Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Gydymo paslaugų balo vertė nėra pacientų priemokų kaltininkė
Naujienos
Gydymo paslaugų balo vertė nėra pacientų priemokų kaltininkė
2011-05-16

Kad gydymo įstaigos iš pacientų dažnai reikalauja mokėti už tas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių visą kainą padengia ligonių kasos, jokia paslaptis. Nagrinėjant šią temą žiniasklaidoje netgi teigiama, kad būtent tokio būdo pajamoms pagausinti gydymo įstaigos griebėsi tik 2010 metais, sveikatos apsaugos ministro įsakymu iki 0,81 Lt sumažinus sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę, o Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kaltinama bankuose „užšaldžiusi“ turėtas lėšas.

Siekiant teisybės, būtina priminti, kad kai kurios gydymo įstaigos ir prieš sunkmetį, kai daugumos paslaugų bazinių kainų balo vertė siekė vieną litą, jau buvo „įteisinusios“ pacientų priemokas ir nesigėdydamos jas taikė. Analogiškų pacientų skundų ligonių kasos nemažai gaudavo ir ankstesniais metais. Be to, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto viršplaninės pajamos paaiškėjo tik pasibaigus 2010 finansiniams metams, kuomet jos visos pateko į rezervo fondo sąskaitą, todėl metami kaltinimai dėl gydymo įstaigoms 2010 metais neskirtų papildomų lėšų nėra nei teisėti, nei korektiški.

Priminsime, kad Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas įgalioja Sveikatos draudimo įstatymas. 0,81 lito dydžio balo vertė galiojo tik nuo 2010 metų sausio 1 d. iki liepos 1 dienos. Be to, ir tai yra labai svarbu, ne visų gydymo paslaugų bazinių kainų balo vertė sumažėjo. 2010 metų I pusmetį atsiskaitant už prisirašiusių prie pirminės grandies gydymo įstaigų gyventojų sveikatos priežiūrą ir už pirminės sveikatos priežiūros skatinamąsias paslaugas buvo taikoma 0,89 Lt balo vertė. Sumos, kuria buvo didinamos kiekvieno aptarnaujamo kaimo gyventojo bei miesto, jei jo gyventojų skaičius neviršija 4 tūkst., pirminės sveikatos priežiūros metinės bazinės kainos, vienas balas buvo lygus vienam litui. Taip pat 1 lito balo vertė buvo taikoma atsiskaitant už gerus pirminės sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos darbo rezultatus

Kad balo vertės dydis negalėjo nulemti gydymo įstaigų drastiško pacientų apmokestinimo priemokomis, rodo ir kiti įtikinantys faktai. Įvertinus 2010 m. PSDF biudžeto vykdymo teigiamas tendencijas, atsirado galimybė nuo liepos 1 d. balo vertę padidinti iki 0,84 Lt, o nuo spalio 1 d. – dar iki 0, 89 lito. Taip ne tik buvo atkurta 2009 m. antrąjį pusmetį galiojusi balo vertė, bet gydymo įstaigoms buvo atlyginti ir dėl balo vertės sumažinimo galėję susidaryti nuostoliai. Tai leido gydymo įstaigoms ne tik 2010 metus užbaigti pelningai, bet ir gerokai sutaupyti lėšų šių metų ūkinei veiklai.

Teikiama nemaža siūlymų, kaip apsaugoti pacientus nuo priemokų, kurių, deja, neatsisakoma ir šiais metais. Žinoma, prievaizdo prie kiekvienos gydymo įstaigos gydytojų kabinetų durų nepastatysi. Tačiau reikliau į šį faktą galėtų sureaguoti gydymo įstaigų steigėjai. Juk tokiu būdu būtų apginti ne tik gydymo įstaigų, bet ir pacientų interesai.

Ir pacientams patartina nesislėpti už anonimiškumo širmos, bijant gydytojų keršto – jie turėtų drąsiai pranešti ligonių kasoms konkrečius priemokų ėmimo faktus. Ligonių kasos tikrai juos ištirs ir, jei reikės, privers gydymo įstaigas grąžinti pacientams neteisėtai išreikalautas priemokas.