Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Gydymo paslaugų reklama gali ir suklaidinti
Naujienos
Gydymo paslaugų reklama gali ir suklaidinti
2009-08-06

Pastaruoju metu kai kurios privačios gydymo įstaigos, sudariusios sutartį su ligonių kasa, savaip reklamuoja iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas paslaugas. Neseniai nustebino brangių radiologinių tyrimų reklama, kviečianti ateiti ir išsitirti kompiuteriniu tomografu, o už šias paslaugas atseit apmokėsiančios ligonių kasos. Žodžiu, itin paprasta: vos sunegalavęs kreipkis į įstaigą ir, atlikęs tyrimą, sužinosi, esi sveikas ar ne.

 

Reklamos, kuri dabar yra neatskiriama įmonių rinkodaros dalis, paskirtis, kaip žinome: informuoti vartotoją, skatinant rinktis vieną ar kitą prekę, paslaugą. Vis dėlto reklamuojant medicinos paslaugas lazda neturėtų būti perlenkiama, nes tai gali sukelti pavojų ne tik paciento kišenei, bet ir sveikatai.

Pirmiausia ligonių kasos iš PSDF biudžeto apmoka už apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu suteikiamas paslaugas. Neapdrausti (ar neapsidraudusieji) privalomuoju sveikatos draudimu už gydymo paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą, kuri apmokama iš PSDF) turi mokėti pagal gydymo įstaigos nustatytus paslaugų įkainius.

Taip pat dera pabrėžti, kad skiriant kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus privalu laikytis pernai vasarą patvirtintos sveikatos apsaugos ministro siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti tvarkos. Net rentgeno tyrimas atliekamas tik tuomet, kai šeimos gydytojas kitu būdu negali patikslinti ar pagrįsti diagnozės. Tuo tarpu siuntimą brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš PSDF biudžeto lėšų, išduoda tik antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas. Tai pat yra sudarytas ligų bei indikacijų sąrašas, kokiais atvejais taikomi iš PSDF biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai. Trumpai tariant tokie magnetinio rezonanso tyrimai atliekami, kai visi kiti tyrimo metodai yra nepakankamai informatyvūs ir būtina patikslinti diagnozę.

Taigi net ir apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, neturėdamas gydytojo specialisto siuntimo, gydymo įstaigoje turės už tyrimą susimokėti pats. Be to, šis tyrimas (išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus) yra planinis, ir jei asmuo norės atlikti tyrimą be eilės, vėlgi bus paprašytas susimokėti.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad privačiose gydymo įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, už teikiamas paslaugas pacientams gali tekti primokėti. Tad pacientui dar reikėtų išsiaiškinti, kokia paslaugos išlaidų dalis yra kompensuojama iš PSDF biudžeto ir kokią priemoką tektų sumokėti.

Be abejo, kompiuterinės tomografijos tyrimai naudingi diagnozuojant bei gydant įvairias ligas. Bet, pasak medikų, pasitaiko pacientų, prašančių atlikti vienokį ar kitokį radiologinį tyrimą, net jei tokio tyrimo, medikų nuomone, nereikia. Kad tyrimas dėl jo metu gaunamos medicininės apšvitos gali ir pakenkti sveikatai, dažnai nepagalvojama. Jonizuojančioji spinduliuotė yra kenksminga ir gali sukelti pokyčius žmogaus organizme. Suprantama, tai priklauso nuo gautosios dozės, o pastaroji – nuo tyrimo trukmės, tiriamosios vietos, tyrimo tikslų ir kt. Šiuolaikiniai rentgeno ir kompiuterinės tomografijos aparatai sukonstruoti taip, kad žmogus gautų kuo mažesnę apšvitą. Kad ir nedidelė, vis dėlto ji žmogaus sveikatai žalinga. Todėl gydytojas, skiriantis minėtus tyrimus, turi visada įvertinti pastarųjų naudą ir galimą žalą, taip pat svarbu dėl to informuoti pacientą. Abejonių dėl tyrimo būtinybės nekyla, kai tai yra vienintelis būdas gydytojams pamatyti, kas dedasi žmogaus organizme, padeda laiku nustatyti ligą, ją išgydyti ar net išgelbėti gyvybę.

Tad gydantis nederėtų vadovautis tik reklama, bet pirmiausia paisyti gydytojų nuomonės bei rekomendacijų: kas, jei ne jie geriausiai supranta, kada ir kokių tyrimų reikia.