Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Gydymo įstaigos labiau laikosi teisės aktų ir kontrolierių rekomendacijų
Naujienos
Gydymo įstaigos labiau laikosi teisės aktų ir kontrolierių rekomendacijų
2017-02-24

Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) vasario 23 d. vyko visų ligonių kasų – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinių ligonių kasų (TLK) – kontrolę vykdančių specialistų posėdis. Jame apžvelgti 2016 m. vykdytų gydymo įstaigų ir vaistinių kontrolės procedūrų ir šių įstaigų veiklos priežiūros rezultatai ir problemos, aptarti pastarųjų trijų metų tarpvalstybinės sveikatos priežiūros rezultatai, kalbėta apie kitus aktualius dalykus.


VLK ir TLK vykdomos įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros rezultatus pristačiusi VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Momkuvienė pažymėjo: kasmet ligonių kasoms atliekant gydymo įstaigų ir vaistinių, įmonių, sudariusių sutartis su ligonių kasomis, veiklos priežiūrą, siekiama užtikrinti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos būtų naudojamos kuo efektyviau ir skaidriau. Taip pat daug dėmesio skiriama įstaigų konsultavimui ir stebėsenai, nes pagrindinis ligonių kasų tikslas yra ne bausti įstaigas ar išieškoti kuo daugiau žalos, padarytos PSDF biudžetui, bet padėti joms išvengti nepageidaujamų pažeidimų.Kontrolę vykdančių specialistų posėdis. ​Panevėžio TLK nuotr. 


Kontrolę vykdantys ligonių kasų specialistai (ekspertai), pasak V. Momkuvienės, vyksta tikrinti gydymo įstaigų, vaistinių pagal iš anksto patvirtinus planus arba neplanine tvarka, kai gaunama informacija, kad galėjo būti padaryta žala PSDF arba pažeisti teisės aktų reikalavimai. Taip pat patikrinimas gali būti atliekamas gavus kompetentingos institucijos prašymą ar pavedimą. Daug dėmesio skiriama informacinėje sistemoje „Sveidra" įstaigų, įmonių pateikiamos informacijos analizei ir stebėsenai.


VLK atstovė posėdžio dalyviams pristatė 2014–2016 m. ligonių kasų ekspertų vykdytų kontrolės procedūrų, konsultacijų, stebėsenos skaičius, išsamiau detalizavo įvairius, su įstaigų ir įmonių veiklos priežiūra susijusius 2016 m. rezultatus:  informavo, kad 2016 m. buvo peržiūrėta rekordiškai daug (daugiau kaip 500 tūkst.) statistinių kortelių (medicininės apskaitos dokumentų formų, kuriose gydymo įstaigos pateikia informaciją apie suteiktas paslaugas); didėjo stebėsenos duomenų pagrindu, dėl jose rastų neatitikimų inicijuotų kontrolės procedūrų skaičius (nuo 96 2014 m. iki 164 2016 m.); mažėjo 2016 m. nustatytas žalos PSDF biudžetui (bendras 2016 m. nustatytos žalos PSDF biudžetui dydis viršijo 686 tūkst. eurų ir buvo 29 proc. mažesnis nei žalos dydis, nustatytas 2015 metais). Apibendrinus visų TLK atliktų patikrinimų rezultatus,  daugiausia žalos PSDF biudžetui pernai buvo nustatyta dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo nepagrįstumo (virš 250 tūkst. Eur), suteiktų stacionarinių paslaugų ir gydytojų specialistų konsultacijų neatitikimo nustatytiems reikalavimams ir nepagrįsto jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (atitinkamai apie 250 tūkst. Eur ir 60 tūkst. Eur), taip pat ortopedijos techninių priemonių gamybos, išrašymo ir išdavimo nepagrįstumo (apie 27 tūkst. Eur).


Pastebėta, kad pernai daugiau kontrolės procedūrų buvo vykdyta kryptingai planine tvarka, o įstaigos ėmė labiau laikytis teisės aktų reikalavimų ir ligonių kasų kontrolierių rekomendacijų.

Posėdžio metu diskutuota dėl ligonių kasų vykdomos veiklos priežiūros ir konsultavimo efektyvumo vertinimo tobulinimo ir nutarta, kad teikiant apibendrintus metinius rezultatus reikėtų suvienodinti TLK suteiktų konsultacijų skaičiavimo metodiką.


Posėdyje buvo aptartas Specialiųjų tyrimų tarnybos jau antrą kartą atliktas ligonių kasų patvirtintos kontrolės procedūrų tvarkos antikorupciniu požiūriu vertinimas ir pateiktos išvados bei rekomendacijos. Tvarkai, kuria dabar vadovaujantis kontroliuojamos gydymo įstaigos ir vaistinės, esminių pastabų neturėta. Ligonių kasų ekspertai aptarė, kaip bus įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos.


Kontaktai žiniasklaidai:
Angelė Valentinavičienė
Panevėžio teritorinės ligonių kasos
Administravimo skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 4) 5526 911
El. paštas angele.valentinaviciene@vlk.lt 

​