai. 

 

Lietuvos Respublikos draudžiamojo kategorijaKaip nustatomas draudimas ir ką daryti, kad draudimas nenutrūktų
Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą (šiuo metu 30 metų) valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti

Automatiškai tik tuomet, kai stažas apskaičiuotas ir patvirtintas „Sodroje". Jei ne, reikia pateikti prašymą „Sodrai" apskaičiuoti stažą:

  • atvykus į „Sodrą" (teritorinį skyrių);
  • paštu, per pasiuntinį;
  • elektroniniu būdu, prisijungus prie asmeninės „Sodros" paskyros gyventojui;
  • paskambinus tel. 1883
Nedirbančio moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) ir iki 56 dienos po gimdymoReikia atvykti į TLK ir pateikti dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį. Šį dokumentą išduoda gydytojas
Vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia atvykti į TLK ir pranešti, kuris iš tėvų bus draudžiamas valstybės lėšomis. Reikia turėti savo ir vaiko (vaikų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Vienas iš globėjų, auginantis vaiką iki 8 m., taip pat vienas iš globėjų, auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikųReikia atvykti į TLK ir pateikti savo ir globojamo vaiko (vaikų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programasReikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie studijas ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos data)
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygisReikia pateikti TLK apie save ir slaugomą asmenį (savo vaiką) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie neįgalumo lygį
Draudžiamasis vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų, dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia)Reikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpiais, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimą pripažinti asmenį nedarbingu/nustatyti specialiojo nuolatinės slaugos poreikį
Draudžiamieji, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumąReikia pateikti TLK asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpius

 

Trečioji taisyklė. Savarankiškai besidraudžiantys asmenys turi laiku sumokėti nustatyto dydžio PSD įmoką. Jei įmokos nesumokėjote laiku, sumokėjote mažiau nei nustatytas dydis ir susidarė skola, taip pat jei mokėjimo dokumentuose padarėte klaidų (pavyzdžiui, nurodėte klaidingą įmokos kodą ar gavėją) ir lėšos nepasiekė gavėjo, galite būti neapdraustas. Lentelėje žemiau pateikiama informacija, padėsianti sužinoti savarankiškai besidraudžiantiems, ką reikia padaryti, kad draudimas nenutrūktų.

 

Savarankiškai draudžiasi ir įmokas moka

 

Kategorija Įmokos dydis nuo 2016-01-01, Eur per mėnesį Ką daryti, kad draudimas nenutrūktų
Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą

 

 

 

 

31,50 ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

Laiku sumokėti nustatyto dydžio įmoką.

Įmokų dydžius, sąskaitos Nr. ir įmokos kodus galite rasti „Sodros" interneto svetainėje, skiltyje „Įmokos"

​ ​ ​ ​ ​ ​
Ūkinės ar mažosios bendrijos nariai, individualių įmonių savininkai
Žemės ūkio valdytojai iki 4 EDV
Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą
Žemės ūkio valdytojai daugiau kaip 2 EDV
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys
Žemės ūkio valdytojai iki 2 EDV10,50

 

Ketvirtoji taisyklė. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas PSD įmokas administruoja „Sodra". Visą informaciją – įmokų dydžius, sąskaitų numerius, įmokų kodus – galite rasti „Sodros" interneto svetainės www.sodra.lt skiltyje „Įmokos".

 

Penktoji taisyklė. Ar esate apdraustas, galite sužinoti ligonių kasose, atvykę į bet kurią teritorinę ligonių kasą ir pateikę asmens dokumentą; taip pat galite pasitikrinti VLK interneto svetainės www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“, specialioje formoje įrašę asmens kodą arba draudžiamojo asmens identifikacinį kodą.

 

Šeštoji taisyklė: gyvenantys užsienyje, bet nedeklaravę išvykimo iš Lietuvos, net jei Lietuvoje negavo sveikatos priežiūros paslaugų, privalėtų sumokėti PSD įmokų skolas. Visais 2015 metų įmokų dydžio ir skolų klausimais gyventojai turėtų kreiptis į VMI (daugiau informacijos tel. 1882), nes neatitikimai deklaracijose taisomi VMI.

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyrius

 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888, taip pat „Sodrai" el. paštu info@sodra.lt arba informacijos telefonais 1883 ir (+370 5) 250 0883.