Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Dėl jodo I-125 sėklų, naudojamų prostatos vėžiui gydyti, atliekant brachiterapiją, pirkimo
Naujienos
Dėl jodo I-125 sėklų, naudojamų prostatos vėžiui gydyti, atliekant brachiterapiją, pirkimo
2012-05-25

Atsižvelgdami į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl farmacinės įmonės UAB „Vitafarma“ kaltinimų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl VLK šiuo metu vykdomo Radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimo atvirojo konkurso (skelbtas 2011-06-17 leidinio ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr.48, pirkimo Nr.106931), informuojame, kad šį pirkimą sudaro 78 dalys, iš kurių 3 pirkimo dalys yra skirtos jodo I-125 šaltiniams (jodo sėkloms). Tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimas įvyko 2011 m. spalio 25 dieną.

Pirkimo konkurso specifikaciją VLK sudarė kartu su gydytojais specialistais, taikančiais brachiterapiją (naudojant jodo I-125 šaltinius) priešinės liaukos vėžiui gydyti. Planuodami 2011 m. viešąjį pirkimo konkursą, VLK specialistai atliko rinkos analizę. Tam tikslui buvo apklausti potencialūs tiekėjai apie jų siūlomas prekes bei jų kainas kitose Europos Sąjungos šalyse. Paaiškėjo, kad šiuo metu jodo I-125 šaltinius gali pasiūlyti trys gamintojai – Bard, Oncura ir Bebig. Atsižvelgdama į tai, VLK planavo, kad vykdomame viešajame radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkime galės dalyvauti visi tiekėjai, galintys pasiūlyti pirmiau minėtų gamintojų prekes. Radioizotopų ir kobalto šaltinių specifikacija buvo sudaryta užtikrinant konkurso dalyvių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei skaidrumo principų laikymąsi. Atplėšus vokus su pasiūlymais buvo nustatyta, kad pasiūlymus dėl jodo I-125 šaltinių pirkimo pateikė trys tiekėjai: UAB „Skirgesa“ – gamintojo Bebig jodo I-125 šaltinius, UAB „Interlux“ – gamintojo Bard jodo I-125 šaltinius ir UAB „Vitafarma“ – gamintojo Brachysciences ir gamintojo Oncura jodo I-125 šaltinius. VLK direktoriaus įsakymu sudaryta Radioizotopų ir kobalto šaltinių specifikacijos tikslinimo ir pasiūlymų atitikties specifikacijai vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), kuriai buvo pavesta įvertinti gautų tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems specifikacijos privalomiesiems reikalavimams, pateikė savo išvadą: pagal 76 pirkimo dalį laimėtoju buvo pripažintas UAB „Vitafarma“ pasiūlymas (gamintojas Oncura), o pagal 77 ir 78 pirkimo dalis – UAB „Interlux“ (gamintojas Bard) pasiūlymas, nes UAB „Vitafarma“ (gamintojas Brachysciences) pasiūlymas pagal minėtas pirkimo dalis neatitiko specifikacijos reikalavimų. UAB „Vitafarma“ pasiūlė naują, Lietuvoje nenaudotą prekę, kuri pagal vykdomo atvirojo radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimo konkurso specifikaciją negali būti vertinama kaip atitinkanti privalomuosius reikalavimus.

VLK viešųjų pirkimų komisija, remdamasi Vertinimo komisijos išvadomis ir atsižvelgdama į paaiškėjusias po vokų atplėšimo aplinkybes, t. y. gydytojams ekspertams nustačius, kad tiekėjų pasiūlyti visų sujungimo tipų ir pavieniai (nesujungti) jodo I-125 šaltiniai yra panašaus veiksmingumo gydant prostatos vėžį ir gali būti naudojami Lietuvos gydymo įstaigose, pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai (vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 5 d.) prašymą dėl sutikimo nutraukti VLK vykdomą radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimą atvirojo konkurso būdu dėl 77 ir 78 pirkimo dalių. Taip pat ši komisija nutarė, kad ateityje vykdomo jodo I-125 šaltinių pirkimo specifikacija turėtų būti sudaroma taip, kad būtų atsižvelgiama į rinkoje esančias naujas prekes ir užtikrinama tiekėjų konkurencija.

UAB „Vitafarma“, nesutikdama su VLK viešųjų pirkimų komisijos sprendimu atmesti pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, kreipėsi su ieškiniu į teismą. Nagrinėjamoje byloje išvadą pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri nenustatė VLK, kaip perkančiosios organizacijos, pirkimo procedūros pažeidimų ar kitų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms prieštaraujančių veiksmų. Teismui pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodoma, kad perkančioji organizacija, tiek sudarydama pirkimo dokumentus, tiek vykdydama gautų pasiūlymų vertinimą, rėmėsi gydytojų specialistų ekspertų, atliekančių procedūras su perkamomis medicinos pagalbos priemonėmis, išvadomis, ir vertino tik pirkimo dokumentus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgdama į pirkimo dokumentuose nurodytą specifikaciją.

VLK taip pat kaltinama delsimu sudaryti sutartį su UAB „Vitafarma“ dėl jodo šaltinių pirkimo, nes gydymo įstaigose susidarė šių medicinos pagalbos priemonių trūkumas. Informuojame, kad UAB „Vitafarma“ pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Šį prašymą teismas patenkino ir sustabdė visas VLK atvirojo konkurso būdu vykdomo radioizotopų ir kobalto šaltinių pirkimo procedūras. Vykdydama nutartį, VLK negalėjo, nepažeisdama teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, atlikti jokių veiksmų, taip pat ir sudaryti sutartį dėl jodo I-125 šaltinių pirkimo pagal 76 pirkimo dalį. Atsižvelgdama į tai, VLK pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl minėtos nutarties išaiškinimo. 2012 m. kovo 5 d. VLK gavo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį, kurioje išaiškinama, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos tik ginčo objektu esančioms 77 ir 78 pirkimo dalims, ir nedelsdama, t. y. 2012 m. kovo 6 d., sudarė sutartį su UAB „Vitafarma“ dėl jodo I-125 šaltinių pirkimo pagal 76 pirkimo dalį. Todėl pagrindo teigti, kad VLK delsė ar vilkino sudaryti sutartį dėl jodo I-125 šaltinių pirkimo, nėra. Sveikatos apsaugos ministrui įsakymu patvirtinus 2012 metų centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, VLK direktorius, siekdamas užtikrinti pacientų gydymą ir atsižvelgdamas į užsitęsusias pirkimo procedūras dėl vykstančio teismo proceso, 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-101 skyrė brachiterapijos procedūras atliekančioms gydymo įstaigoms lėšas jodo I-125 šaltiniams įsigyti. Kadangi yra pasirašyta sutartis dėl jodo sėklų pirkimo ir gydymo įstaigoms skirtos lėšos šioms priemonėms įsigyti, gydymo įstaigose jodo I-125 šaltinių trūkumo nėra.