Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Naujienos > Dėl gydymo deguonimi ir pacientų, sergančių astma arba lėtine obstrukcine plaučių liga, gydymo
Naujienos
Dėl gydymo deguonimi ir pacientų, sergančių astma arba lėtine obstrukcine plaučių liga, gydymo
2014-03-26

VLK Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875, nagrinėja pacientų prašymus kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas ir priima sprendimus dėl šių išlaidų kompensavimo.

 

VLK ekspertai, įvertinę gaunamus prašymus kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas ir kartu su prašymais teikiamus dokumentus, nustato atvejus, kai pacientams, vartojantiems kompensuojamuosius vaistus žemesnės pakopos astmai arba lengvesnės stadijos lėtinei obstrukcinei plaučių ligai (toliau – LOPL) gydyti, turėtų būti skiriama ne ilgalaikė deguonies terapija, o aukštesnės pakopos astmai ar sunkesnės stadijos LOPL gydyti tinkami kompensuojamieji vaistai. Kitaip tariant, jei astma ar LOPL, nors ir tinkamai gydoma, išlieka nekontroliuojama, turėtų būti skiriamas viena pakopa intensyvesnis gydymas kompensuojamaisiais vaistais. Šiais atvejais VLK komisija konstatuoja, kad nepanaudotos visos paciento gydymo kompensuojamaisiais vaistais galimybės pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus minėtų ligų ambulatorinio gydymo aprašus, ir informuoja gydymo įstaigą, kad būtina iš naujo įvertinti pacientui skiriamo gydymo kompensuojamaisiais vaistais efektyvumą ir ambulatorinio gydymo deguonimi tikslingumą.

 

Pažymėtina, kad astma gydoma vadovaujantis Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1088 (toliau – Astmos gydymo aprašas). Sergančiojo astma ambulatoriniam gydymui kompensuojamieji vaistai skiriami Astmos gydymo aprašo 7–11 punktuose nustatyta tvarka. Ilgalaikė deguonies terapija, vadovaujantis Astmos gydymo aprašu, gali būti skiriama tik V pakopos astmai gydyti. Iki deguonies terapijos taikymo pacientas turi būti gydomas reikiamais vaistais: bronchų plečiamaisiais vaistais, didelėmis dozėmis inhaliuojamųjų gliukokortikoidų ir jų derinių su kitais vaistais, geriamuoju modifikuoto atpalaidavimo teofilinu ir geriamaisiais gliukokortikoidais.

 

LOPL gydoma vadovaujantis Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-694 (toliau – LOPL gydymo aprašas). Sergančiojo LOPL ambulatoriniam gydymui kompensuojamieji vaistai skiriami LOPL gydymo aprašo 9 punkte nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad ilgalaikė deguonies terapija, vadovaujantis LOPL gydymo aprašu, gali būti skiriama tik labai sunkiai LOPL (IV stadijos) gydyti. Iki deguonies terapijos taikymo pacientas turi būti gydomas reikiamais vaistais: bronchų plečiamaisiais vaistais, inhaliuojamaisiais gliukokortikoidais ir jų deriniais su kitais vaistais, jei reikia, geriamaisiais gliukokortikoidais.