Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Išsiųsti nauji kvietimai protezuoti dantis
Naujienos
Išsiųsti nauji kvietimai protezuoti dantis
2013-08-07

​Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) šiais metais antrąkart išsiuntė kvietimus protezuoti dantis asmenims, laukiantiems eilėje ligonių kasų lėšomis apmokamo dantų protezavimo. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rezervo gavus papildomų lėšų, antrąjį šių metų pusmetį gyventojų dantims protezuoti bus skirta tokia pat pinigų suma, kaip pirmąjį – beveik 2 mln. litų.

Kaip teigia Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Laura Nakrošienė, rugpjūčio mėnesį kvietimai išsiųsti 730 Panevėžio ir 450 Utenos apskričių gyventojų. Atvykti protezuoti dantų laukiantieji eilės dar bus kviečiami ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Per pirmąjį 2013 metų pusmetį kvietimus gavo 1020 Panevėžio ir 587 Utenos apskričių gyventojai, turintys teisę į ligonių kasų lėšomis apmokamą paslaugą.

Daugiausia kvietimų, kaip paprastai, išsiųsta laukiantiesiems eilės Panevėžio mieste – šį mėnesį juos gavo 300 panevėžiečių pensininkų, neįgaliųjų ir vaikų. Panevėžio ir Utenos rajonų gyventojams išsiųsta po 110, Rokiškio rajono – 100 kvietimų. Kvietimų taip pat sulaukė 90 Anykščių, 80 Pasvalio, po 70 Biržų, Kupiškio ir Zarasų, po 60 Molėtų, Ignalinos rajono ir Visagino miesto gyventojų. Dalies pakviestųjų dantys jau protezuoti savo lėšomis, todėl jiems bus išmokėtos kompensacijos.

Pasak L. Nakrošienės, gyventojai, laukiantys eilėje dantų protezavimo (įrašyti į laukiančiųjų sąrašą), turi tikrinti savo pašto dėžutes. Reikia įsidėmėti, kad kvietimai siunčiami registruotais laiškais, todėl šių kvietimų pašto dėžutėje gyventojai neras – jie atiduodami adresatams į rankas. Jei pašto darbuotojas asmens, kuriam adresuotas laiškas, neranda, dėžutėje paliekamas informacinis lapelis su nurodymu atvykti į paštą. Kadangi šiame lapelyje paprastai nenurodoma, dėl kokios priežasties reikia atvykti, dažnai gyventojai į tokius lapelius nekreipia dėmesio, o neatsiimti kvietimai grįžta atgal į ligonių kasą ir pakartotinai nebesiunčiami.

Per 3 mėn. nuo pranešimo išsiuntimo dienos gyventojui nesikreipus į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugos suteikimo arba nesikreipus į ligonių kasą dėl šios paslaugos atidėjimo, kviečiamasis išbraukiamas iš sąrašo bei informuojamas apie tai paštu. Iš sąrašo išbraukiami ir tie, kuriems siųsti kvietimai, nepasiekę adresato, grįžta dėl pasikeitusių gyventojų adresų, jei asmenys apie tai neinformuoja ligonių kasos.

Gana dažnai iš sąrašo išbraukti kvietimų nepasiėmę asmenys skuba į ligonių kasą prašyti vėl įtraukti juos į tą pačią eilę. Deja, išbraukto asmens iš naujo įrašyti tuo pačiu numeriu į laukiančiųjų sąrašą nėra galimybės, jis gali būti įrašomas tik į eilę iš naujo.

Svarbu įsidėmėti, kad protezuojant dantis sulaukus eilės, įstaigą galima rinktis tik iš to sąrašo, kuris atsiunčiamas kartu su kvietimu, t. y. įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa.

Asmenys, įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašą ir nusprendusieji protezuoti dantis savo lėšomis, gali kreiptis į bet kurią dantų protezavimo paslaugas teikiančią gydymo įstaigą, turinčią teisę teikti tokias paslaugas. Kai paslauga suteikiama, reikia nepamiršti paprašyti įstaigoje pinigų priėmimo kvito ir sąskaitos faktūros už dantų protezavimą, kurioje turi būti nurodytas kvito (-ų) numeris. Gautus dokumentus kartu su pranešimu apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą ir galiojančios savo banko sąskaitos numerį reikia pateikti ligonių kasai.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau nei sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta suma. Šiuo metu senatvės pensininkams, dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims kompensuotina suma yra 1157 Lt. Vaikams skirta suma didesnė – 3560 Lt. Didesnė suma labai retais atvejais gali būti skiriama ir senatvės pensininkams bei dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kaip tai numatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos apraše.

Primename, kad laukiant protezavimo asmens eilės numeris nekinta. Jis išlieka toks pat, koks buvo suteiktas asmenį įrašant į eilę. Mažėja tik laukiančiųjų prieš kiekvieną asmenį skaičius, nes kasmet vis didesnis būna paskutinio pakviestojo eilės numeris.

Lėšos dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirstomos pagal teritorinių ligonių kasų veiklos zonos savivaldybių statistinį gyventojų skaičių. Sprendimą, kokiam skaičiui į sąrašą įrašytų asmenų bus skiriamos lėšos, specialiai tam sudaryta komisija priima kiekvieną ketvirtį.

Iš viso 2013 m. Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojų dantims protezuoti skirta 3,96 mln. Lt PSDF biudžeto lėšų. Rugpjūčio 1 d. duomenimis, Panevėžio ir Utenos apskrityse dantų protezavimo paslaugos laukia 25458 asmenys, iš jų 9247 – Panevėžio mieste, 3054 – Utenos, 2588 – Panevėžio, 2143 – Rokiškio, 1600 – Pasvalio, 1546 – Biržų, 1243 – Anykščių rajonuose. Kituose rajonuose laukiančiųjų skaičius nesiekia tūkstančio.

Daugiau informacijos – www.paneveziotlk.lt, bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888, e. paštu info@vlk.lt. Informacija apie dantų protezavimo eiles pagal savivaldybes skelbiama www.paneveziotlk.lt, skyrelio „Gyventojams“ skiltyje „Dantų protezavimas“ („Dantų protezavimo eilės“).

Panevėžio teritorinė ligonių kasa